ZSzZ w Dynowie

  

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

    

  DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

 

   

 

 

 

ARCHIWUM 2020-21

1-semestr ~2-semestr

 

ARCHIWUM 2019-20

1-semestr ~2-semestr

 

 

 

 

Lekcje pełne

Lekcje

skrócone

1.

 8.00

8.45/5

8.00

 8.45/5

2.

8.50

 9.35/5

 8.50

 9.35/5

3.

 9.40

10.25/5

9.40

10.25/5

4.

10.30

11.15/15

10.30

11.15/15

Przerwa śniadaniowo - obiadowa

– 15 minut

5.

11.30

12.15/20

11.20

12.05/20

Przerwa obiadowa – 20 minut

6.

12.35

13.20/15

 12.25

12.55/5

Przerwa  obiadowa

–  15 minut

 

7.

13.35

14.20/5

13.00

13.30/5

8.

14.25

15.10/5

13.35

14.05/5

9.

15.15

 16.00

14.10

14.55

 

 

 

JADŁOSPIS

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 HARMONOGRAM OBIADÓW..>>pdf

 

 WPŁATY

ZA KORZYSTANIE

Z OBIADÓW

 

 

MAJ 

CZERWIEC    

 

11-12.05.2021

08-09.06.2021

 

BĘDĄ PRZYJMOWANE

 w godz.. 10:30-14:00

w KASIE SZKOŁY A201 (poddasze).

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

2021/2022

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

- film ..>>mp4

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 45 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002,

BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko   ucznia – klasa”.  

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Ewa Trzyna

 

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABTE

 

____________________

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  Zespołu Szkół Zawodowych
 w Dynowie

 REGON: 181113399

NIP: 813-36-92-076

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001

36-065 DYNÓW~~ ul. Polna 3

tel. 16 6521 045

 spzszdynow@gmail.com

tel. 795 935 551

 

------------------------------

 

Przekaż 1% podatku dla

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

 na

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

_____________________

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

                                       

                                                        Podstrona projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

 

                                           Od 01.03.2021 -  - ZDALNE NAUCZANIE (konsultacje maturalne, zajęcia praktyczne, konkurs....wg planu)

    

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2021/2022    

       MAJ 2021r.

 

04.05.2021r. - 28.05.2021r.  - praktyka zawodowa  2THLb

 

 

 

17.05.2021r. -  21.06.2021r. - składanie podań do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

17.05.2021r. (poniedziałek) - informacja rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi  na koniec roku  szkolnego

18.05.2021r. (wtorek) - podanie terminu egzaminów poprawkowych w sierpniu

 

                                             

  WPROWADZAMY ZMIANY ..film..>>mp4

  

.

 

 

 16 maja 2021r.

Wytyczne  MEiN,  MZ iGIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  (aktualizacja 17.05.2021 r.)

 

Organizacja zajęć w szkole

 

Dystans        - minimalna  odległość  pomiędzy  osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja -  przed i po zajęciach mycie powierzchni  detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena        -  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie  dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka      - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu  pomiędzy grupami.

Wietrzenie   - przed, po i w  trakcie zajęć oraz  przerw, a także  w dni wolne od zajęć.            

 

                                                          czytaj pełny tekst ..>> pdf

 

 

Zajęcia szkolne w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w systemie hybrydowym.

 

Od 17 maja 2021r. do 21 maja 2021 klasy:

- 1a - 1THL -1TPS  - 1TI

- 2a  - 2THLa  - 2TPSa - 2TIa

 

  <<<..uczą się stacjonarnie w szkole        ---------         pozostałe klasy uczą się zdalnie...>>>

 

 

Od 24 maja 2021r. do 28 maja 2021r.  klasy:

- 2b  - 2TPSb  - 2TIb - 3TI

- 3a  - 3TPS  - 3THL 

          

<<<..uczą się stacjonarnie w szkole        ---------          pozostałe klasy uczą się zdalnie...>>>

 

 

Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych w tym okresie odbywają się stacjonarnie według podziału godzin.

 

Od 31 maja 2021 wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

 

 

 

 13 maja 2021r.

XII edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka "Omnibus 2021 " w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

W dniu 13.05.2021r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami XII edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Konkurs miał w tym roku specjalną formę, poniew odbył się online, za pośrednictwem serwisu testportal.  Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. /.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 09 maja 2021r.

 

 

 

Barański Ryszard (ur.1934r.)

Prace zawodową podjął w roku 1953 w Państwowej Kopyciarni w Dynowie, później pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PBRol w Brzozowie, a od 1974r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie (odpowiednio - ZSZ w Dynowie, Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjno-Technicznych HYDROINŻ w Rzeszowie, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK-PZL Rzeszów, Zakłady Rolno-Przemysłowe IGLOOPOL - FERMSTAL w Dynowie). W roku 1994, przeszedł na nauczycielską emeryturę.

        Ryszard Barański był instruktorem – nauczycielem praktycznej nauki zawodu branży samochodowej, spokojny, opanowany nauczyciel. Swoją wiedzę zawodową przekazał wielu pokoleniom uczniów, a także kulturą życia osobistego dawał przykład  dobrego nauczyciela, kolegi i pracownika.

Przepracował społecznie wiele godzin, podczas budowy sali gimnastycznej, adaptacji internatu na klasy lekcyjne, budowie nowej szkoły,  warsztatów szkolnych czy Stacji Kontroli Pojazdów. Był serdecznym  i życzliwym kolegą - współpracownikiem.  Odpoczywaj w pokoju!

                                       ..Niech aniołowie zawiodą Cię do raju..

 Obecny i były dyrektor ZSZ w Dynowie

Halina Cygan

Stanisław Tymowicz

 

 

 

 

 02 maja 2021r.

 

 

 

„Dniu Trzeci Maja, dniu nam święty, 

hołd ci należy nieść,

choć dziś narodu

cel wytknięty, pamięci twojej cześć!

 

W sercach ci trzeba wznieść ołtarze

za jasny wspomnień kwiat,

który rokrocznie niesiesz, w darze

z minionych dawno lat…”

 

 

Zbliża się 230 rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 Maja.

W tym roku w sposób szczególny odtwarzamy i przeżywamy brzemienne dla przyszłości Polski chwile, gdy obóz patriotów polskich wyrwał naród z zaklętego kręgu niemocy, rozkładu i zgorszenia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej oddając hołd jej twórcom ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W tym roku szkolnym ze względu na trwającą pandemię nie spotkamy się na uroczystej akademii w szkole, jednak pamięć o Konstytucji 3 Maja jesteśmy winni naszym przodkom - wielkim patriotom. Realizujemy bowiem ich testament patriotyczny - przekazania wielkich wartości demokracji - wobec współczesnych pokoleń.

 

Przypomnijmy sobie okoliczności, w jakich powstała w 1791 roku Konstytucja 3 Maja./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 30 kwietnia 2021r.

                                Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów kas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

    

 W dniu 30 kwietnia 2021r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas maturalnych (4TI – wych. Pani Renata Mazur, 4TPS – wych. Pan Piotr Marcinek, 4TL – wych. Pani Renata Łybacka). Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskimi, Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. /.../

          czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 30 kwietnia 2021r.

OGÓNOPOLSKI KONKURS ,,POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940’’

 

W marcu bieżącego roku reprezentanci naszej szkoły: Aleksandra Gierula (1THL), Oliwia Tworzydło (1THL), Weronika Zielińska (1THL), Łukasz Makarski (1TI), Karol Sarnicki (1TI), Natalia Zańko (1TI), Martyna Potoczna (2TIa), Dominik Żółty (2TIa), Mateusz Ciećko (2TIa) oraz Aleksandra Socha (3THL), wzięli udział w konkursie literacko – plastycznym ,,Polskie serce pękło. Katyń 1940’’, mającym na celu upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. Konkurs zorganizowany został pod patronatem i z inicjatywy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, od której uczestnicy konkursu otrzymali list gratulacyjny przypominający o tym, jak ważna jest pamięć o ofiarach mordu katyńskiego oraz walka o prawdę historyczną. Uczniowie startowali w trzech kategoriach: tekst piosenki, praca plastyczna oraz literacka (wypracowanie). Opiekunem konkursu była Pani Izabela Jach.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie oraz udowodnienie, że młodemu pokoleniu nie jest obojętna historia naszego narodu. Gratulacje!!!

 

 

                                                  

 

PODRĘCZNIKI do poszczególnych klas wg rodzaju szkoły, zawodu i podbudowie na rok szkolny 2020/21

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

Po Szkole Podstawowej

         mechanik pojazdów  samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a , 2a

1TH , 2TH

1TL , 2TL

1TPS , 2TPS

1TI , 2TI

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

Po Gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

2b , 3a

2THb , 3TH

2TLb , 3TL, 4TL

2TPSb , 3TPSb, 4TPSb

2TIb , 3TI, 4TI

 

19.08.2020r.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w Centrum Ksztalcenia Ustawicznego ZSzZ w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

w bibliotece szkolnej ZSzZ

w Dynowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 

10 ZASAD DLA UCZNIA

 

.

  

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          

więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

~~ 2020-21: I-semestr~II-semestr ~~2019-20: I-semestr~II-semestr ~~2018-19: I-semestr~II-semestr ~~2017-18: I-semestr~II-semestr

~~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~2015-16: I-semestr~II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

  

Dane organizacyjne 2020/21   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

-  21.12.2020r. – 22.12.2020r. dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1  września 2009 roku. .. >>

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie trwania pandemii-COVID-19..>>pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via  sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

 Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie>>mp3, Ogłoszenie wyników>>mp3    Cześć artystyczna>> mp3,   Zakończenie.>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara:

Wystąpienie w imieniu odznaczonych .>>Dyrektor..mp3

Radio Fara 04.06.2020 - rozmowa dnia: Kard. Stefan Wyszyński Drogowskazem dla młodych ..>>mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej        "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  -

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

 

 

XXI Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie" -    

                            wyniki konkursu.  

  << ..Wywiad z Panią Dyrektor Haliną Cygan.

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl