ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

  ARCHIWUM  I semestr roku szkolnego 2020/21

  << STRONA GŁÓWNA

 

 

        

  Listopad 2020 r.

 

11.11.2020 - Święto Niepodległości i 17-ta rocznica nadania szkole im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 

24 listopada 2020r.

 

 

 

24 listopada 2020r.

Paweł Bielec i Patryk Trzyna

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2020/2021.

  

          Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są co roku uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym, promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w roku szkolnym 2020/2021 stypendystami zostali: Paweł Bielec z kl. 2TIb z  4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, którego wychowawcą jest Pani Beata Irzyk oraz Patryk Trzyna z  5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, którego wychowawcą jest Pani Anna Kałamucka.  Paweł Bielec i Patryk Trzyna za rok szkolny 2019/2020 uzyskali taką samą średnią ocen 5,45 i zachowanie wzorowe.  

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych. Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

21 listopada 2020r.

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymały wsparcie finansowe na zakup laptopów  

z Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” na lata 2020 -2024.

 

W listopadzie 2020r. Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 28 000,00 zł. (każda szkoła po 14 000,00 zł) na zakup laptopów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024–„Aktywna tablica”. W ramach w/w programu udało się zakupić 10 laptopów, które będą przeznaczone do klasopracowni przedmiotowych. Program jest finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organu prowadzącego, tj. Powiatu Rzeszowskiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację programu „Aktywna tablica” za otrzymane wsparcie.
 

 

20 listopada 2020r.

 

 

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie w ramach projektu

 „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe  – rok szkolny 2020/2021.”

 

 W ramach projektu:Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 17 listopada 2020r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 222/2230/20  zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 14 uczniów znalazło się w gronie 431 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia./..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

19 listopada 2020r.

Oddanie do użytku nowego budynku Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

INFORMACJA

Zadanie pod nazwą: „Budowa stacji kontroli pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie”.

Inwestor: Powiat Rzeszowski

 Całkowita wartość zadania: 1 833 619,72

 Termin rzeczowej realizacji zadania: 04.2020r. – 11.2020r.

 

          Zgodnie z umową zawartą w kwietniu 2020r., pomiędzy Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, a Firmą Handlową ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa oraz przyjętym harmonogramem prac budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  obiekt  do końca listopada zostanie oddany do użytku. Dobre tempo prac i sprzyjająca aura spowodowały, że wykonawca oddał obiekt w planowanym terminie. Od końca listopada 2020r. kierowcy będą mogli dokonywać przeglądów na nowoczesnej linii, co w pośredni sposób przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na drogach, a także przyczyni się do wzrostu poziom kształcenia przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych w Technikum w Dynowie i w Branżowej Szkole I Stopnia w Dynowie funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 Wykonawca: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak,  ul. Bieszczadzka 16a 38-100 Strzyżów.

 

 

14 listopada 2020r.

Informacja  - Spotkanie z rodzicami.

 

 Zaplanowane na 17.11.2020 r. (wtorek) spotkanie z rodzicami tym razem odbędzie się tylko i wyłącznie zdalnie. Wychowawcy poszczególnych klas skontaktują się z Rodzicami (e-dziennik, e-mail, rozmowa telefoniczna) i przekażą bieżące wyniki w nauce dzieci.

Uczniów pozdrawiamy i zachęcamy do wytrwałej nauki! Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy w szkole, podczas zajęć stacjonarnych.

 

 

 

13 listopada 2020r.

"WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK" program edukacyjny realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  bierze udział w realizacji programu edukacyjnego "Wybierz Życie - Pierwszy Krok", któremu obok Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie patronuje Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę, jak również:

·  zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,

·  kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),

·  motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi.    Program edukacyjny "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i opiekunów młodzieży oraz kadry pedagogicznej.

                                                   Koordynatorem programu w szkole jest Pani Alina Paściak.

 

 

 

13 listopada 2020r.

"ARS, czyli jak dbać o miłość" – program edukacyjny realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

      Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie bierze udział w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W programie realizowanym w całej Polsce przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne udział biorą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i pielęgniarki szkolne, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Szkoły, które przystąpiły do programu otrzymały bezpłatne materiały edukacyjne oraz możliwość korzystania  z platformy e-learningowej. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

                                  Szkolnym koordynatorem programu jest pedagog szkolny Pani Elżbieta Kiszka.

 

 

13 listopada 2020r.

 

 

 

 

09 listopada 2020r.

 

 

 

 

 

04 listopada 2020r.

 

 

 

 

03 listopada 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 listopada 2020r.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  "Kurs z zakresu spawania metodą TIG"

    

           Od dnia 9 do 23 października 2020r.  grupa 15 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie uczestniczyła w Kursie z zakresu spawania metodą TIG", oraz „Ciecia stali plazmą powietrzną”.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych, oraz doczołowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

 

30 października 2020r.

 

 

 

  Październik 2020 r.

 

 

05.10.2020r. – 30.10.2020r.     - Praktyki zawodowe 3TI i 3TPS

14.10.2020r.                          - Dzień Edukacji Narodowej

29.10.2020r.                          - Wiązanki na groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły

 

 

 

 

27 października 2020r.

 

 

23 października 2020r.

 

Ogłoszenie!!!

 

Od 26.10.2020r. (poniedziałek)  zajęcia praktyczne , pracownie i zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie zdalnej  zgodnie z podziałem godzin.

 Nauka jazdy i praktyka zawodowa w klasach 3TPS i 3TI zostają zawieszone.

 

22 października 2020r.

 

I miejsceŁukasza Tymowicza z Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za prace multimedialną pod nazwą” MÓJ DZIADEK - KOWAL Z PASJĄ”, w XX edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Piękno Podkarpacia -  20 lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”

 

 

 

 

 

21 października 2020r.

INFORMACJA !!!

 

Konsultacje telefoniczne z psychologiem Panią Dominiką Maj 22.10.2020 (czwartek) dla rodziców oraz uczniów w godzinach 12.00 – 15.00.

 

Telefon: 514 991 701

 

19 października 2020r.

Paweł Bielec i Patryk Trzyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2020/2021.

  

          Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są co roku uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym, promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w roku szkolnym 2020/2021 stypendystami zostali: Paweł Bielec z kl. 2TIb z  4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, którego wychowawcą jest Pani Beata Irzyk oraz Patryk Trzyna z  5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, którego wychowawcą jest Pani Anna Kałamucka.

           Paweł Bielec i Patryk Trzyna za rok szkolny 2019/2020 uzyskali taką samą średnią ocen 5,45 i zachowanie wzorowe.  W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych.       Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

19 października 2020r.

INFORMACJA !!!

Biblioteka szkolna i czytelnia czynne codziennie od 8.30 do 13.00

 

 

18 października 2020r.

Laureaci XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Kategoria fotograficzna

Kategoria multimedialna

Kategoria plastyczna

 

 

 

 

16 października 2020r.

 

Ogłoszenie!!!

 W związku z wprowadzeniem Od 26.10.2020r. (poniedziałek) nauczania zdalnego (oprócz zajęć praktycznych) zajęcia teoretyczne są realizowane zgodnie z podziałem godzin.

Natomiast zajęcia praktyczne są prowadzone według podziału godzin.

1a - zajęcia praktyczne - wtorek l.1- 5

2a - zajęcia praktyczne - wtorek l. 1-5 ,   - środa l. 1-6

2b – zajęcia praktyczne - czwartek l.1-6, - piątek l. 1-5

3a – zajęcia praktyczne - środa l. 1-8 ,     - czwartek l. 1-8       

1TPS - zajęcia praktyczne        - poniedziałek l.1-4

2TPSa - zajęcia praktyczne      - poniedziałek l.1-4

2TPSb - zajęcia praktyczne      - poniedziałek l.5-8 

 

Nauka jazdy zgodnie z ustaleniami z nauczycielami prowadzącymi.

 

Poza tym klasa:

2TPSa  - pracownia diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych          – wtorek –l.2,3

2TPSb  – pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych       – wtorek l.4,5

          - pracownia diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych          – wtorek –l.6,7,8

 

 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

CZYNNA  bez zmian

 

 

 

 

15 października 2020r.

Wyniki XX edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Piękno Podkarpacia -  20. lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”

 

Kategoria fotograficzna

 

W 2020r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej Tęczy”. /…./

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa). W dniu 15 października 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii fotograficznej. Warunkiem udziału w kategorii fotograficznej  było przygotowanie 1 zdjęcia lub kompletu 3 zdjęć (barwne lub czarno – białe). Zakres tematyczny w tej kategorii musiał być związany z hasłem konkursu „Piękno Podkarpacia”.

Prace konkursowe oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Małgorzata Kaczorowska - specjalista ds. stanu posiadania i edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pani Anna Marszałek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Marcin Tupaj – inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. /…/ czytaj pełny tekst ..>> pdf

 

 

15 października 2020r.

Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „UNDERSTAND V” w naszej szkole.

 

          W dniu 15.10.2020r. grupa uczniów (8 osób) z klas 4-letniego i 5-letniego Technikum wzięła udział w 5. edycji ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „UNDERSTAND”. Jest to konkurs interaktywny, mający na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez wykorzystywanie rywalizacji i technologii. Konkurs oparty był o umiejętności rozumienia języka angielskiego. Aby wziąć udział potrzebne były słuchawki i urządzenie z dostępem do Internetu. Podczas zawodów odbywających się w szkole, uczniowie mieli do odsłuchania i rozwiązania 24 zadania o różnym poziomie trudności. Wyniki poznamy w późniejszym terminie, ale już teraz serdecznie gratulujemy uczniom podjęcia trudnego wyzwania.   Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki języka angielskiego: Pani Kinga Oleksa-Skubisz, Pani Karolina Prokop i Pani Magdalena Wolańska.  

 

14 października 2020r.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

14 października 2020r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….” /.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

13 października 2020r.

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ JUSTYNY – WSPARCIE W WALCE Z RAKIEM

 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zorganizował akcję charytatywną na rzecz Justyny - absolwentki naszej szkoły.  Obecnie jest Ona młodą mamą trójki dzieci i zmaga się z nowotworem. Społeczność szkolna postanowiła wesprzeć Justynę w walce z rakiem - pomóc w leczeniu organizując zbiórkę pieniędzy wśród uczniów i pracowników szkoły. Zebrane środki w kwocie 2670zł zostały wpłacone na konto Justyny i mamy nadzieję, że będą jedną z cegiełek do odbudowy zdrowia naszej absolwentki.

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy, a Justynie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!!!

 

 

 

 

13 października 2020r.

 

Udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w warsztatach  „Foto – Video” w ramach projektu „POGRANICZE W OBIEKTYWIE”.

 

W dniu 13 października 2020r.  w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie odbyły się warsztaty „Foto – Video” w ramach projektu realizowanego przez Powiat Rzeszowski,   a współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego pod nazwą „POGRANICZE W OBIEKTYWIE” w ramachProgramu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.

 Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie świadomości i zainteresowania mieszkańców powiatu rzeszowskiego i miasta Svidnik dorobkiem kulturowym oraz potencjałem przyrodniczym obydwu subregionów, a także pogłębienie dobrych relacji pomiędzy społeczeństwem polskim a słowackim.

W/w warsztatach uczestniczyli uczniowie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zawodzie technik informatyk z klas: 2TIa, 2TIb, 3TI (10 osób). Miały one na celu przybliżenie technologii tworzenia materiałów do produkcji zdjęć lub filmów wideo. Zwracając uwagę na kadr, ujęcie, scena, sekwencja, oświetlenie od strony artystycznej, rodzaje świateł pod względem właściwości oraz funkcji w scenie.

Analizę wybranych przykładów na swoich materiałach prowadził Pan Adam Lampart  zwracając uwagę szczególnie na oś i prowadzenia kamery a także na różnice między sytuacją reporterską a kontrolowaną. Praktyczne porady jak sposoby jak radzić sobie w określonej sytuacji uczniowie naszej szkoły omawiali wspólnie z uczniami po stronie słowackiej uczestniczący w warsztatach poprzez łącza internetowe.  Opiekunem grupy podczas warsztatów był Pan Wojciech Hamerla

 

 

12 października 2020r.

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH  WG HARMONOGRAMU

w dniu 14.10.2020r. (środa)  Dzień Edukacji Narodowej

 

                     do szkoły na godz.9.15 przychodzą klasy 1, 3 i 4   na salę gimnastyczną, a po akademii spotkania w klasach

 

 

 

 

09 października 2020r.

                                                                AKCJA SADZENIA DRZEW

 

W ramach tegorocznych obchodów już XVIII edycji Święta Drzewa na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dnia 9 października 2020r. odbyła się akcja sadzenia drzewek. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Dynów posadziliśmy przy naszej szkole sadzonki świerka. W sadzeniu drzewek brali udział uczniowie klas pierwszych: 1TI, 1THL i 1TPS oraz nauczyciele: Pani Natalia Chyłek, Pan Ryszard Dymczak, Pani Izabela Jach, Pani Agnieszka Smaroń, Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pani Honorata Mikoś, która była koordynatorem akcji. Dobroczynne znaczenie drzew dotyczy korzyści przyrodniczych i ekonomicznych, wartości społecznych i walorów estetycznych. Ich znaczenie przyrodnicze jest wielorakie i trudne do przeceniania. Przede wszystkim drzewa dostarczają nam czystego powietrza, krystalicznie czystej wody i dobrego samopoczucia. Chronią przed zanieczyszczeniami i przed hałasem miejskim oraz ograniczają erozję i spływ wód opadowych. Dlatego tak ważną rzeczą jest uświadamianie o wielorakim znaczeniu drzew dla naszego środowiska i w życiu każdego człowieka. My przekonujemy młodzież o tym, że sadzenie drzew jest najlepszym i najtańszym sposobem poprawy jakości środowiska przyrodniczego i społecznego. Inwestowanie w drzewa należy do najbardziej udanych inwestycji! Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne !

 

 

 

09 października 2020r.

OBCHODY ŚWIĘTA DRZEWA 2020 – XVIII EDYCJA

 

Dnia 9 października 2020r. w ramach tegorocznych obchodów Święta Drzewa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Dynów - Specjalistą SL ds. Ochrony lasu Panią Małgorzatą Kaczorowską. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1TI, 1THL, 1TPS, a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii. Pani leśnik przedstawiła młodzieży prezentację pt. „Krzewmy krzewy”. Taki tytuł nosi kampania Lasów Państwowych mająca na celu popularyzację rodzimych gatunków krzewów. Tematyka prezentacji obejmowała charakterystykę wybranych gatunków krzewów, które można spotkać na Podkarpaciu, szczególnie w przydomowych ogródkach, lasach czy nawet przy szosach.

Dokładnie omówiono takie krzewy jak: bez czarny, cis pospolity, dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, kalina koralowa, kłokoczka południowa, dzika róża i śliwa tarnina. Oprócz zdjęć i opisów w/w gatunków młodzież została „zarzucona” szeregiem ciekawostek dotyczących zastosowania poszczególnych części krzewów w kuchni czy medycynie. Nie zabrakło również informacji o miejscu krzewów w tradycji, kulturze, podaniach i wierzeniach ludowych.

Mając świadomość jak wiele korzyści mogą dać nam krzewy, warto mieć w swoim ogródku nie jeden z nich. Zachęcamy do sadzenia rodzimych gatunków i doceniania ich bogactwa. Dziękujemy Nadleśnictwu Dynów za współpracę w organizacji obchodów Święta Drzewa i Pani Małgorzacie Kaczorowskiej, która zajmuje się m.in. edukacją przyrodniczo-leśną za piękne pokazanie roli drzew i krzewów w życiu każdego z nas oraz więzi z nimi, które tworzyły się od zarania dziejów.

 

 

 

08 października 2020r.

Wyniki XX edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Piękno Podkarpacia -  20. lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”

 

Kategoria multimedialna

   

W 2020r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20. lat Podkarpackiej Tęczy”.

Patronat nad konkursem sprawowali:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

W dniu 08 października 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii multimedialnej Warunkiem udziału w kategorii multimedialnej było przygotowanie prezentacji lub filmu nawiązującego do tematu: „Niezwykłe miejsca, ludzie, zdarzenia województwa podkarpackiego”. Pracę należało wykonać w dowolnym edytorze wideo (np. HitFilm, BlackMagic, DaVinci i inne) o objętości do 15 slajdów.

Prace konkursowe oceniali jurorzy w następującym składzie: Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Maria Sudoł – specjalista ds. hodowli lasu w Nadleśnictwie Dynów, starszy sierżant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie.  Jurorzy oceniali prace, m.in. według następujących kryteriów:  oryginalność pracy, ciekawe ujęcie tematu, szata graficzna, efekt wizualny, celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

                                  Wyniki konkursu:

I miejsceŁukasz Tymowicz   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejscePaweł Skubisz       – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejscePatryk Pająk        – Zespół Szkół w Tyczynie

II miejsceMiłosz Waśko        – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejscePatryk Trzyna     – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsceMateusz Gergont – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                wyróżnienia:

- Jakub Leja    – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

- Jakub Grab    – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu ufundował Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

 

08 października 2020r.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych.

 

  W dniu 8 października 2020r. w auli szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych i drugich z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  i cyberprzemocy. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji  w Rzeszowie: starszy sierżant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i starszy aspirant Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Rzeszowie.

Podczas zajęć, które przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczniowie mogli poznać wiele aspektów prawnych dotyczących osób nieletnich. Poza tym młodzież mogła poznać niektóre tajniki pracy policjantów.

 

 

07 października 2020r.

Wyniki XX edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Piękno Podkarpacia -  20. lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”

 

Kategoria plastyczna

   

W 2020r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej Tęczy”.

Patronat nad konkursem sprawowali:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

W dniu 07 października 2020r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii plastycznej. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej było przygotowanie różnymi technikami prac plastycznych (format A-3), które nawiązywały do tematyki poprzednich, 19. edycji konkursu   „Podkarpacka Tęcza”.

Prace konkursowe oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Jolanta Pyś – Miklasz i Pan Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie oraz Pani Katarzyna Bąk z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Jurorzy oceniali prace, m.in. według następujących kryteriów: ciekawe rozwiązania plastyczne,  oryginalność pracy, zdolności plastyczne.

                                              Wyniki konkursu:

                             Szkoła podstawowa

I miejsce Martyna Pilszyk      – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski  w Dynowie

I miejsceWiktoria Jaśkowiak  – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach

II miejscePatrycja Gierlach  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejscePatrycja Daraż      – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

III miejsceGabriel Sawicki    – Zespół Szkół w Niebocku

III miejsceJulia Szewczyk    – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

                                             Wyróżnienia:

Karol Pawłowski                     – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Sylwia Wit                             – Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

Zuzanna Siekaniec                 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Gabriela Bielec                      – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

                        Szkoła ponadpodstawowa

I miejsceAnna Szteliga        – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsceIzabela Wrotniak    – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce - Anna Kopala         – Zespół Szkół w Tyczynie

II miejsce – Marcelina Juras     - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

III miejscePaweł Bielec        - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsceJoanna Góra         – Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

                                            Wyróżnienie:

Olga Pruchnik                       – Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

 

02 października 2020r.

 

 

 

PODRĘCZNIKI do poszczególnych klas wg rodzaju szkoły, zawodu i podbudowie na rok szkolny 2020/21

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej

         mechanik pojazdów   samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a , 2a 1TH , 2TH 1TL , 2TL 1TPS , 2TPS 1TI , 2TI
Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

2b , 3a 2THb , 3TH 2TLb , 3TL, 4TL 2TPSb , 3TPSb, 4TPSb 2TIb , 3TI, 4TI

 

Wrzesień 2020 r.

 

01.09.2020r. (wtorek)       - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 (sala gimnastyczna; godz 9.15 - klasy 1 i 2 , a godz.10.15 - klasy 3 i 4).

02.09.2020r. (środa)         - apel szkolny (sala gimnastyczna; godz 9.15 - klasy 1 i 2 , a godz.10.15 - klasy 3 i 4).

03.09.2020r. (czwartek)    - uzupełnienie - wprowadzenie przez wszystkich wychowawców dzienników lekcyjnych.

od 03.09.2020r.(czwartek) - giełda używanych podręczników w pracowni multimedialnej.

08.09.2020r. (wtorek)       - poprawkowy egzamin maturalny

22.09.2020r. (wtorek)       - ślubowanie uczniów klas pierwszych.

22.09.2020r. (wtorek)       - ogólne spotkanie rodziców (uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych  MEN)

                                     - spotkania rodziców z wychowawcami – wg harmonogramu (uzależnione  od sytuacji epidemicznej i wytycznych MEN).                               

od 22.09.2020r.(wtorek)    - zatwierdzenie rozkładów materiałów  (złożyć w  sekretariacie ).

29.09.2020r. (wtorek)       - spotkania uczniów klas maturalnych i rodziców z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami (uzależnione od sytuacji epidemicznej wytycznych MEN) 30.09.2020r. (środa)         - termin złożenia opłat na ubezpieczenie uczniów  ( 45 zł od ucznia).    

30.09.2020r.(środa)          - złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego przez uczniów –  4TI, 4TL, 4TPS.

30.09.2020r.(środa)          - złożenie przez koordynatorów komisji przedmiotowych harmonogramu próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych.

 

25 września 2020r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przyłączył się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY.

 

           W dniu 25 września 2020r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wspólnie z Nadleśnictwem Dynów przystąpił do ogólnopolskiej akcji #sadziMY. Akcję zainaugurował w dniu 18 września 2020r. Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wzięli udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r. 

Pracownicy Nadleśnictwa Dynów Pani Małgorzata Kaczorowska i Pan Jarosław Gosztyła dostarczyli sadzonki cisów, które zostały posadzone wokół pamiątkowej tablicy ufundowanej w 2013r. z okazji 50 – lecia powstania szkoły.  Z pewnością piękne cisy będą cieszyły swoim widokiem wszystkich uczniów, pracowników i odwiedzających Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 

22 września 2020r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych i spotkanie z rodzicami.

 

          W dniu 22 września 2020r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz w godzinach popołudniowych spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów. Część spotkania związana była ze ŚLUBOWANIEM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. Po krótkim powitaniu przez konferansjerów: Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, nauczycieli i uczniów, w tym szczególnie uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótki program artystyczny, przygotowany pod opieką wychowawców klas pierwszych: Pani Bogusławy Pinkowicz, Pani Agnieszki Kędzierskiej, Pana Piotra Cygana i Pana Bogdana Sieńko. Po jego zakończeniu przedstawiciele wszystkich klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas "symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie". Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu pogratulowała pierwszoklasistom oraz zapewniła, że wszyscy dołożą starań aby w szkole czuli się bezpiecznie, a nauka nie była tylko obowiązkiem ale i przyjemnością.

         W trakcie spotkania z rodzicami, Pani Dyrektor Halina Cygan przedstawiła wszystkich wychowawców i nauczycieli oraz przekazała informacje o szkole i o obowiązujących dokumentach szkolnych. W tym dniu odbyły się także wybory Rady Rodziców.  Przewodniczącą Rady Rodziców została  wybrana Pani Ewa Trzyna.

         Serdecznie gratulujemy.

 

22 września 2020r. 

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców 45 zł od osoby przyjmowane są w kasie szkoły  A201 (poddasze)  lub wpłata na konto nr:  31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie w tytule przelewu należy wpisać:„Imię i nazwisko ucznia – klasa”.       Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat

                                                           

                                                              PRZEWODNICZĄCA   Rady Rodziców

                                                       Ewa Trzyna

 

21 września 2020r. 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSzZ W DYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

ZARZĄD:

 

PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY:      PATRYK NAHACZ               kl. 3THL

ZASTĘPCA:                                        KLAUDIUSZ KAZIENKO   kl. 3THL

SKARBNIK:                                      JAKUB LEJA                         kl. 3TI

SKARBNIK:                                      PATRYK TRZYNA               kl. 2THLa

SEKRETARZ:                                    KLAUDIA DUDEK                kl. 3THL

 

POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY:

 

CHORĄŻY:       REMIGIUSZ KRUPA     kl. 3THL

ASYSTA:           JOANNA KUŚ                kl. 3THL

                           GABRIELA PROKOP    kl. 3THL

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SEKCJA ARTYSTYCZNA

SEKCJA PORZĄDKOWA

SEKCJA SPORTOWA

PRZEWODNICZĄCY:   KLAUDIA GŁADYSZ   kl. 3THL

CZŁONKOWIE:             ANNA KIEŁBASA        kl. 2THLb

                                       ZUZANNA KOPACKA   kl. 2THLb

 

 

PRZEWODNICZĄCY:   KACPER KURASZ        kl. 2THLb

CZŁONKOWIE:             KORNELIA KUCAB      kl. 2THLa

                                        DAMIAN SZYBIAK      kl. 2TIb

                                        ŁUKASZ TYMOWICZ  kl. 2TPSa

                                        WIKTOR CZARNIK     kl. 2TPSb

 

          RZEWODNICZĄCY:   EMILIA SIRY                   kl. 3THL

CZŁONKOWIE:             KAMIL SOŁOMA            kl. 3TI

                                        KAMIL BRZOZOWSKI   kl. 2THLa

 

  

18 września 2020r.

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

 

 W dniu 18 września 2020r. odbyła się kolejna akcja Sprzątanie Świata zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta Dynów - Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczestników. Trasa akcji odbywała się na terenie miasta Dynowa, a dokładnie obejmowała część ul. Polnej, ul. 3-go Maja, ul. Dworską oraz obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1TI, 1THL, 1TPS oraz nauczyciele: Pani Natalia Chyłek, Pan Ryszard Dymczak, Pani Agnieszka Smaroń, Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pani Honorata Mikoś – koordynator akcji. Tego typu działania mają na celu promowanie nie śmiecenia oraz edukację odpadową. Uczestnicy tegorocznej akcji mieli za zadanie nie tylko zebrać śmieci, ale również je posegregować, co było dla nich praktyczną lekcją ekologii. Poprzez takie akcje młodzież uczy się poszanowania dla przyrody i odpowiedzialności za kształt środowiska pozostawionego przyszłym pokoleniem. Dostrzega też problemy zaśmiecania środowiska, często boleśnie uświadamiając sobie niewłaściwe zachowania względem przyrody.    Wszystkim biorącym udział w sprzątaniu dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

 

17 września 2020r.

Ponad 16 litrów krwi oddano podczas akcji krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

         W dniu 17 września 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przyjechał zespół wyjazdowy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Pełnoletni uczniowie i pracownicy szkoły, a także mieszkańcy Dynowa i okolic jak zwykle nie zawiedli i stanęli na wysokości zadania. 53 osoby odpowiedziały na zaproszenie organizatorów do udziału w akcji oddawania krwi. Pobór krwi odbywał się od godz. 9:00 do godz. 15:30. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli dzisiaj zostać krwiodawcami (czasem decydowały drobne kwestie zdrowotne, a czasem zbyt niskie ciśnienie krwi lub brak możliwości wkłucia się do żyły), ale ważne jest to, że tak wielu ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano ponad 16 litrów krwi. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj przystąpiły do naszej akcji. To bardzo budujące, że w naszej społeczności szkolnej i lokalnej są ludzie, którzy czynią coś bezinteresownie dla drugiego człowieka – oddając swoją krew, ratują życie innym.

Dziękuję Dyrekcji Szkoły pani Halinie Cygan za możliwość przeprowadzenia akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie oraz Personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, który przyjął zaproszenie i dokonał poboru krwi w naszej szkole. Mam nadzieję, że w kolejnych latach także będziemy  kontynuować tak szczytne akcje.

 Na zakończenie chciałbym podzielić się krótką refleksją – budujące jest to, że kolejna grupa osób – głównie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, którzy – bezinteresownie chcieli podzielić się najcenniejszym darem jakim jest krew, której nie da się wyprodukować i zastąpić inną substancją.

A tym wszystkim, którzy jeszcze się wahają, czy warto zostać honorowym dawcą krwi, życzę aby pozbyli się wątpliwości, bo nie ma nic na świecie cenniejszego ponad życie ludzkie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie mogło się odbyć coś naprawdę ważnego – dar serca dla drugiego człowieka.

                                                                                                                                                                                                Koordynator akcji Piotr Marcinek

nauczyciel ZSzZ w Dynowie

 

15 września 2020r.

13 września 2020r.

 

10 września 2020r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie bierze udział w akcji profilaktycznej Państwowej Inspekcji Pracy„Bezpiecznie w szkole”

 

 

 

Od 1 września 2020r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w akcji profilaktycznej Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”. Jego celem jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach tego programu odbędą się, m.in. bezpłatne szkolenia prowadzone przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy.

Podjęta współpraca z pewnością pomoże zorganizować pracę w szkole w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, uwzględniając profilaktykę zdrowia nie tylko kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, ale także uczącej się młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO AKCJI KRWIODAWSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE

 

 

W dniu 17 września 2020r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbędzie się akcja poboru krwi prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Rzeszowie.

Bardzo gorąco zapraszamy chętnych, zdrowych pełnoletnich uczniów i mieszkańców Dynowszczyzny do wzięcia udziału w tak szczytnej akcji, jaką jest bezinteresowne dzielenie się z innymi jednym z najcenniejszych darów –  własną krwią.

 

2 września 2020r.

Poprawkowe egzaminy maturalne w Zespole Szkół  Zawodowych w Dynowie

 

08.09.2020 r. (wtorek)

Język polski  - aula szkolna                                      godz. 14.00

Matematyka  - aula szkolna                                     godz. 14.00

 =============================================================

08.09.2020r.(wtorek)

Język angielski  - A106                                              godz. 14.00

 

UWAGA!

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi przeprowadzania egzaminów w szkole. Na egzamin zdający przychodzą na godz.13.30!!!

 

1 września 2020r.

 

Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2020/2021  najlepsi z najlepszych ….

        

 Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 8 osób, a są to: Paweł Bielec z klasy 2TIb (średnia ocen 5,45), wychowawca Pani Beata Irzyk, Klaudia Dudek z klasy 3THL (średnia ocen 5,25), wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Jakub Grab (średnia ocen 5,2) wychowawca Pani Honorata Mikoś,  Wioletta Grządziel z kl. 4TL (średnia ocen 4,94), wychowawca Pani Renata Łybacka, Marek Stanisławczyk (średnia ocen 5,31),Jakub Karnas (średnia ocen 5,06), Kamil Czenczek (średnia ocen 5,0), Mateusz Gergont (średnia ocen 4,94) z klasy 4TI wychowawca Pani Renata Mazur.  

    Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Panią Halinę Cygan Dyrektora szkoły.  Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,8 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

     Warto podkreślić, że w technikum uczniowie w ciągu jednego roku szkolnego mają ponad 20 różnych przedmiotów, bo są to zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe. Tym bardziej należy szczególnie docenić wszystkich stypendystów. W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim.                   

                                                               

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie .

 

     W dniu 01 września 2020r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Przedstawiciela Rady Rodziców Panią Ewę Wandas, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych powitała Dyrektor szkoły Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych.

Podczas uroczystości przez Pana Marka Sitarza Wicestarostę Rzeszowskiego i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan zostały wręczone 8 uczniom stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021 przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Panem Markiem Sitarzem.

     Na ręce Dyrektora szkoły Haliny Cygan gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021 przekazali Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Ewa Trzyna Przewodnicząca Rady Rodziców i Pan Piotr Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Radny Rady Miasta Dynowa, także list gratulacyjny przesłał Pan Zbigniew  Chmielowiec Poseł na Sejm RP i Rektor PWSW dr Paweł Trefler.      

     

 

 

 

31.08.2020r.

Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 Szanowni Uczniowie i Rodzice.

       Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

Witam po dwumiesięcznej przerwie w nauce i szkolnych obowiązkach która - jestem tego pewna - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli minęła zbyt szybko. Czas płynie - płynie nieubłaganie - a z doświadczenia wiem, że najpiękniejsze chwile w życiu mijają najszybciej. Mam nadzieję, że w czasie tych wakacji, przeżyliście wiele takich chwil - równie pięknych, co szybko przemijających.

Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny 2020/2021 wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia dla odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie.

Przed nami kolejny rok pracy, której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajmy, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli”.

Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości.

                                                                        Halina Cygan

                                                                                                   Dyrektor

  Zespołu Szkół Zawodowych

                                                                                im. Kard. Stefana Wyszyńskiego   w Dynowie

30.08.2020r.

INFORMACJA

          W związku z realnym zagrożeniem narażenia koronawirusem, bardzo prosimy o odwiedzanie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wyłącznie w celu załatwienia spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Wszystkie sprawy, które nie wymagają przybycia do ZSzZ w Dynowie prosimy załatwić pisemnie – adres pocztowy:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Polna 3, 36-065 Dynów lub e-mailowo : dynowzsz@poczta.onet.pl,  lub telefonicznie: (16) 65 21 045

 

30.08.2020r.

Regulamin

funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie trwania pandemii-COVID-19

 

 

Regulamin....>> pdf


 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020

 

27.06.2020r.  -  31.08.2020r. - ferie letnie.

od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

do  4 sierpnia 2020 r.  - termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu (może być także wersja elektroniczna)

    12 sierpnia 2020 r. - termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    19 sierpnia 2020 r. - termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23.08.2020r.

                       Końcowy etap budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

          Wszystko wskazuje, że zgodnie z zawartą umową, pomiędzy Starostwem Powiatowym w Rzeszowie,  a Firma Budowlaną w Strzyżowie i przyjętym harmonogramem prac budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w najbliższym czasie obiekt zostanie oddany do użytku.

Dobre tempo prac i sprzyjająca aura dają podstawy do takiego stwierdzenia. W niedługim czasie kierowcy będą mogli dokonywać przeglądów na nowoczesnej linii co w pośredni sposób przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na drogach, a także przyczyni się do wzrostu poziom kształcenia przyszłych mechaników pojazdów samochodowych w Technikum i w Branżowej Szkole I Stopnia w Dynowie.

 

19.08.2020r.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Zespole Szkół Zawodowych

w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego ZSzZ w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w bibliotece szkolnej ZSzZ

w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

10 ZASAD DLA UCZNIA

 

 

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.      podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"       więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

~~2020-21:I-semestr~ II-semestr ~~2019-20: I-semestr~II-semestr ~~2018-19: I-semestr~II-semestr ~~2017-18: I-semestr~II-semestr ~~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~2015-16:I-semestr~ II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

Podział godzin 2020/21    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2020/21   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 202o/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

 

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor....mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej                            "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via. 22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY 

- fragment filmu TVP3  - 

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl