ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

  www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

____________________________________________________________________________________________

        << powrót

OTRZYMANE

GRATULACJE, DYPLOMY, LISTY i PODZIĘKOWANIA

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

od Starosty Rzeszowskiego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

od Rektora Treflera

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

od Posła Chmielowca

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dzień Edukacji Narodowej

od Starostwa Powiatowego

w Rzeszowie

Dzień Edukacji Narodowej

od Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Dzień Edukacji Narodowej

od Posła PE

Elżbiety Łukacijewskiej

Dzień Edukacji Narodowej

od Posła
Zbigniewa Chmielowca

Dzień Edukacji Narodowej

od PWSW w Przemyślu

 

Dzień Edukacji Narodowej

od Stowarzyszenia Przyjaciół  ZSzZ w Dynowie

Teatr w Szkole

od Dyr. Teatru  im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie

Samochodem w dorosłe życie

- sponsorzy starostwo

Samochodem w dorosłe życie

- Starosta Rzeszowski

Samochodem w dorosłe życie

- sponsorzy SP ZSzZ

Samochodem w dorosłe życie

- sponsorzy WORD

     

 

 

 

           

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

 

           

Projekt BohaterON

w Twojej Szkole

Unihokej dziewcząt - pófinał

Samochodem w dorosłe życie - od Starostwa

Starosta na zak. nauki

- klasy maturalne

SP ZSzZ na zak. nauki

- klasy maturalne

 

Szkoła Pamięta

 

Licealiada powiatowa

- tenis dziewczęta

Licealiada powiatowa

- tenis chłopcy

Unihokej chłopców

Unihokej dziewcząt

Licealiada szachy

Finał wojewódzki

- Licealiada biegi

Światełko

dla Łyczakowa

Leśne dyktando

Licealiada powiatowa

- piłka ręczna chłopcy

Życzenia z okazji DEN

- Poseł Wróblewska

Życzenia z okazji DEN

- Poseł Chmielowiec

Życzenia z okazji DEN

- SP ZSzZ

Licealiada biegi

przełajowe chłopcy

Licealiada biegi

przełajowe dziewczęta

Podsumowanie Roku Sportowego

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

Życzenia z okazji DEN

- Starostwo Powiatowe

Życzenia z okazji DEN

- PWSzWE

List od  Posła Chmielowca

List od  Starosty Rzeszowskiego

 XV Plener Kulturalny

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Turniej strzelecki

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

             

SZPAK

Starosta na zak. nauki

- w r. szk. 2018-19

SP ZSzZ na zak. nauki

- w r. szk. 2018-19

XIX Podkarpacka Tęcza

od Starosty w Rzeszowie

XIX Podkarpacka Tęcza

od SP ZSzZ w Dynowie

XIX Podkarpacka Tęcza

od KMP w Rzeszowie

Powiatowa Licealiada

piłka nożna  chłopców

Starosta na zak. nauki - klasy maturalne XXVI Międzynarod. Festiwal Unihokeja

XIX Podkarpacka Tęcza

od Wójta w Dynowie

XIX Podkarpacka Tęcza

od ELEMENCIKA

25-lecie ELEMENCIKA

od Starosty

25-lecie ELEMENCIKA

od MBP w Dynowie

XIX Podkarpacka Tęcza

od TPD w Dynowie

XIX Podkarpacka Tęcza

od DPS w Dynowie

Za  udział w konkursie OZDOBA...

Od Starostwa na studniówkę

Tenis stołowy dziewcząt

Piłka nożna  dziewcząt

25-lecie ELEMENCIKA

od ZSzZ i SP ZSzZ

XIX Podkarpacka Tęcza

od Burmistrza w Dynowie

Podziękowanie  od  Starostwa - POTYCZKI..

Podziękowanie  POTYCZKI LOGICZNE

Unihokej dziewcząt

Podziękowanie -"RADOSNE ŚWIĘTA...."

Podziękowanie  za

 zbiórkę dla zwierząt

Dyplom za udział

w Scholi

DEN

od  SP ZSzZ

DEN

od  Posła Chmielowca

Podziękowanie 

od  Starostwa

Badminton chłopców

Światełko pamięci dla Łyczakowa

Sprzątanie świata

List od  Posła Chmielowca

List od  Starosty Rzeszowskiego

List od  Posłanki Skowrońskiej

DEN

od  Posła Chmielowca

DEN

od  Starostwa

DEN

od  PWSzWE

     
             

 

 

 

             

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Gratulacje od Starostwa

Dzień Przedsiębiorczości

Podziękowanie

PTE

Życzenia  na DEN od Rektora

Życzenia na DEN od Europoseł

Życzenia  na DEN od Solidarności

Szachy powiatowa licealiada

Biegi przełajowe

Otwarta Firma

Tenis stołowy

Tenis stołowy

Piłka ręczna

Dzień dawcy szpiku

Rodzinne Boże Narodzenie

CERTYFIKAT  DKMS

Piłka nożna dziewcząt

RAJD TURYSTYCZNY

OMNIBUS -

od Starostwa

KILOMETRY DOBRA

LIGA LEKKOATLETYCZNA

PODZIĘKOWANIE

OD PIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Życzenia  od Starostwa Życzenia na 2016/17 od Posła

Podziękowanie

od PTE

I miejsce biegi chłopców

II miejsce biegi dziewcząt

Życzenia na DEN od Posła Życzenia na DEN od SP ZSzZ

II miejsce biegi sztafetowe chł.

V miejsce biegi przełajowe dz.

Szachy

 

Podziękowanie

za światełko

II miejsce biegi przełajowe sztaf.  Badminton dziewcząt Piłka ręczna chłopców Podsumowanie roku sportowego Tenis stołowy chłopców Tenis stołowy chłopców Unihokej dziewcząt
Pływanie - Licealiada Unihokej chłopców Piłka siatkowa dziewcząt

Piłka siatkowa chłopców

Certyfikat

Dzieki Tobie

Radosne Święta Twórcze Święta

Unihokej chłopców Dzień Przedsiębiorczości Piłka koszykowa chłopców
Piłka siatkowa chłopców Konkurs religijny Potyczki logiczne Potyczki logiczne Piłka siatkowa chłopców,półf.woj. Piłka siatkowa dziewcząt Biegi przełajowe chłopców Biegi przełajowe dziewcząt Biegi przełajowe chłopców

Finał  licealiady

 w aerobiku

Gratulacje od Posła St. Ożoga Gratulacje od Poseł  Kr..Wróblewskiej Gratulacje od  A.Kowalskiej

Gratulacje od  Marszałka

Woj.Podkarp.

Gratulacje od Stow. Przyjaciół ZSzZ V miejsce biegi przełajowe ch..

Góra Grosza

2017

Kultura bezpieczeństwa

                 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Podziękowanie

 od MOK

Podziękowanie

za plener

Życzenia na DEN od Posła

Życzenia na DEN

od SP ZSzZ

Życzenia na DEN

od Starostwa

Podziękowanie

za światełko

Piłka ręczna dziewcząt

Podziękowanie

Pomóż i Ty

Szachy

Tenis stołowy chłopcy

Tenis stołowy dziewczęta

   Leśne dyktando

   Leśne dyktando

 Badminton dziewcząt

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Badminton chłopców

Podziękowanie

od Sokoła

Tenis stołowy chłopców

Podsumowanie roku sportowego

Unihokej dziewcząt

Unihokej chłopców

Piłka siatkowa dziewcząt

Podziękowanie

od Hospicjum

Podziękowanie

- szlach. paczka

Piłka siatkowa chłopców

Radosne Święta Twórcze Święta

Piłka koszykowa dziewcząt

ZS nr 2 Harta SU

Konkurs

Potyczki logiczne

Od Posła PE Od Kuratora Od Starosty Od Nadleśnictwa Od SP ZSzZ

Unihokej dziewcząt

 

Unihokej chłopców

Liga lekkoatlet. dziew. i chłoopcy

 Finał Wojewódz. licealiady

Rajd

turystyczny

Podziękowanie

od PIP

Od SP ZSzZ na zak.nauki

   

 

   

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dzień Przedsiębiorczości

Podziękowanie od Nadleśnictwa Podziękowanie od Nadleśnictwa Podziękowanie od TVP Rzeszów

Podziękowanie

PIP Rzeszów

Podziękowanie od

Starostwa

Rejonowa licealiada - szachy

 

 

Rejonowa Licealiada - tenis

Powiatowa  licealiad.- siat.dz.

 Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Podziękowanie

MOPS w Dynowie

Podziękowanie od

Klubu Gaja

 Piłka siatkowa chłopców

Podziękowanie od Hospicjum

Radosne święta -  twórcze święta

 

 

Piłka siatkowa  dziewcząt Piłka koszykowa  dziewcząt Piłka nożna  chłopców

Biegi przełajowe dziewcząt

Biegi przełajowe chłopców

XV Podkar.Tęcza od Europosła

XV Podkarpacka Tęcza od Starosty XV Podkar. Tęcza od Burmistrza XV Podkarpacka Tęcza od SP ZSzZ  

 

XV Podkarpacka Tęcza od TPD

Góra grosza

ELEMENCIK

 II miejsce

Rajd turystyczny

Kultura bezpieczeństwa

Podziękowanie

Hospicjum

Podziękowanie

MOK w Dynowie

Gratulacje od

SP ZSzZ - Dynów

Podziękowanie

od Posła

 

 
     

Podziękowanie

od Fundacji

Dzień Przedsiębiorczości        

 

     

         

 

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 
Olimpiada Ekonomiczna Auto Moto Servis  Bank Spółdzielczy Dyrektorzy Szkół  

Podk. Kurat.

Oświasty

Nadleśnictwo

Dynowie

Poseł RP J.Hrynkiewicz Poseł RP  T.Poręba        PRz    Starostwo     

SPiRRD - TPD 

Dynowie

Urząd Gminy   Dynowie Urząd Miasta Dynowie Urząd Marszałkowski WSIiZ   WSPiA 

GS SCh

Dynowie

OKE Poznań Dzień Przedsiębiorcz. Podziękowanie od  PIP
Certyfikat  Szlachetna paczka Podziękowanie od  Hospicjum Piłka koszykowa dziewcząt Przegląd  Jasełkowych Radosne święta - twórcze święta- Góra grosza Podziękowanie od UM w Dynowie XIV Podkarp. Tęcza XIV Podkarp. Tęcza

Pomóż i Ty

                   

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Regionalne Centr. Inf. Europejskiej

 Rok

Sport. 2011-12

 Otwarta Firma

ELEMENCIK

Piłka siatkowa dziewcząt

Unihokej dziewcząt

Koszykówka dziewcząt

Unihokej chłopców-2012

Z Hospicjum

Noworoczny turniej p.nożnej

21.Finał WOŚP

15-lat ANTRAKTU 15-lat ANTRAKTU 15-lat ANTRAKTU

Unihokej chłopców-2013

Góra grosza

XIII Podk.Tęcza

od Starostwa

XIII Podk.Tęcza

od Posła RP

XIII Podk.Tęcza

od Marszałka WP

XIII Podk.Tęcza  Muzeum

   

XIII Podk.Tęcza

od Burmistrza

XIII Podk.Tęcza

od TPiRRD-TPD

XIV Powiatowy

Rajd Turystyczny

Finał Licealiady -

lekkoat.  chłopcy

 Podkarpackie

Hospicjum

   

 

   

     
                   

 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Przedsiębiorczości Badminton chłopców Badminton dziewcząt Podziękowanie od Wicemarszałka  "Świadomie wybieram ...

Podsumowanie roku sportowego

Piłka ręczna chłopców

Światowy Dzień Przedsiębiorczości

Licealiada w tenisie  chłopców

 licealiada

w unihokeju

Podziękowanie

z OHP

Piłka siatkowa chłopców

Moja szkoła w Unii Europejskiej

30-lecie Tow. im. św. Brata Alberta

Konkurs

Bożonarodzeniowy

Konk. Widowisk Jasełkowych

Choinka Nadziei V Dynowska Jesień Teatralna

        Góra grosza

Góra grosza

Dzień Przedsiębiorczości