ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

n

<< strona główna

 

 

PODSTRONA PROJEKTU „DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY”

  

 

01.03.2022r.

       Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - Szkolenia rady pedagogicznej ..>> pdf

 

09.11.2021r.

 

Zapytanie ofertowe - Kurs spawania metodą TIG ..>>pdf

Formularz ofertowy 3 ..>>docx

 

Zapytanie ofertowe - Kurs obsługi kas fiskalnych ..>>pdf

Formularz ofertowy 4 ..>>docx

 

28.10.2021r.

 

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badań lekarskich .. >>pdf

załączniki do zapytania 1 ..>>docx

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów eksploatacyjnych ..>>pdf

załączniki do zapytania 2 ..>>docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.      podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"       więcej o projekcie ..>>

 

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl