ZSZ w Dynowie

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

        im.Kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

  www.zsz-dynow.net~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

  ARCHIWUM  I semestr roku szkolnego 2019/20

  << STRONA GŁÓWNA

 

WRZESIEŃ 2019

 

02.09.2019r._ poniedziałek   - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.   godz. 9.15

03.09.2019r._wtorek - apel szkolny. 

04.09.2019r._środa   - dzienniki lekcyjne.        

od 05.09.2019r._czwartek - giełda używanych podręczników w pracowni multimedialnej.

20.09.2019r._piątek         - ślubowanie uczniów klas pierwszych. godz. 9.00

20.09.2019r._piątek         - ogólne spotkanie rodziców i spotkania rodziców z wychowawcami – wg harmonogramu.                                          

do 20.09.2019r._piątek     - zatwierdzenie rozkładów materiałów  (złożyć w  sekretariacie ).

24.09.2019r. 25.09.2019r._wtorek - środa    - spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami – wg

                                                                harmonogramu.                                  

25.09.2019r._środa               - termin złożenia opłat na ubezpieczenie uczniów  ( 45 zł od ucznia).    

do 30.09.2019r._poniedziałek - zapoznanie uczniów: 3a, 3TI, 3TL, 3TPS  z zasadami przeprowadzania  egzaminu  zawodowego i zasadami egzaminu maturalnego 

                                           4TI, 4THL, 4TPS (rozporządzenie,  informatory,  biuletyny).

30.09.2019r._poniedziałek     - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów –  4TI, 4THL, 4TPS.  do godz. 15.00.

12.30.09.2019r._poniedziałek - złożenie przez koordynatorów komisji przedmiotowych harmonogramu   próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych.

 

<< STRONA GŁÓWNA

 

 

19.09.2019r.

                XV Plener Kulturalny„Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego”.

 

W dniach 17 – 18 września 2019r. grupa wyróżnionych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wraz z opiekunem Panią Aliną Paściak wzięła udział  w XV Plenerze Kulturalnym: „Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

 Uczestnicy zwiedzili, m.in.: ruiny średniowiecznego Zamku Biskupów Krakowskich – Lipowiec, Skansen w Wygiełzowie, renesansowy Zamek w Suchej Beskidzkiej (Zamek Suski), Kaplicę Konfederatów Barskich na Górze Jasień, Zamek Habsburgów i Stare Miasto w Żywcu, Muzeum Juliana Fałata w Bystrej oraz dwa schrony bojowe z okresu II wojny światowej w Węgierskiej Górce zwane „Westerplatte Południa” - „Wędrowiec” i „Waligóra”.Wyjazd był formą nagrody dla najlepszych uczniów ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W ciągu dwóch dni Pleneru młodzież uczestniczyła we wspaniałej lekcji historii. Informacje i ciekawostki przekazane przez przewodników wzbogaciły wiedzę uczniów, która z pewnością zostanie w ich pamięci na długo.

 

 

19.09.2019r.

                Uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w akcji „Sprzątanie świata 2019”

 

  W dniu 19 września 2019r. młodzież i nauczyciele  ZSzZ w Dynowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Inicjatywa zorganizowana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników. Trasa akcji odbywała się na terenie miasta Dynowa, a dokładnie obejmowała część ul. Polnej, ul. 1-go Maja, część ul. Grunwaldzkiej, ul. Dworską oraz obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1TIa, 1TIb, 1THLa, 1THLb, 1TPSa, 1TPSb i 1b oraz nauczyciele: Pani Natalia Chyłek, Pan Ryszard Dymczak, Pani Alicja Libowicz, Pani Agnieszka Smaroń, Pani Justyna Sieńko oraz Pani Honorata Mikoś, która była koordynatorem akcji.

Celem tego typu praktyk jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzięki takim działaniom nasza okolica, w tym droga do szkoły jest bardziej czysta, a tym samym piękniejsza, zaś młodzież uwrażliwia się na piękno otaczającej nas przyrody, uczy się poszanowania wszelkich form życia na ziemi oraz odpowiedzialności za kształt środowiska naturalnego. 

Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

                                                                                                

 

19.09.2019r.

               Oddanie do użytku przebudowanych boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            W dniu 19 września 2019r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku przebudowanych boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Organ prowadzący szkołę Powiat Rzeszowski  na czele z Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem we współpracy z dyrekcją szkoły wykonał inwestycję pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

W ramach inwestycji zostały wykonane: -       boisko do piłki ręcznej i piłki siatkowej, -       boisko do piłki nożnej, -       bieżnia z piaskownicą do skoku w dal

-       elementy „zielonej siłowni”, -       koło do pchnięcia kulą

Każde przebudowane boisko sportowe zostało oddzielnie ogrodzone, a także cały  teren obiektów sportowych. W ramach inwestycji zostało także wykonane oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego. Wartość inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Rzeszowskiego. Dzięki takiej inwestycji uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będą mogli korzystać z pięknych obiektów sportowych.               Za wykonanie przepięknej inwestycji serdecznie dziękujemy!!!!

 

 

 

18.09.2019r.

                SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSzZ W DYNOWIE OGŁASZA KONKURS! „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”

           Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy z Radą RodzicówStowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie organizuje konkurs „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”. Jego celem jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły. Konkurs obejmuje wszystkie klasy ZSzZ w Dynowie z wyjątkiem klas maturalnych i trwa cały rok szkolny (od września 2019r. do czerwca 2020r.). Trójce klas z najlepszą frekwencją w szkole Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie ufunduje nagrody: I miejsce -  transport + bilety do kina, II miejsce – transport do kina, III miejsce – bilety do kina.

Wyniki ogłoszone zostaną w czasie uroczystej akademii zakończenia roku szkolnego 2019/2020, a wyjazdy zrealizowane będą we wrześniu 2020r. Dla najlepszej klasy przewidziano dodatkowe nagrody od Samorządu Uczniowskiego!  Życzymy dużo zdrowia i chęci do systematycznego uczęszczania na zajęcia! Warto walczyć!                                                       Powodzenia!

                 Regulamin konkursu >>.pdf

 

15.09.2019r.

                        „Narodowe Czytanie – NOWELE POLSKIE” oraz dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki.

 

                W dniu 15.09.2019r. w Parku Miejskim w Dynowie odbyła się akcja pod hasłem: „Narodowe Czytanie – Nowele Polskie” organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz Partnerów (Nadleśnictwo Dynów, Agencja Muzyczna „VIOLINO”, Ochotnicza Straż Pożarna Dynów – Przedmieście) połączona z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W programie imprezy znalazło się głośne czytanie fragmentów nowel polskich autorstwa, m.in. Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, gdzie w role postaci wcielili się, m.in. Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak,  Pan Maciej Grześków z Nadleśnictwa Dynów, a także Pan Tomasz Juras Przewodniczący Osiedla nr 2 w Dynowie i pracownik Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jak i udzielający się na forum społeczności mieszkańcy miasta. Podczas imprezy Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa Pan Piotr Krupa, którzy na ręce Pani Grażyny Paździornej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazali podziękowania i gratulacje za organizację tej przepięknej akcji.

Czytaniu towarzyszyły występy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie, a oprawę muzyczną zapewniła Agencja Muzyczna „VIOLINO”.

 

 

 

13.09.2019r.

      

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 4 czerwca do 28 czerwca 2019r.   grupa 10 uczniów z klasy 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz  klasy 3a ( 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach.

Kurs już w okresie wakacyjnym zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

13.09.2019r.

               Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Od  01 marca do 21 maja  2019r.  grupa 30 uczniów 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych (44 godzin) i praktycznych (22 godziny na kursanta) Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu, następnie  wszyscy uczestnicy kursu przystąpią we wrześniu 2019r. do państwowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu zdobycia dodatkowych uprawnień.

ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNE do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II WJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie – absolwenci szkoły zwiększą własne szanse na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start w dorosłe życie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

 

 

07.09.2019r.

 

 

SPOTKANIE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI W DNIU 20.09.2019 R. (piątek)

 *GODZ. 15.30    – SPOTKANIE OGÓLNE W SALI GIMNASTYCZNEJ

*PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA OGÓLNEGO, SPOTKANIA Z  WYCHOWAWCAMI KLAS

*GODZ. 16.30 SPOTKANIE W AULI SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

   

Lp.

Typ szkoły

Klasa

Numer - sala

Wychowawca

Imię

Nazwisko

1.

3 – letnia Branżowa Szkoła

 I stopnia

– mechanik pojazdów

samochodowych

1a

A002 – przedmioty

               zawodowe

Krystian

Serwatka

2.

1b

A04 – przedmioty zaw.

Marek

Paściak

3.

2a

C013 - czytelnia

Barbara

Gierlach

4.

3a

C108 religia

Ryszard

Dymczak

5.

 

4 – letnie Technikum

technik pojazdów

samochodowych

1TPSb

A105 – historia i wos

Magdalena

Wolańska

6.

2TPS

C111 -  ekonomia

Alina

Paściak

7.

3TPS

A03 – przedmioty zaw.

Piotr

Marcinek

8.

4TPS

C105 – przedmioty tech.

Piotr

Cygan

9.

4 -  letnie Technikum

technik logistyk

3TL

C015 – języki obce

Renata

Łybacka

10.

 

4 -  letnie Technikum

technik handlowiec/

technik logistyk

1THLb

A106 – język polski

Kinga

Oleksa- Skubisz

11.

2THL

C107 – matematyka I

Katarzyna

Marcinek

12.

4THL

B103 -  aula szkolna

Maria

Szmul

13.

 

 

4 -  letnie Technikum

technik informatyk

 

1TIb

A003 - fizyka

Beata

Irzyk

14.

2TI

C008 - stołówka

Honorata

Mikoś

15.

3TI

C003 – matematyka I

Renata

Mazur

16.

4TI

C109 – język polski

Bogusława

Pinkowicz

17.

5 -  letnie Technikum

technik handlowiec/

technik logistyk

1THLa

A001 – przedmioty zaw.

Anna

Kałamucka

18.

5 – letnie Technikum

technik pojazdów

samochodowych

1TPSa

D001- sala gimnastyczna

Paweł

Gierula

19.

5 -  letnie Technikum

technik informatyk

1TIa

A104 chemia

              i geografia

Barbara

Ślemp

 

07.09.2019r.

       

                                                                                  OGŁOSZENIE!!!

 

Wpłaty za korzystanie z obiadów będą przyjmowane:

 

Wrzesień      - 10.09. - 11.09.2019r.

Październik  -  09.10. – 10.10.2019r.

Listopad       -  06.11. – 07.11.2019r.

Grudzień      -  09.12. – 10.12.2019r.

Styczeń        -  07.01. - 08.01.2020r. 

         02.01.2020r. - stołówka nieczynna

 

 Luty             -  05.02. - 06.02.2020r.

Marzec         -  09.03. - 10.03.2020r.

Kwiecień       01.04. – 02.04.2020r.

Maj              -  07.05. - 08.05.2020r.

Czerwiec      -  08.06. – 09.06.2020r.

                                

w godz. 10.30 – 14.00 w kasie szkoły A201 (poddasze).

 

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

 

 06.09.2019r.

               Ministerstwo Edukacji Narodowej dla biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie to pracownia edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci, młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Biblioteka stara się realizować potrzeby i zainteresowania uczniów, wspomaga realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. Dzieje się to poprzez podejmowanie czy wspieranie przez bibliotekę wielu inicjatyw w samej szkole jak również w środowisku lokalnym.

W 2019r. biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji Narodowej  w wysokości 12 000,00  zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priorytetu jest, m.in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach otrzymanej dotacji i funduszy (3000 zł) z wkładu własnego (budżetu Powiatu Rzeszowskiego) udało się za kwotę 15 000,00  zł kupić 720 książek (min. literatura piękna, powieści historyczne, lektury, literatura techniczna).

Jako szkolna pracownia jest miejscem twórczego rozwoju osobistego uczniów. Dzięki staraniom Organu Prowadzącego – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie jest wizytówką swojej placówki.

 

 

 

 

02.09.2019r.

                Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego  w roku szkolnym 2019/2020  najlepsi z najlepszych ….

          

            Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 10 osób, a są to: Dominik Birak z klasy 4TI (średnia ocen 5,56), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Magdalena Boroń z klasy 4THL (średnia ocen 5,75), wychowawca Pani Maria Szmul,  Kamil Olejarz (średnia ocen 5,07) i Dominik Dulkiewicz (średnia ocen 4,93) z klasy 4TPS, wychowawca Pan Piotr Cygan,  Julia Gierula z kl. 3TL (średnia ocen 5,06), wychowawca Pani Renata Łybacka, Łukasz Pancerz (średnia ocen 4,88) z klasy 3TPS, wychowawca Pan Piotr Marcinek, Marek Stanisławczyk (średnia ocen 5,38) i Mateusz Gergont (średnia ocen 4,94) z klasy 3TI wychowawca Pani Renata Mazur, Aleksandra Socha (średnia ocen 4,82) i Anna Szteliga (średnia ocen 5,0)  z klasy 2THL, wychowawca Pani Katarzyna Marcinek.

    Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Panią Halinę Cygan Dyrektora szkoły.  Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,8 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim, ponieważ na 19 przyznanych stypendiów, aż 10 otrzymali uczniowie ZSzZ w Dynowie.

                                                          

02.09.2019r.

                Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie .

 

 

     W dniu 02 września 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Urszulę Domaradzką, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych powitała Dyrektor szkoły Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych, w tym roku z podwójnego  rocznika.

Podczas uroczystości przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan zostały wręczone 10 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020 przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Panem Markiem Sitarzem.

     Na ręce Dyrektora szkoły Haliny Cygan gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020 przekazali Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Urszula Domaradzka Przewodnicząca Rady Rodziców i Pan Piotr Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa, także list gratulacyjny przesłał Pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP.

 

 

 

01.09.2019r.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

       Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

Witam po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach która - jestem tego pewna - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli minęła zbyt szybko. Czas płynie - płynie nieubłaganie - a z doświadczenia wiem, że najpiękniejsze chwile w życiu mijają najszybciej. Mam nadzieję, że w czasie tych wakacji, przeżyliście wiele takich chwil - równie pięknych, co szybko przemijających.

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny 2019/2020 wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie.

Przed nami kolejny rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli ”.

Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości.

                                                    Halina Cygan

                                                       Dyrektor

                                                   ZSzZ w Dynowie

 

31.08.2019r.

                UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się  02.09.2019r. 

(poniedziałek)  -- godz. 9.15

 

 

 

m

   ARCHIWUM:

2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr

2014-15: I semestr~ II semestr -- 2013-14: I semestr~ II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

 

Podział godzin 2019/20    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2019/20   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego

   z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

 KWIECIEŃ 2020R.

 03.04.2020r.piątek - wszystkie klasy

 

 MAJ 2020 R.

 04.05.2020r. - 06.05.2020r. -  – poniedziałek – wtorek  -środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2020R.

 12.06.2020r.piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2020R. - CZERWIEC  2020R.

 3 dni na egzaminy zawodowe (dotyczy klas 4 technikum)

 2 dni  (dotyczy  klas technikum do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby)

 3 dni na egzaminy zawodowe

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu    oceniania, klasyfikowania [..], które  obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

 

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pL