ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

        fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GALERIE - ZDJĘCIA

 

  

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

 

 

 

ARCHIWUM

2018-19

1-semestr ~2-semestr

----------------------

2017-18

1- semestr ~2-semestr

----------------------

2016-17:

1- semestr~2-semestr

----------------------

2015/16

1-semestr ; 2-semestr

 

KONKURSY 2018/19

 

- LEŚNE DYKTANDO

- POTYCZKI LOGICZNE

- PODKARPACKA TĘCZA

- SAMOCHODEM....

- OMNIBUS..........

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 35 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Urszula Domaradzka

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

 

_______________________

 

 

 

_______________________

 

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
 

_______________________

 

_______________________

 

_______________________

 

 

 

     

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

     Oferta edukacyjna                                          CZERWIEC 2019 r.  

      na rok 2019/20

 

 

 

                                        20.06.2019r.(czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.06.2019r.(środa)     - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  - rozdanie świadectw.

19.06.2019r.(środa)     - konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019.

                                         

      21.06.2019r. -  31.08.2019r.   -   ferie letnie.

 21.06.2019r. - 28.06.2019r. - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - zgodnie z harmonogramem

 

      

 

 

 

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

  PODZIAŁ GODZIN  >> 29.04.2019r

 JADŁOSPIS:                        

 

19.06.2019r.

               Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 W dniu 19 czerwca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

Dzień dobry.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

 

Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 

 Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy  i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole przez cały rok szkolny dużo czasu i mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach – na egzaminach końcowych (maturalnym, zawodowych).  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę z młodzieżą i dla młodzieży dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi niech będzie najprostsze słowo „dziękuję”.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Do zobaczenia we wrześniu.

                                                                                           Halina Cygan

                                                                                       Dyrektor

                                                                                      ZSzZ w Dynowie

 

 

 

18.06.2019r.

                Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa w roku szkolnym 2018/2019”.

 

 

17 czerwca 2019r. w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie programu edukacyjnego  „Kultura bezpieczeństwa” za rok szkolny 2018/2019.

Spotkanie rozpoczęła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pani Aneta Gronowicz, która przywitała wszystkich uczestników. Następnie z okazji 100-lecia powstania Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się projekcja filmu pt. „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”, który prezentował historię powstania, najważniejsze wydarzenia z życia polskiej inspekcji pracy na przestrzeni ostatniego wieku i sylwetki ludzi, którzy ją tworzyli. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez nadinspektor Barbarę Czarnek celów, założeń i wyników programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa za rok 2018/2019” oraz wręczenie nauczycielom biorącym udział w programie świadectw uczestnictwa oraz podziękowań dla szkół przez Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy Panią Anetę Gronowicz.

Ponadto podczas spotkania podsumowującego program zostały wygłoszone prelekcje na temat: „Kreatywność a innowacyjność w szkole: jedna rzecz czy wiele rzeczy?” przez Pana Marka Kądziołkę z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz „Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” przez Pana Roberta Daraża – nauczyciela konsultanta, przedstawiciela Podkarpackiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Uczestnikiem spotkania była również Pani Elżbieta Szafran przedstawicielka „NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.   Program „Kultura bezpieczeństwa” od wielu lat cieszy się dużą popularnością, skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego a jego celem jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy. W naszej szkole Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany dzięki zaangażowaniu nauczycieli Pani Renaty Łybackiej, Pani Anny Kałamuckiej oraz Pana Wojciecha Hamerli. 

 

 

 

 

15.06.2019r.

                Jubileusz 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

 

 14 czerwca 2019 roku w Zamku w Dubiecku odbył się jubileusz 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. W uroczystości wzięli udział dostojni goście reprezentujący różne instytucje z województwa podkarpackiego, którzy zostali przepięknie powitani przez Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Panią Grażynę Paździorny. Wśród zaproszonych gości znaleźli Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Pan Piotr Krupa oraz uczniowie szkoły – laureaci konkursu recytatorskiego pod opieką Pani Haliny Ryby.

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej o historii i działalności biblioteki przygotowaną przez Panią Grażynę Paździorny, a odbywała się ona w ramach działania „Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia”- słowa Ignacego Krasickiego w świetle działań MBP w Dynowie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

13.06.2019r.

               KONKURS NA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ „JESTEM TRENDY – CHODZĘ DO SZKOŁY” ROZSTRZYGNIĘTY!
               

        

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie we współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w roku szkolnym 2018/2019  zorganizował konkurs „JESTEM TRENDY – CHODZĘ DO SZKOŁY”. Jego celem było mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły. Konkurs obejmował wszystkie klasy ZSzZ w Dynowie z wyjątkiem klas maturalnych i trwał przez cały rok szkolny (od 3 września 2018r. do 12 czerwca 2019r.). Znamy już wyniki konkursu! Oto 3 najlepsze klasy pod względem frekwencji: I miejsce – KLASA 1TI (frekwencja 92,43% - wychowawca p. Honorata Mikoś), II miejsce – KLASA 1THL (frekwencja 88,32% - wychowawca p. Katarzyna Marcinek) i III miejsce – KLASA 1TPS (frekwencja 86,69% - wychowawca p. Alina Paściak). Trójka klas z najlepszą frekwencją w szkole w nagrodę pojedzie do kina w nowym roku szkolnym, a przejazd i bilety ufunduje Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Dyplomy wręczone zostaną w czasie uroczystej akademii zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Dla najlepszej klasy przewidziano dodatkowe nagrody od Samorządu Uczniowskiego!  Uczniom trzech zwycięskich klas i ich wychowawcom gratulujemy!Jesteście „TRENDY”!

 

 

 

 

13.06.2019r.

               ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK DLA KACPERKA – „NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM”

 

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie aktywnie uczestniczą w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz chorego Kacperka. Dnia 12 czerwca 2019r. zostało przekazane na ten cel 8 olbrzymich worków nakrętek. Akcja ta ma charakter charytatywno – ekologiczny, a jej koordynatorem jest Pani Honorata Mikoś. Pomoc na rzecz chłopca jest niezbędna, gdyż ma padaczkę Westa, zespół Dandy-Walkera oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny (plastikowy granulat). W ten sposób zebrane odpady producent może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie chłopca, jego rehabilitację ruchową, masaże oraz pomoc specjalistów. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji pomożemy choć trochę w leczeniu Kacperka.

 

 

 

12.06.2019r.

 

 

12.06.2019r.

                 Spotkanie z Panem Michałem Malinowskim

 

           W dniu 12 czerwca 2019r. w auli szkolnej  odbyło się dla klas: 1TI, 1THL, 1TPS, 3TPS spotkanie z Panem Michałem Malinowskim – pisarzem, podróżnikiem, autorem bajek. Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły Pani Halina Cygan , która powitała zaproszonych gości. Tematem spotkania były m.in. bajki Ignacego Krasickiego. Spotkanie mogło się odbyć dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu „Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania” – słowa Ignacego Krasickiego w świetle działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie na czele z Panią Dyrektor Grażyną Paździorny.

 

 

 

11.06.2019r.

                IV miejsce uczennic Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku Ogólnopolska Licealiada.

 

W dniach 07.06. - 09.06.2019r. w Elblągu odbył się XXVI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku - Ogólnopolska Licealiada. Udział w nim wzięła reprezentacja dziewczyn z naszej szkoły, która prawo gry w tym turnieju wywalczyła w Sanoku wygrywając Finał Wojewódzki Licealiady. Po przepięknej walce o każdy punkt - ostatecznie dziewczyny zostały sklasyfikowane na bardzo wysokim IV miejscu. Skład zespołu to: Małgorzata Bołoz, Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, Dominika Łazor, Joanna Kuś, Ewelina Bołoz, Dominika Kroczek, Emilia Siry, Anna Szpak i Zuzanna Staniszewska.

 Opiekunami uczennic byli:  Pan Paweł Gierula i Pan Marek Paściak.   Należy też podkreślić, że wyjazd mógł się odbyć dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły oraz wsparciu finansowemu i organizacyjnemu: Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych nie tylko w województwie, ale jak widać już na szczeblu ogólnopolskim.

 

 

 

10.06.2019r.

                Konkurs recytatorski dla uczniów szkół średnich pt. „Satyra prawdę powie…”

 

„Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia” słowa wybitnego pisarza i poety polskiego oświecenia Ignacego Krasickiego są myślą przewodnią różnych działań organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie.

 

7 czerwca 2019r. w siedzibie biblioteki odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół średnich pt. „Satyra prawdę powie…” Jury, w składzie Małgorzata Kaczorowska, Maria Pałac i Anna Marszałek, przyznało  uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie następujące miejsca:

- I miejsce - Marek Stanisławczyk z kl.2TI  (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) za recytację utworu „Żona modna” I. Krasickiego,

- III miejsce - Jakub Karnas z  kl. 2TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) za utwór „ Małżeństwo” I. Krasickiego, opiekun Beata Irzyk,

Wyróżnienia otrzymali:

§  Klaudia Dudek z kl.  1THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk)  za utwór „ Podróż” I. Krasickiego, opiekun Bogusława Pinkowicz,

§  Aleksandra Socha z kl. 1THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk) za recytację satyry „Oszczędność” I. Krasickiego, opiekun  Bogusława Pinkowicz.

Gratulujemy młodzieży i dziękujemy! Podziękowania i gratulacje składamy również nauczycielom i pani dyrektor! Nagrody zostaną wręczone laureatom 14 czerwca 2019r. podczas uroczystej gali w zamku w Dubiecku.  W przyszłym tygodniu kolejne działanie odbywające się w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a mianowicie młodzież spotka się i wysłucha opowiadacza Michała Malinowskiego.

                                                                                                                                                              Grażyna Paździorny

                                                                                                                                                                Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

 

 

 

05.06.2019r.

                „ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE” AKCJA KRWIODAWSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 

W dniu 6 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przyjechał „Krwiobus” czyli Mobilne Centrum Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pełnoletni uczniowie i pracownicy naszej szkoły, a także mieszkańcy Dynowszczyzny mogli oddać krew potrzebującym. Pobór krwi odbywał się od godz. 9:00 do godz. 13:30. Do akcji przystąpiło 49 osób. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się, mogli dzisiaj zostać krwiodawcami (czasem decydowały drobne kwestie zdrowotne, a czasem zbyt niskie ciśnienie krwi lub brak możliwości wkłucia się do żyły), ale ważne jest to, że tak wielu ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych. Po zakończeniu donacji okazało się, że w sumie zebrano ponad 11 litrów krwi.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj przystąpiły do naszej akcji. To bardzo budujące, że są w naszej społeczności szkolnej i lokalnej ludzie, którzy czynią coś bezinteresownie dla drugiego człowieka – oddając swoją krew, ratują życie innym. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Halinie Cygan - Dyrektor Szkoły za możliwość przeprowadzenia akcji krwiodawstwa w naszej szkole oraz Personelowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa, którzy przyjęli zaproszenie i dokonali poboru krwi. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy  kontynuować tak szczytne akcje. 

Na zakończenie chciałbym podzielić się krótką refleksją – zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Postarajmy się przeżyć je tak, aby nikt z nas nie stał się potencjalnym biorcą krwi z RCKiK. A tym wszystkim, którzy jeszcze się wahają, czy warto zostać honorowym dawcą krwi, życzę aby pozbyli się wątpliwości, bo nie ma nic na świecie cenniejszego ponad życie ludzkie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie mogło się odbyć coś naprawdę ważnego – dar serca dla drugiego człowieka. Organizator i Koordynator Akcji Piotr Marcinek.

 

 

 

 

 

05.06.2019r.

                Powiatowy Konkursu z Fizyki na prezentację multimedialną pod hasłem  „ Z fizyką za pan brat” 2019.

 

 


 

        4 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzczianie odbył się finał Powiatowego Konkursu z Fizyki na prezentację multimedialną  pod hasłem  „ Z fizyką za pan brat” w którym zostały przedstawione prace naszych uczniów, jedna z nich Wojciecha Piątka z klasy 1TI została nagrodzona  II równorzędnym miejscem w konkursie. Prace konkursowe zostały przygotowane pod opieką Pana Piotra Zdeba.

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2019r.

                Wycieczka 3TI w Bieszczady.

 

            W dniach 3 i 4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy 3TI wraz z opiekunkami – wychowawczynią Panią Bogusławą Pinkowicz i Panią Aliną Paściak podczas wycieczki szkolnej zwiedzali piękne bieszczadzkie zakątki.

   Młodzież w pierwszym dniu dotarła do osobliwości Sanoka – miasta z piękną historią, założonego w XIV wieku. Wspaniały Rynek z zabytkową zabudową z końca  XVIII i początku XIX wieku, kościół i klasztor Franciszkanów znalazły się na szlaku zwiedzających. Również dokonania artysty-malarza Zdzisława Beksińskiego i jego pomnik stojący przy frontowej elewacji kamienicy przy ul. Rynek 14 na sanockim rynku zainteresowały wszystkich.

Kolejna postać wzbudzająca ciekawość to dzielny wojak Józef Szwejk – bohater powieści Jaroslava Haška, odpoczywający na ławeczce przy ulicy 3 Maja, stanowiącej obecnie fragment szlaku turystycznego „Śladami dobrego wojaka Szwejka”./..../    czytaj więcej ..>> pdf

  

 

04.06.2019r.

                Mierzenie Dobra w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

 

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się charytatywna akcja pod hasłem ”Kilometry Dobra” przeprowadzona dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Magdalena Boroń i Dawid Hadam pod opieką opiekunek SU Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zbierali pieniądze wśród uczniów i pracowników naszej szkoły aby wesprzeć „budowanie drogi do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną: zakup i montaż windy”. W dniu 04.06.2019 r. przedstawicielki Stowarzyszenia w obecności skarbnika i opiekunek Samorządu Uczniowskiego przemierzyły zebrane złotówki na metry. W sumie nasi uczniowie zebrali 8,4 metra złotówek. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

03.06.2019r.

                III miejsce Weroniki Dachnowicz w konkursie „Mój region. To istotne, to ważne”.

 

 Weronika Dachnowicz, uczennica z klasy 3THL zajęła III miejsce w finale I edycji konkursu medialnego „Mój region. To ciekawe to ważne”. Decydujące rozstrzygnięcie miało miejsce w jednej z sal Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 31 maja 2019r. Organizatorem konkursu był Instytut Humanistyczny PWSW w Przemyślu.

Weronika przygotowała i zaprezentowała prace poświęconą mężczyznom z Babic, lokalnym patriotom, którzy podczas I wojny światowej podjęli walkę i przyłączyli się do Legionów walczących o odzyskanie niepodległości. Praca spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności i aprobatą przewodniczącego konkursowego jury, redaktora Artura Wilguckiego. Pracę Weroniki wspierał nauczyciel historii Pan Łukasz Gładysz. Weronice i opiekunowi  gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2019r.

                Szkolne Prezentacje „Szpak 2019”.

 

 

W dniu 02.06.2019 r. w Parku Miejskim w Dynowie odbyły się Szkolne Prezentacje Artystyczno – Kulturalne – „SZPAK”, cykliczna impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Magdalena Boroń z klasy 3THL, która zaśpiewała dwa przeboje: "Piechotą do lata" zespołu Bajm oraz "Nieodkryty ląd" Marty Podulki. Imprezie towarzyszyła także wystawa promująca naszą szkołę, gdzie uczennice z klasy 1THL- Gabriela Pinkowicz oraz Justyna Kurasz wraz z Panią Kingą Oleksą-Skubisz, udzielały informacji zainteresowanym podjęciem nauki w ZSzZ w Dynowie oraz rozdawały przygotowane materiały informacyjno- promocyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2019r.

              Piękne spotkanie po latach absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie.

 

 „Szkolne wspomnienia niezapomniane –

 to jest jak balsam na serca ranę”

 

 W piękną pierwszą czerwcową sobotę, A.D.2019 r. miało miejsce spotkanie absolwentów działających w grupach teatralnych w Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku. Okolicznościowe spotkanie rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie pod przewodnictwem ks. Prałata dr Stanisława Janusza – Dziekana Dekanatu Dynów. Następnie uczestnicy spotkania - ponad 30 osób „przenieśli się” do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. /..../                 czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

01.06.2019r.

                Wycieczka Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „Antrakt” w Bieszczady.

 

  W dniach 30 - 31 maja 2019 roku członkowie Szkolnej Grupy Artystyczno - Teatralnej  ANTRAKT, wraz z opiekunkami grupy, wyruszyli w Bieszczady. Dzięki wspaniałemu przewodnikowi beskidzkiemu, Panu Janowi Machowi, padający w pierwszy dzień wyjazdu deszcz nie zamknął nam drogi do aktywnego spędzenia czasu. Oprócz ciekawych opowieści nasz przewodnik zadbał o interesującą trasę alternatywną. Wprawdzie zamiast planowanego zdobycia Bukowego Berda i Tarnicy, weszliśmy jedynie na wysokość schroniska "Chatka Puchatka" na Połoninie Wetlińskiej, lecz dzięki temu mieliśmy czas na odwiedzenie: pokazowej zagrody żubrów na terenie leśnictwa Muczne oraz niepowtarzalną okazję zobaczenia dwudniowego żubrzątka; cerkwi św. Michała Archanioła w Smolniku oraz zapoznanie się z jej skomplikowaną historią, wielokulturowością i wielowyznaniowością; wodospadu Siklawa Ostrowskich w Wetlinie oraz całkowitego przemoczenia butów podczas przeprawy przez rzeczkę koło niego czy też miejsca, gdzie potok Wołosaty staje się dopływem Sanu./.../ czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

31.05.2019r.

                TURNIEJ COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE ZSzZ vs SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

 

 W dniu 31 maja 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie miał miejsce międzyszkolny turniej gier komputerowych pn.Turniej Counter-Strike Global Offensive ZSzZ vs Szkoły Podstawowe i Gimnazja”. W tym roku do turnieju zgłosiło się aż 7 drużyn, w skład których wchodzili uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego  Krasickiego w Dubiecku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Dynowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Harcie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu./..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

31.05.2019r.

                SUKCES UCZNIÓW ZSzZ W DYNOWIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MULTIMEDIALNYM „MULTI-LAS”

 

W dniu 31 maja 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyło się wręczenie nagród Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego „Multi-LAS”, którego organizatorem było Nadleśnictwo Dynów. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich województwa podkarpackiego, a jego celem było zapoznanie młodzieży z mnogością funkcji ekosystemu leśnego oraz upowszechnianie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL LP. Prace do konkursu można było przygotować w dwóch kategoriach: prezentacja multimedialna i film. Młodzież naszej szkoły odniosła ogromny sukces w obu kategoriach, gdyż komisja konkursowa, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną pracy oraz oryginalność i przejrzystość ujęcia tematu nagrodziła, uzasadniając swój wybór z ZSzZ w Dynowie następujące osoby: kategoria prezentacja: I miejsce - Anna Szteliga kl. 1THL (za pracę wysmakowaną artystycznie i dopracowaną merytorycznie, która w sposób skrótowy, właściwy dla prezentacji, przedstawia treści wymagane w konkursie) i równorzędne I miejsce - Dominik Birak kl. 3TI (za świetną, nowoczesną i znakomicie opracowaną grafikę, a także za werbalne przedstawienie tematu), III miejsce - Miłosz Waśko kl. 1TI (za estetyczną i wysmakowaną pracę, która jako nieliczna wskazywała las jako miejsce pracy) oraz III miejsce - Jakub Leja kl. 1TI (za ciekawą artystycznie, ładną pracę „ z pomysłem” w sposób klarowny przedstawiającą temat konkursu), zaś wyróżnienie zdobył Jakub Grab kl.1TI (za pracę nasyconą treścią i obrazem, którą bardzo przyjemnie się oglądało, czytało i słuchało), kategoria film: I miejsce zdobył Mateusz Gergont kl. 2TI (za ciekawie zmontowany film oraz trafne dobranie ujęć do przedstawianych tematów). Gratulujemy Mateuszowi zacięcia realizatorskiego! Magdalenie Boroń kl. 3THL oraz Dominikowi Birakowi kl. 3TI również gratulujemy podjęcia trudnego tematu realizacji filmu, podkreślając ich talent oraz doceniając nakład pracy. Opiekunem wszystkich uczniów była Pani Honorata Mikoś. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród w obecności Dyrektora ZSzZ w Dynowie – Pani Haliny Cygan dokonała Pani Małgorzata Kaczorowska Specjalista SL ds. Ochrony lasu – pracownik Nadleśnictwa Dynów.

Nagrodzonym uczniom i opiekunce gratulujemy!!!

 

 

30.05.2019r.

                Finał V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej

 

           W dniu 30 maja 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana  w Rzeszowie  odbył się Finał V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy  Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, • zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, • promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, • pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną, • wymiana doświadczeń zawodowych, • współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Julia Gierula (2TL), Magdalena Boroń (3THL) oraz Patryk Domaradzki (3THL). Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań zamkniętych obejmujący podstawowe pojęcia związane z logistyką i spedycją. Po zakończeniu konkursu uczniowie uczestniczyli w interesującym spotkaniu z przedstawicielem Business Solutions - Tomaszem Pietrychem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań tematyką logistyczną!  Opiekunem uczniów była Pani Renata Łybacka.

 

 

 

 

30.05.2019r.

                TYTUŁ LAUREATA IV EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO „KONKURUJEMY – POMAGAMY” DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczył w programie zbiórki zużytych baterii pod hasłem. „Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy”, w ramach którego Organizacja Odzysku Reba S.A zorganizowała IV edycję Konkursu Ekologicznego „Konkurujemy – Pomagamy”. Nasza szkoła za zebranie ponad 200 kg zużytych baterii znalazła się w zaszczytnym gronie Laureatów konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Koordynatorem zbiórki była Pani Honorata Mikoś.

Jesteśmy dumni z tego, że społeczność ZSzZ w Dynowie tak chętnie bierze udział w akcjach na rzecz środowiska, za co serdecznie dziękujemy i  gratulujemy sukcesu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2019r.

                XX Powiatowy Rajd Turystyczny – Beskidy.

 

W dniach 28 - 29 maja 2019r. odbył się  XX Powiatowy Rajd Turystyczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Oddział PTTK w Rzeszowie. Jubileuszowa edycja miała miejsce w Beskidach. Trasy, które przemierzali uczestnicy leżały w Beskidzie Małym, Beskidzie Makowskim i  Beskidzie Wyspowym. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowany był przez 10 uczniów: Dominikę Łazor, Wiktorię Pakosz, Bartłomieja Babisia, Łukasza Bielca, Patryka Bielca, Floriana Galeja, Sławomira Kędrę, Grzegorza Niedzielskiego, Kamila Olejarza i Sebastiana Tarałę pod opieką Pana Łukasza Gładysza.  

W programie przewidziano przede wszystkim dwie dłuższe wycieczki piesze: na Leskowiec (918 m n.p.m.) w dzień pierwszy oraz Jałowiec (1111 m n.p.m.) w dniu drugim. Uczestnicy byli prowadzeni przez przewodników z Koła PTTK w Rzeszowie: Panią Dorotę Michnia, Pana Aleksandra Dawidziaka, Pana Piotra Ruszela oraz Pana Marcina Tupaja. Bazą noclegową dla naszej grupy uczniów było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu, gdzie na zakończenie pierwszego dnia Rajdu odbył się konkurs krajoznawczy. Przedstawicielka naszej szkoły Wiktoria Pakosz, po zaciętej rywalizacji zajęła II miejsce!!!!

Pomimo niesprzyjających, deszczowych warunków pogodowych uczestnicy dzielnie znosili trudy wędrówki. Po osiągnięciu zamierzonych celów i z nabitym licznikiem kilometrów w nogach, cała, zdrowa i usatysfakcjonowana gromadka wróciła do Dynowa.

 

 

 

 

 

 

29.05.2019r.

                Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”.

 

 

 

 

        W dniu 21 marca 2019r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, którego organizatorem było jak co roku Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z Torunia. Wzięli w nim udział: w kategorii „Student”: Anna Sycz i Julia Gierula  z kl. 2TL, Magdalena Boroń i Patryk Domaradzki z kl. 3THL (opiekun Barbara Gierlach), Kamil Nowak i Tomasz Wasieńko z kl. 4TPS, Dominik Birak z kl. 3TI (opiekun Renata Mazur), Kamila Bułdak i Mateusz Dańczak z kl. 4TI (opiekun Barbara Ślemp). Uczniowie rozwiązywali 30 zadań o różnym stopniu trudności w ciągu 75 minut. W maju 2019r. zostały ogłoszone wyniki końcowe, z naszej szkoły najwięcej punktów zdobyli: Kamil Nowak i Anna Sycz. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i popularyzację matematyki.

 

 

 

 

 

 

28.05.2019r.

                Grand Prix dla Kamila Nowaka z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w XXVI Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” czyli wyprawa do Elbląga

 

 

W dniach 24 - 26 maja 2019r. w Elblągu odbył się Centralny Zlot Laureatów XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Zlot zorganizowany był m.in. przez PTTK Odział Elbląski, Starostwo Powiatowe w Elblągu. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał Kamil Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, tegoroczny absolwent  kl.  4TPS (4- letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych). Swoją pracę zatytułowaną „Dynowski album, czyli polskie, żydowskie i ukraińskie wesela dzisiaj i dawniej” przygotował wraz z Panią Katarzyną Stpiczyńską. W zastępstwie w podróż do Elbląga z Kamilem wybrał się autor relacji Pan Łukasz Gładysz – nauczyciel historii./.../    czytaj więcej ..>>pdf

 

 

 

     

26.05.2019r.

                 XXIII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY.

 

W dniu 25 maja 2019r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbył się Podkarpacki Finał Wojewódzki dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Patronat Honorowy nad finałem objęli: Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Janusz Stachowicz - Dyrektor WORD Rzeszów, Pan Ryszard Siepietowski - Dyrektor WORD Krosno, Pan Marek Mazurek - Dyrektor WORD Przemyśl, Pan Kamil Kalinka - Dyrektor WORD Tarnobrzeg. Organizatorami Finału Wojewódzkiego Turnieju byli: Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji – Wydział Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Automobilklub Rzeszowski.

W Finale Wojewódzkim Turnieju wzięły  udział zwycięskie drużyny z eliminacji powiatowych i miejskich. Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Dulkiewicz, Patryk Kudła, Dawid Pomykała, uczniowie 3 klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Finał konkursu składał się z 2 etapów: części pisemnie w zakresie rozwiązywanie testów z bezpieczeństwa ruchu drogowego,  skrzyżowań i historia motoryzacji, oraz części praktycznej:  z jazdy sprawnościowej samochodem – Hyundai i20, jazda sprawnościowa z torem przeszkód  motorowerem–Junak 901, obsługi i przygotowanie pojazdu do jazdy, oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedyczne uczestnikom wypadków drogowych.

Po zaciętej rywalizacji nasza drużyna zdobyła 7 miejsce w Województwie Podkarpackim. Opiekunami uczniów byli: Pan Paweł Łukasiewicz i Pan Marcin Kałamucki.

 

 

 

23.05.2019r.

                 Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt. 

 

23.05.2019r. w Rzeszowie rozegrany został  Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej chłopców i dziewcząt. Udział w nim wzięły obydwie  reprezentacje  naszej szkoły, które zakwalifikowały się w eliminacjach rejonowych do dwudziestki najlepszych zespołów w województwie podkarpackim, co dało prawo startu w Finale. Ostatecznie dziewczyny zostały sklasyfikowane na XVII miejscu, natomiast chłopcy zajęli wysokie IV miejsce.

 Opiekunami uczniów byli:  Pan Marek Paściak i Pan Paweł Gierula.  Młodzieży i opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 

 

 

23.05.2019r.

               XI edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka "Omnibus 2019 " w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w dniach 22.05.2019r. – 23.05.2019r. byli organizatorami XI edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. /..../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

Terminy dla klas maturalnych w 2018/19r.  ..>> pdf

.

 

 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr

2014-15: I semestr~II semestr -- 2013-14: I semestr~II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

Podział godzin 2018/19    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2018/19   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

 

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie    organizacji   roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603).

 

LISTOPAD 2018 r.

02.11.2018 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

KWIECIEŃ - MAJ 2019 r.

29 i 30.04.2019 r. – poniedziałek i wtorek - wszystkie klasy

02.05.2019 r.       – czwartek – wszystkie klasy

06 - 08.05.2019 r. – poniedziałek, wtorek i środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2019 r.

21.06.2019 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2019 r. - CZERWIEC  2019 r.

2 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas 4 technikum)

2 dni  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby).

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

.

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara

01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy       słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3        Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor..mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

  Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej

 "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3         nagranie cz.2 ..>> mp3

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  - o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl