ZSZ w Dynowie

ZESPÓŁ  SZKÓŁ ZAWODOWYCH

                                                 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

           DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

   

<< do głównej

 

  

 

DOKUMENTY - AKTY PRAWNE i  INNE

 

 

 

NAZWA DOKUMENTU

 Typ pliku

do pobrania

     
     

 

Rok 2018/2019

 

1

Wniosek (podanie) na 2018/19 doc     pdf

2

Statut ZSzZ w Dynowie

PDF

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432)

PDF

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   [....] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. ..>> PDF
 5 Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych ..>> pdf
 6 Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów ..>> pdf
 7

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

pdf

 8

Informator 2018/19

pdf

 9 Podzial godzin od 2018/19 xlsx
10 Dane organizacyjne 2018/19 pdf

 

Rok 2017/2018

 

1

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

pdf

2

Informator 2017/2018

pdf

3 Podzial godzin od 04.09.2017 xlsx
4 Dane organizacyjne 2017-2018 pdf
 5 Wniosek (podanie) na 2017 - 2018 doc     pdf
 6

Statut ZSzZ w Dynowie

PDF

 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432)

PDF

 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   [....] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. ..>> PDF
 9 Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych ..>> pdf
 10 Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów ..>> pdf
     
     
     
 

Rok 2016/2017

 

 

1.

 Statut ZSzZ w Dynowie

2.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432)

PDF

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania   [....] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. ..>> PDF
4.  Podział godzin od 1.09.2016r.  xls
5. Terminarz I semestr roku szkolnego 2016/17 jpg 
6. Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych ..>> pdf
7. Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów ..>> pdf
 

 

Rok 2015/2016

 

 

1.

Statut ZSzZ w Dynowie

PDF

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432)

PDF

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [....] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. ..>> PDF
4. Podział godzin od 1.09.2015 xlsx
5. Podział godzin od 19.03.2015 xls
 

Rok 2014/2015

 

1.

Wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ i T) na rok 2014/15 doc  -  pdf
2. Matura 2015 - plan prezentacji (wzór) doc
3. Matura 2015 - bibliografia (wzór) doc
4. Podział godzin od 9.03.2015  xls
 

Rok 2013/2014

 

1.

Wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ i T) na rok 2013/14 doc
2. Dane organizacyjne roku szkolnego 2013/14 doc
3. Matura 2014 - plan prezentacji (wzór) doc
4. Matura 2014 - bibliografia (wzór) doc
 

Rok 2012/2013

 

1.

Wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ i T) na rok 2012/13 doc
2.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników na rok szkolny -2012/2013

1TI-2,3,4,1TI, 1TL2,3,TIL,1TPS,2,3,4 TPS 1 TH, 4THa_ 2a,3a ZSZ

3. Wniosek o dofinansowanie podręczników do klasy pierwszej

druk..>>doc   ,    pdf

4.

Kalendarz roku szkolnego 2011/13 jpg

5.

Dni wolne w roku szkolnym 2012/13 jpg
6. Dane organizacyjne roku szkolnego 2012-13 jpg
7. Matura 2013 - plan prezentacji (wzór) doc
8. Matura 2013 - bibliografia (wzór) doc

 

Rok 2011/2012

 

1.

Wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ i T) na rok 2011/12

doc

2.

Wzór podania do Szkoły Policealnej (SP)  na rok 2011/12

doc

3.

Wzór podania do Technikum Uzupełniającego (LOU,TU) na rok 2011/12

doc

4.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Podręczników na rok szkolny -2011/2012

1TPS, 2TPS, 3TPS , 1TI, 2TI, 3TI, 4TI, 1TIL, 2TIL 3TH, 4THI, 4TPS, 1a, 2a, 3a- zsz   

5.

Kalendarz roku szkolnego 2011/12

pdf

6.

Matura 2012 - plan prezentacji (wzór)

doc

7.

Matura 2012 - bibliografia (wzór)

doc

8.

Podział godzin od 1.09.2011r.

xls

9.

Podział godzin od 5.12.2012r.

xls

10

Podział godzin od 5.03.2011r.

xls

11

Podział godzin od 14.05.2012r.

xls

 

ZSZ Dynów  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -2014 - 2015 - 2016