ZSzZ w Dynowie

  

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

    

  DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

> STRONA GŁÓWNA <

 

DANE ADRESOWE

-----------------------------

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

-----------------------------

SEKRETARIAT SZKOŁY

 CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

 -----------------------------

-----------------------------

   

 

 

-----------------------------

GALERIE - ZDJĘCIA

-----------------------------

ARCHIWUM 2021-22

I-semestr~ II-semestr

2020-21

1-semestr ~~ semestr2

----------------------------

 

 

 

Lekcje pełne

Lekcje

skrócone

1.

 8.00

8.45/5

8.00

 8.45/5

2.

8.50

 9.35/5

 8.50

 9.35/5

3.

 9.40

10.25/5

9.40

10.25/5

4.

10.30

11.15/15

10.30

11.15/15

Przerwa śniadaniowo - obiadowa

– 15 minut

5.

11.30

12.15/15

11.30

12.00/15

Przerwa obiadowa – 15 minut

6.

12.30

13.15/15

 12.15

12.45/5

Przerwa obiadowa – 15 minut

7.

13.30

14.15/5

12.50

13.20/5

8.

14.20

15.05/5

13.25

13.55/5

-----------------------------

JADŁOSPIS

20 - 23.06.2022 ..>>pdf

------------------

Harmonogram

obiadów ..>>pdf

-----------------------------

WPŁATY

za korzystanie z obiadów

 

 

PRZYJMOWANE

są w godz. 10:30-14:00

w KASIE SZKOŁY A201 (poddasze).

-----------------------------

 

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

REKRUTACJA

2022/2023

 - informator

 - wnioski: doc ~ pdf

 - szkolny regulamin ~ pdf

 - film ..>>mp4

-----------------------------

 O SZKOLE

 - dyrekcja

 - historia

 - patron

 - dla szkoły

 - innowacje

 - ELEMENCIK

-----------------------------

  -----------------------------

RADA RODZICÓW


Wpłaty na Radę Rodziców

50 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002,

BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko   ucznia – klasa”.  

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

   

Przewodnicząca  RR

                          Ewa Trzyna

-----------------------------

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazdów kat.: ABTE

Wg kolejki, bez wcześniejszej rejestracji

 

NIE CZEKAJ W KOLEJCE !

 

  Umów termin wymiany opon

w naszym serwisie, dzwoniąc

 nr tel. 16 65 21 056

lub  osobiście w BOK 

Stacji Kontroli Pojazdów

Rezerwacja terminu wymaga

podania nr. rejestracyjnego

pojazdu.

Wymiana opon oraz inne

usługi mechaniczne odbywają

się

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 16.00.

-----------------------------

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

Zespołu Szkół Zawodowych
 w Dynowie

 

 REGON: 181113399

NIP: 813-36-92-076

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001

36-065 DYNÓW~~ ul. Polna 3

tel. 16 6521 045

 spzszdynow@gmail.com

tel. 795 935 551

------------------------------

 Przekaż 1% podatku

dla

Stowarzyszenia Przyjaciół

Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

 na

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

------------------------------

Fundacja Studencka

Młodzi Młodym

------------------------------

 

 

 -----------------------------

-----------------------------

 

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

  i                                                            

 

LIPIEC  -  SIERPIEŃ

 

25.06. - 31.08.2022r. - ferie letnie

 

                                                                           

ii

 

 

 Audycja Radia VIA o Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

 

 

 

04 lipca 2022r.

Zagraniczny staż w Hiszpanii uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

 

Pozdrowienia z Hiszpanii - 1 dzień stażu.

 

02 lipca 2022r

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wyjechali na 4 – tygodniowy staż do Hiszpanii w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

 W dniu 02 lipca 2022r. grupa 15 uczniów z 4 – letniego i 5 – letniego technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  wraz z opiekunem Panią Magdaleną Wolańską - nauczycielem języka angielskiego wyruszyła na 4 – tygodniowy (02.07. 2022r. – 31.07.2022r.) zagraniczny staż do Hiszpanii. Staż „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078467, jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. W poprzednim roku, tj. w sierpniu 2021r. odbył się wyjazd I grupy 15 uczniów. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

01 lipca 2022r.

 

 

 

 

1 lipca 2022r. w Domu Strażaka w Dynowie odbyła się uroczystość Jubileuszu 75-lecia Klubu Piłkarskiego Dynovia. W imieniu Towarzystwa Sportowego DYNOVIA DYNÓW, licznie przybyłych gości, byłych i obecnych zawodników różnych sekcji sportowych, powitał  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Zbigniew Duchniak.

Na tej uroczystości, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  reprezentowała  Dyrektor – Pani Halina Cygan. Wśród zaproszonych gości był także były Dyrektor ZSzZ w Dynowie, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz.

 

    

 

 

 

 

Z okazji Jubileuszu 75-lecia działalności klubu „ Dynovia” Dynów, na ręce Pana Zbigniewa Duchniaka, życzenia i pamiątkowy grawerton, w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w Dynowie i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie złożyli: Pani Dyrektor - Halina Cygan i Pan Piotr Krupa – wiceprezes Stowarzyszenia.

  Wsród wielu odznaczonych i wyróżnionych, w czasie uroczystości jubileuszowych, znalazl się Pan Zbigniew Duchniak, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i tytuł "Zasłużony dla Miasta Dynowa".

Na zakończenie  każdy z uczestników został obdarowany okolicznościowymi pamiątkami.

Gratulujemy pięknego Jubileuszu, otrzymanych odznaczeń, wyróżnień i nagród oraz  świetnej organizacji uroczystości

 

 

 

 

 

27 czerwca 2022r.

 

25 czerwca 2022r.

 

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 5- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, w ramach projektu „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

 

               W dniach od 7 do 15 czerwca 2022 r.   grupa 24 uczniów z klasy 3 THLa, (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.  Cel kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

25 czerwca 2022r.

 

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu

„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”.

 

 

            W dniach od 12 maja do 20 czerwca 2022r. grupa 12 uczniów z klasy 3a i 3b (3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) oraz 3TPSa  (5 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

24 czerwca 2022r.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

      W dniu 24 czerwca 2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek). Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą - Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą - Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego - Panem Tomaszem Wojtonem. /..../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

08 czerwca 2022r.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego zagranicznego stażu  dla uczniów szkoły w 2023 roku

 

Decyzją Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności z dnia 06.06.2022r., Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego zagranicznego stażu dla uczniów szkoły w Hiszpanii w roku 2023.

Szkoła od 2022r. jest w grupie organizacji akredytowanych, które złożyły wnioski o budżet w ramach „AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w programie Erasmus+.  

1.  Wniosek numer: 2022-1-PL01-KA121-VET-000066014.

2.  Udział w zagranicznym stażu w 2023 roku weźmie udział  15 uczniów i 1 opiekun.

3.  Realizacja zagranicznego stażu obejmie uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych.

4.  Staż zagraniczny jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej i dofinansowanie wynosi: 44 396 EURO.

5.  Cele stażu:

     Głównym celem zagranicznego stażu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji.

6.  Celami szczegółowymi zagranicznego stażu przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są: podniesienie praktycznych umiejętności uczestników staży, zdobycie przez nich cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,wzrost umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym słownictwem branżowym, nabycie kluczowych kwalifikacji umożliwiających w przyszłości podjęcie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie,nabycie umiejętności społecznych poprzez poznawanie nowych kultur oraz sprawdzenie się w międzynarodowym, wielojęzycznym środowisku.

7.     Cele w odniesieniu do szkoły sprowadzają się do: zwiększenie mobilności zawodowej uczniów, poprawa jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji organizacyjnych, językowych kadry, zwiększenie świadomości międzykulturowej, zebranie nowych doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów.

 

 

      Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych   wersja w..>> PDF             

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny (aktualizacja)  pełny tekst Wytycznych..>> pdf

  Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci Młodzieży ,,EZRA” , ul. Malczewskiego 12,

rejestracja oddział Rzeszów +48 576 540 777, adres email:  rejestracja.rzeszo@ezrauksw.pl

 Centrum Psychologii i Psychiatrii EURO-MEDICA,  Ul. Lwowska 64   - Rejestracja odział Rzeszów +48 519 059 242     więcej ..>> pdf

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

Po szkole podstawowej

 mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a  2a  3a

1TH,2TH,3THa

1TL,2TL,3TLa

1TPS,2TPS,3TPSa

1TI,2TI,3TIa

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

Po gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

3b

3THb , 4TH

3TLb , 4TL

3TPSb , 4TPSb

3TIb 4TI

 

.

„DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY” ..>> podstrona projektu

 

Od 1 października 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”,

 w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.                                          podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"  więcej o projekcie ..>>

 

 

 ARCHIWUM:  ~~ 2021-22: I-semestr~~II-semestr

~ 2020-21: I-semestr~II-semestr~~2019-20: I-semestr~II-semestr~~2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr~~2016-17: I-semestr~~II-semestr

~ 2016-17: I-semestr~II-semestr~~2015-16: I-semestr~II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

INFORMACJE STAŁE

 

Dane organizacyjne 2021/22   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2021/22  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2021/22  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2021/22  zobacz ..>>  pdf

 

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl