ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

        fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GALERIE - ZDJĘCIA

 

  

 

OGŁOSZENIE!!!

Wpłaty za korzystanie z obiadów

będą przyjmowane:

.

 

Czerwiec    05 i 06.06.2019r.

             

     w godz. 10.30 – 14.00

  kasa szkoły A201 (poddasze).

      Proszę o terminowe

      dokonywanie wpłat.

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

 

 

 

ARCHIWUM

2018-19

1-semestr ~2-semestr

----------------------

2017-18

1- semestr ~2-semestr

----------------------

2016-17:

1- semestr~2-semestr

----------------------

2015/16

1-semestr ; 2-semestr

 

KONKURSY 2018/19

 

- LEŚNE DYKTANDO

- POTYCZKI LOGICZNE

- PODKARPACKA TĘCZA

- SAMOCHODEM....

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 35 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Urszula Domaradzka

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

 

_______________________

 

 

 

_______________________

 

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
 

_______________________

 

_______________________

 

_______________________

 

 

 

     

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

     Oferta edukacyjna                                          MAJ 2019 r.  

      na rok 2019/20

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2019r. (środa) - Spotkanie rodziców w sprawie zasad i procedur bezpieczeństwa w szkole

 

 

 

 

 

 

      

Terminy dla klas maturalnych w 2018/19r.  ..>> pdf

  PODZIAŁ GODZIN  >> 29.04.2019r

 JADŁOSPIS:          >>20-24.05.2019..>>pdf                              Radio Fara: wywiad..>>Dyrektor      Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3

 

23.05.2019r.

                 Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt. 

 

23.05.2019r. w Rzeszowie rozegrany został  Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt. Udział w nim wzięły obydwie  reprezentacje  naszej szkoły, które zakwalifikowały się w eliminacjach rejonowych do dwudziestki najlepszych zespołów w województwie podkarpackim, co dało prawo startu w Finale. Ostatecznie dziewczyny zostały sklasyfikowane na XVII miejscu, natomiast chłopcy zajęli wysokie IV miejsce.

 Opiekunami uczniów byli:  Pan Marek Paściak i Pan Paweł Gierula.  Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 

 

 

23.05.2019r.

               XI edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka "Omnibus 2019 " w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w dniach 22.05.2019r. – 23.05.2019r. byli organizatorami XI edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. /..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

15.05.2019r.

 

 

 

 

13.05.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  EKOLOGICZNY  „EKO-PLANETA”

 

          W marcu 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, którego ważnym  aspektem było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody Polski, Europy i Naszego Regionu.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas: 1TI, 2TL, 3THL, 3TI, 4TI, 4TL i 4THPS. Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymała Julia Gierula z kl. 2TL, której przyznano również nagrodę książkową. Pozostałym uczestnikom konkursu przypadły dyplomy uznania, podpisaneprzez Profesora Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Dyrektora Biura Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Szkolnym Organizatorem Konkursu i opiekunem uczniów była Pani Honorata Mikoś.

 

 

 

12.05.2019r.

                 EKOLOGICZNA  - „BATERIE ZBIERAMY – WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO DBAMY”

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w programie zbiórki zużytych baterii Organizacji Odzysku Reba S.A. ph. „Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy”. Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się w zbiórkę, czego dowodem było zebranie ponad 200 kg zużytych baterii, które w dniu 10.05.2019r. przekazane zostały firmie recyklingowej. Koordynatorem akcji była Pani Honorata Mikoś.

Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne substancje zawarte są w bateriach czy akumulatorach. Zachodzą  w nich skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie m.in.: ołów, kadm, rtęć oraz kwasy i zasady tworzące elektrolit, mające właściwości żrące i korozyjne. Warto dodać, że przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu, a 1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć nawet 400 l wody. Dlatego tak ważna jest edukacja na temat szkodliwości tego typu odpadów oraz organizacja zbiórek zużytych baterii i poddawanie ich procesowi recyklingu. Pozwala to nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

PAMIĘTAJ! NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

              Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne!

                 Przypominamy, że w szkole oprócz baterii zbieramy również telefony komórkowe i plastikowe nakrętki!

 

 

09.05.2019r.

                OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY „ALCHEMIK”.

 

W kwietniu 2019r. odbyło się rozstrzygniecie  Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy merytorycznej z uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski. Uczeń naszej szkoły Mateusz Dańczak kl.4TI wykazał się dużą wiedzą z zakresu chemii - zdobył Dyplom Au - za bardzo dobry wynik. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.

Uczniowi gratulujemy zaangażowania w poszerzaniu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


 

 

07.05.2019r.

             PRZYPOMINAMY !!!!

XI edycja KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2019” pod patronatem  Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego.

 

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w konkursie interdyscyplinarnym z matematyki i języka angielskiego „OMNIBUS 2019”.

           Konkurs odbędzie się 22 i 23 maja 2019 r. , a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2019 r.

 

                          Regulamin   ..>> pdf

                          Karta zgłoszenia                ..>> pdf

                          Oświadczenie nauczyciela ..>> pdf

                          Oświadczenie rodzica       ..>> pdf

                          Tekst  ..>> pdf           

 

 

 

03.05.2019r.

                228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dynowie.

 

Dnia 3 maja 2019r. w uroczystych obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan oraz poczet sztandarowy pod opieką Pani Honoraty Mikoś w składzie: sztandarowy: Sławomir Kędra oraz asysta: Joanna Kuś, Gabriela Prokop i Kamila Kozdra.

O doniosłości święta w dziejach naszego narodu mówił podczas Mszy świętej odprawianej w intencji Ojczyzny, Dziekan Dekanatu Dynów ks. Prałat dr Stanisław Janusz. Mszę św. uświetnili oprawą muzyczną zarówno Dynowska Orkiestra Dęta OSP jak i Chór „Akord” na czele z dyrygentem Panem Andrzejem Kędzierskim. Po modlitwie w kościele, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy przemaszerowali na rynek miasta Dynowa, gdzie odbyły się uroczyste obchody rocznicowe. Dynowska Orkiestra Dęta OSP odegrała hymn państwowy. Następnie zebrani zostali powitani przez Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka, który wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Dynowa Panem Romanem Mryczko dokonali złożenia kwiatów przed tablicą na budynku Urzędu Miasta Dynów upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kolejno odbył się koncert Chóru Agencji Muzycznej „Violino” pod dyrekcją Państwa Bogusławy i Bogusława Dulskich oraz koncert Dynowskiej Orkiestry Dętej OSP pod batutą Pana Jakuba Trybalskiego działającej przy MOK w Dynowie.

 

 

 

 

30.04.2019r.

                Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego  Turnieju Motoryzacyjnego na obiektach Automobilklubu Rzeszowskiego.

 

26 kwietnia 2019r. na obiektach Automobilklubu Rzeszowskiego odbyły się eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności poprzez:

         popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,

         kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego,  propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

W eliminacjach wzięli udział nasi uczniowie:  Patryk Kudła – kl. 3TPS, Dominik Dulkiewicz – kl. 3TPS, Dawid Pomykała – kl. 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), którzy drużynowo zdobyli I miejsce w Powiecie Rzeszowskim i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Opiekunem uczniów był Pan Paweł Łukasiewicz. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

 

 

30.04.2019r.

                „DODATKOWY "KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH"– dla uczniów 4-letniego Technikum w zawodzie technik informatyk (tegorocznych absolwentów).

 

W dniu 30.04.2019r. grupa 10 osób (absolwenci 4 – letniego technikum w zawodzie technik informatyk i jeden rodzic) odbyła „Kurs obsługi kas fiskalnych". To kolejne dodatkowe umiejętności jakie mogli zdobyć uczniowie naszej szkoły. Celem kursu było zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych. Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwenci kursu potrafią:

- przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na  stanowisku pracy,

- inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,

- przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę,

- dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,

- rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary, - zaprogramować kasę,

- sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary.

Uczestnicy pozytywnie zdali egzamin, otrzymali świadectwa i w dobrych humorach rozeszli się do domów. Całość prowadził Pan Filip Zaleski, reprezentujący firmę „Zakład Usług Socjalnych i Edukacji Krzysztof Zaleski” z Przemyśla. Pan Zaleski wyraził swoje zadowolenie odnośnie zaangażowania oraz wysokich chęci do nauki naszej młodzieży. Kurs zorganizował Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość” – Pani Anna Fara. Serdecznie zapraszamy chętnych do kolejnych edycji kursu.

 

 

 

                       

26.04.2019r.

                Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas maturalnych.

 

      26 kwietnia 2019r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (jednostki organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas maturalnych (4TI – wych. Pani Barbara Ślemp, 4TPS – wych. Pan Paweł Gierula, 4THPS – wych. Pani Magdalena Wolańska, 4TL – wych. Pani Anna Kałamucka). Program artystyczny na tę okazję pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz i Pana Piotra Cygana przygotowali uczniowie klas młodszych, którzy wręczyli maturzystom drobne upominki. Jednym z elementów programu artystycznego była część patriotyczna, poświęcona 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, a także życzyła im udanych wyborów życiowych.  Podziękowała także za ogromne wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem. Każdy uczeń otrzymał na forum z rąk Dyrektora szkoły i wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców. Wszyscy maturzyści otrzymali z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach. 

      W uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas maturalnych uczestniczył Pan prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Maturzyści podziękowali pięknymi kwiatami za wieloletni trud dydaktyczny  i wychowawczy: Dyrektorom szkoły Pani Halinie Cygan i Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Wicedyrektorowi Panu Piotrowi Zdebowi, Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Panu Marcinowi Kałamuckiemu, a także swoim Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz zaproszonym Gościom. Natomiast w imieniu Rady Rodziców podziękowania przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka.

 

 

 

 

25.04.2019r.

                I miejsce Kamila Nowaka ze  Szkolnej Artystyczno - Teatralnej Grupy „Antrakt” w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu  „Poznajemy Ojcowiznę”.

W tym roku po raz kolejny jeden z członków Szkolnej Artystyczno- Teatralnej Grupy „Antrakt” opracowywał kolejny, ciekawy  temat  związany  z naszą „małą ojczyzną” biorąc udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”.

 Kamil Nowak z klasy 4TPS (4- letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych)  wraz z opiekunką Panią Katarzyną Stpiczyńską zachęceni odnoszonymi sukcesami w latach wcześniejszych, napisali pracę - "Dynowski album, czyli polskie, żydowskie i ukraińskie wesela dzisiaj i dawniej”. Z wielką radością możemy zakomunikować, że praca ta w etapie wojewódzkim została nagrodzona I miejscem w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.  Kamilowi i Jego opiekunce gratulujemy i czekamy na wyniki etapu centralnego, które zostaną podane niebawem.

 

 

                   

  

25.04.2019r.

               Finał Wojewódzki Licealiady w drużynowych biegach przełajowych na dystansie 1200 m w Pustyni/k Dębicy.

 

 W dniu 25 kwietnia 2019r. w Pustyni k/Dębicy odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w drużynowych biegach przełajowych na dystansie 1200 m. Z naszej szkoły wzięła w nich udział drużyna chłopców w składzie: Łukasz Bielec, Bartłomiej Babiś, Michał Potoczny, Kamil Olejarz, Florian Galej, Kacper Bujdasz która w klasyfikacji końcowej zdobyła III miejsce w województwie podkarpackim. Opiekunem uczniów był Pan Marek Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

 

 

 

      

22.04.2019r.

                Turniej CS:GO  (Counter-Strike: Global Offensive) ZSzZ kontra gimnazja i szkoły podstawowe.

 

 

       

 

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zapraszają uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Pogórza Przemysko – Dynowskiego do udziału w turnieju CS:GO  (Counter-Strike: Global Offensive) ZSzZ kontra: gimnazja i szkoły podstawowe.  Szczegóły w regulaminie turnieju.  Serdecznie zapraszamy.

  

      Regulamin turnieju  ..>> pdf

      Karta zgłoszenia  ..>> pdf

      Oświadczenie rodziców  ..>> pdf

 

 

 

 

 

 

19.04.2019r.

                Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, parafianka Ulanicy kościoła pw. św. Józefa Robotnika - Pani Halina Cygan uhonorowana Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi”

 

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r., po Mszy Świętej Krzyżma w Domu Biskupim w Przemyślu zgromadzili się kapłani, osoby świeckie aby przekazać sobie świąteczne życzenia. Jak co roku, wspólne życzenia składane w tym dniu stały się okazją do zauważenia przez Metropolitę Przemyskiego ks. Arcybiskupa Adama Szala i podziękowania wybranym kapłanom i wiernym świeckim za pracę, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc świadczoną na rzecz własnej parafii, środowiska czy całej Archidiecezji Przemyskiej.

Dyplom wraz z Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi” na wniosek duszpasterzy, decyzją Kapituły, w skład której wchodzą Prepozyci pięciu Kapituł istniejących w  Archidiecezji Przemyskiej, otrzymało 25 nominowanych.

Wśród uhonorowanych znalazła się Pani Halina Cygan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Uhonorowanie jest wyrazem wdzięczności Metropolity Przemyskiego ks. Arcybiskupa Adama Szala dla osób, które swoją postawą, działalnością, dziełami apostolskimi, a nade wszystko poprzez świadectwo wiary i przywiązania do Kościoła godnie reprezentują swoje parafie i naszą Archidiecezję, pracując dla ich dobra i pożytku. Wręczenia odznaczeń dokonali: Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. Bartosz Rajnowski i Sekretarz Metropolity Przemyskiego ks. Łukasz Jastrzębski.

W uroczystym spotkaniu wzięli, m.in. udział: Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat Stanisław Janusz i Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika ks. Jan Koszałka uhonorowany przywilejem noszenia  Rokiety i Mantoletu.

 

                                                 Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych ..>>Dyrektor..mp3

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr

2014-15: I semestr~II semestr -- 2013-14: I semestr~II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

Podział godzin 2018/19    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2018/19   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

 

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie    organizacji   roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603).

 

LISTOPAD 2018 r.

02.11.2018 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

KWIECIEŃ - MAJ 2019 r.

29 i 30.04.2019 r. – poniedziałek i wtorek - wszystkie klasy

02.05.2019 r.       – czwartek – wszystkie klasy

06 - 08.05.2019 r. – poniedziałek, wtorek i środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2019 r.

21.06.2019 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2019 r. - CZERWIEC  2019 r.

2 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas 4 technikum)

2 dni  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby).

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

.

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara

01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy       słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3        Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

  Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej

 "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3         nagranie cz.2 ..>> mp3

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  - o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl