ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

ARCHIWUM 2020-21

1-semestr ~2-semestr

 

ARCHIWUM 2019-20

1-semestr ~2-semestr

 

 

 

Lekcje pełne

Lekcje skrócone

1.

 8.00

 8.45/5

 8.00

  8.45/5

2.

 8.50

 9.35/5

 8.50

  9.35/5

3.

 9.40

10.25/5

 9.40

10.25/5

4.

10.30

11.15/15

10.30

11.15/15

Przerwa śniadaniowo - obiadowa

– 15 minut

5.

11.30

12.15/20

11.20

12.05/20

Przerwa obiadowa – 20 minut

6.

12.35

13.20/15

 12.25

12.55/5

    Przerwa obiadowa – 15 minut

7.

13.35

14.20/5

13.00

13.30/5

8.

14.25

15.10/5

13.35

14.05/5

9.

15.15

   16.00

14.10

14.55

 

 

JADŁOSPIS

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 HARMONOGRAM OBIADÓW..>>pdf

 

 WPŁATY

ZA KORZYSTANIE

Z OBIADÓW

 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

04-05.11.2020

08-09.12.2020

         

          04.01.2021 r.

     STOŁÓWKA ZAMKNIĘTA

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ
MAJ 

CZERWIEC    

07-08.01.2021

16-17.02.2021

04-05.03.2021

07-08.04.2021
11-12.05.2021

08-09.06.2021

 

BĘDĄ PRZYJMOWANE W GODZ. 10:30-14:00 W KASIE SZKOŁY

A201 (PODDASZE).

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

2020/2021

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

- film ..>>mp4

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 45 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002,

BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko          ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Ewa Trzyna

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

____________________

 

____________________

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
_____________________

 

_____________________

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 

         

LISTOPAD 2020 r.

 

 

 

.

          

 

24 listopada 2020r.

 

 

 

 

24 listopada 2020r.

Paweł Bielec i Patryk Trzyna

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2020/2021.

  

          Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są co roku uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym, promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w roku szkolnym 2020/2021 stypendystami zostali: Paweł Bielec z kl. 2TIb z  4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, którego wychowawcą jest Pani Beata Irzyk oraz Patryk Trzyna z  5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, którego wychowawcą jest Pani Anna Kałamucka.  Paweł Bielec i Patryk Trzyna za rok szkolny 2019/2020 uzyskali taką samą średnią ocen 5,45 i zachowanie wzorowe.  

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych. Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

21 listopada 2020r

 

 

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymały wsparcie finansowe na zakup laptopów  z Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” na lata 2020 -2024.

 

 

 

 

W listopadzie 2020r. Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 28 000,00 zł. (każda szkoła po 14 000,00 zł) na zakup laptopów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024–„Aktywna tablica”. W ramach w/w programu udało się zakupić 10 laptopów, które będą przeznaczone do klasopracowni przedmiotowych. Program jest finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organu prowadzącego, tj. Powiatu Rzeszowskiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację programu „Aktywna tablica” za otrzymane wsparcie.
 

 

 

 

20 listopada 2020r.

 

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie w ramach projektu

 „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe  – rok szkolny 2020/2021.”

 

 W ramach projektu:Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 17 listopada 2020r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 222/2230/20  zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 14 uczniów znalazło się w gronie 431 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia./..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

19 listopada 2020r.

Oddanie do użytku nowego budynku Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

INFORMACJA

Zadanie pod nazwą: „Budowa stacji kontroli pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie”.

Inwestor: Powiat Rzeszowski

 Całkowita wartość zadania: 1 833 619,72

 Termin rzeczowej realizacji zadania: 04.2020r. – 11.2020r.

 

          Zgodnie z umową zawartą w kwietniu 2020r., pomiędzy Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, a Firmą Handlową ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa oraz przyjętym harmonogramem prac budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  obiekt  do końca listopada zostanie oddany do użytku. Dobre tempo prac i sprzyjająca aura spowodowały, że wykonawca oddał obiekt w planowanym terminie. Od końca listopada 2020r. kierowcy będą mogli dokonywać przeglądów na nowoczesnej linii, co w pośredni sposób przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na drogach, a także przyczyni się do wzrostu poziom kształcenia przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych w Technikum w Dynowie i w Branżowej Szkole I Stopnia w Dynowie funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 Wykonawca: Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak,  ul. Bieszczadzka 16a 38-100 Strzyżów.

 

 

 

14 listopada 2020r.

Informacja  - Spotkanie z rodzicami.

 

 Zaplanowane na 17.11.2020 r. (wtorek) spotkanie z rodzicami tym razem odbędzie się tylko i wyłącznie zdalnie. Wychowawcy poszczególnych klas skontaktują się z Rodzicami (e-dziennik, e-mail, rozmowa telefoniczna) i przekażą bieżące wyniki w nauce dzieci.

Uczniów pozdrawiamy i zachęcamy do wytrwałej nauki! Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy w szkole, podczas zajęć stacjonarnych.

 

 

 

13 listopada 2020r.

"WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK" program edukacyjny realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  bierze udział w realizacji programu edukacyjnego "Wybierz Życie - Pierwszy Krok", któremu obok Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie patronuje Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie oraz Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę, jak również:

·  zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,

·  kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),

·  motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi.    Program edukacyjny "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, rodziców i opiekunów młodzieży oraz kadry pedagogicznej.

                                                   Koordynatorem programu w szkole jest Pani Alina Paściak.

 

 

 

13 listopada 2020r.

"ARS, czyli jak dbać o miłość" – program edukacyjny realizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

      Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie bierze udział w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W programie realizowanym w całej Polsce przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne udział biorą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i pielęgniarki szkolne, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Szkoły, które przystąpiły do programu otrzymały bezpłatne materiały edukacyjne oraz możliwość korzystania  z platformy e-learningowej. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

                                  Szkolnym koordynatorem programu jest pedagog szkolny Pani Elżbieta Kiszka.

 

 

 

13 listopada 2020r.

 

 

 

 

 

09 listopada 2020r.

Jest taki naród, który w swoich dziejach przeszedł niewyobrażalną gehennę: rozbiory, I wojnę światową, nawałnicę bolszewicką, II wojnę światową, a wreszcie pół wieku komunizmu. Wydawać by się mogło, że powinien zniknąć bez śladu, a jednak istnieje, trwa… Tym narodem jest naród polski! 

„Naród żyje. Nie dał się zniszczyć, mimo rozbiorów, przegranych powstań i Sybiru, pomimo wynaradawiania

(…)     Byliśmy świadkami niezwykłego zjawiska, którego nikt, najwybitniejszy nawet polityk, nie mógł przewidzieć. Oto trzej mocarze padli jak na rozkaz a „Łazarz” wstał z grobu. (…) Może te przenośnie są zuchwałe, ale wolno nam je czynić. / kard. Stefan Wyszyński/.../

                                                               czytaj pełny tekst ..>> pdf

 

 

 

06 listopada 2020r.

 

 

 

 

04 listopada 2020r.

 

 

03 listopada 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 listopada 2020r.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych

 "Kurs z zakresu spawania metodą TIG"

    

           Od dnia 9 do 23 października 2020r.  grupa 15 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie uczestniczyła w Kursie z zakresu spawania metodą TIG", oraz „Ciecia stali plazmą powietrzną”.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych, oraz doczołowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

30 października 2020r.

 

27 października 2020r.

 

 

 

 

 

23 października 2020r.

 

Ogłoszenie!!!

 

Od 26.10.2020r. (poniedziałek)  zajęcia praktyczne , pracownie i zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie zdalnej  zgodnie z podziałem godzin.

 Nauka jazdy i praktyka zawodowa w klasach 3TPS i 3TI zostają zawieszone.

 

 

 

22 października 2020r.

I miejsceŁukasza Tymowicza z Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za prace multimedialną pod nazwą” MÓJ DZIADEK - KOWAL Z PASJĄ”, w XX edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Piękno Podkarpacia -  20 lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”

 

 

 

 

21 października 2020r.

INFORMACJA !!!

 

Konsultacje telefoniczne z psychologiem Panią Dominiką Maj 22.10.2020 (czwartek) dla rodziców oraz uczniów w godzinach 12.00 – 15.00.

 

Telefon: 514 991 701

 

19 października 2020r.

Paweł Bielec i Patryk Trzyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami Prezesa Rady Ministrów

w roku szkolnym 2020/2021.

  

          Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są co roku uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym, promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w roku szkolnym 2020/2021 stypendystami zostali: Paweł Bielec z kl. 2TIb z  4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, którego wychowawcą jest Pani Beata Irzyk oraz Patryk Trzyna z  5 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, którego wychowawcą jest Pani Anna Kałamucka.

           Paweł Bielec i Patryk Trzyna za rok szkolny 2019/2020 uzyskali taką samą średnią ocen 5,45 i zachowanie wzorowe.  W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych.      

                                                             Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

19 października 2020r.

INFORMACJA !!!

Biblioteka szkolna i czytelnia czynne codziennie od 8.30 do 13.00

 

 

 

PODRĘCZNIKI do poszczególnych klas wg rodzaju szkoły, zawodu i podbudowie na rok szkolny 2020/21

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej

         mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a , 2a 1TH , 2TH 1TL , 2TL 1TPS , 2TPS 1TI , 2TI
Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

2b , 3a 2THb , 3TH 2TLb , 3TL, 4TL 2TPSb , 3TPSb, 4TPSb 2TIb , 3TI, 4TI

 

19.08.2020r.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego ZSzZ w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w bibliotece szkolnej ZSzZ

w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

10 ZASAD DLA UCZNIA

 

.

  

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          

więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

~~ 2020-21: I-semestr~II-semestr ~~2019-20: I-semestr~II-semestr ~~2018-19: I-semestr~II-semestr ~~2017-18: I-semestr~II-semestr

~~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~2015-16: I-semestr~II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

  

Dane organizacyjne 2020/21   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

-  21.12.2020r. – 22.12.2020r. dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania,

   klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie trwania pandemii-COVID-19..>>pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via  sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

 

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor..mp3

 

Radio Fara 04.06.2020

- rozmowa dnia: Kard. Stefan Wyszyński Drogowskazem dla młodych ..>>mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej        "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  -

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl