ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

        fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GALERIE - ZDJĘCIA

 

  

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

 

 

ARCHIWUM

2019-20

1-semestr ~2-semestr

----------------------

2018-19

1-semestr ~2-semestr

----------------------

2017-18

1- semestr ~2-semestr

----------------------

2016-17:

1- semestr~2-semestr

----------------------

2015/16

1-semestr ; 2-semestr

 

KONKURSY 2018/19

 

- LEŚNE DYKTANDO

- POTYCZKI LOGICZNE

- PODKARPACKA TĘCZA

- SAMOCHODEM....

- OMNIBUS..........

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 35 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Urszula Domaradzka

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

 

_______________________

 

 

 

_______________________

 

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
 

_______________________

 

_______________________

 

_______________________

 

 

 

     

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

                                               

     

 

  LIPIEC - SIERPIEŃ 2019 r. 

 

 21.06.2019r. -  31.08.2019r.   -   ferie letnie.

 

 

   

                                              

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

  PODZIAŁ GODZIN  >> 29.04.2019r

 JADŁOSPIS:                        

 

13.08.2019r.

                II miejsce w rywalizacji sportowej w województwie podkarpackim Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 Rok szkolny 2018/2019 był dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie rokiem wybitnie udanym pod względem sportowym. Młodzież chętnie angażowała się w zajęcia pozalekcyjne z różnych dyscyplin, a efekty tego okazały się znakomite. Największym sukcesem był udział naszych drużyn w Finałach na Szczeblu Ogólnopolskim w Kołobrzegu i Elblągu. W Kołobrzegu we wrześniu 2018r. szkołę reprezentowała drużyna chłopców, która w Finale Wojewódzkim Ligi Lekkoatletycznej zajęła II miejsce i wywalczyła prawo startu w Finale Krajowym. Do Elbląga na Finał Krajowy pojechała drużyna dziewcząt, która wcześniej w znakomitym stylu zaprezentowała się w Finale Wojewódzkim Licealiady Unihokeja w Sanoku. Dziewczyny zajęły tam I miejsce i z tytułem Mistrzyń Województwa pojechały na Finał Ogólnopolski do Elbląga w czerwcu 2019r./.../  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

07.08.2019r.

 Projekt „Deutsch Plus”, organizowanego przez Instytut Goethego (Goethe Institut Polen) w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

Od września 2019r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie przystępuje do projektu „Deutsch Plus”, organizowanego przez Instytut Goethego (Goethe Institut Polen). Projekt  powstał w celu wspierania szkół, które postanowiły zaangażować się w rozwój nauczania języka niemieckiego, a patronat nad nim sprawuje Ambasada Niemiec w Warszawie.

Udział w projekcie wymaga podjęcia wielu ciekawych inicjatyw i działań, takich jak np. podpisania umowy o współpracy z Instytutem Goethego przez dyrekcję szkoły, udziału w konkursach, szkoleniach, przeprowadzenia dodatkowych lekcji z języka niemieckiego, udziału w końcowej ewaluacji, czy też złożenia sprawozdania na koniec roku szkolnego. Niesie za sobą także wiele korzyści:

dla szkoły - członkostwo w ekskluzywnej sieci szkół w Polsce, partnerstwo Instytutu Goethego, patronat ambasady niemieckiej, wsparcie nauczania języka niemieckiego, wizyty młodzieży z Niemiec, wizyty w ramach projektu, zaproszenie na międzynarodową konferencję dyrektorów w  Warszawie;

dla nauczycieli – doradztwo dydaktyczne, bezpłatne materiały do przeprowadzenia lekcji, członkostwo w serwisie Deutsch Plus (wymiana, informacje o szkoleniach, webinariach, wydarzeniach kulturalnych), bezpłatny udział w kursach dokształcających online, doradztwo i dokształcanie do egzaminów Instytutu Goethego, dostęp do nagrań lekcji modelowych;

dla uczniów – możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie i atrakcyjne nagrody, udział w dotyczącym Niemiec projekcie na temat muzyki, gotowania lub środowiska, spotkania z niemiecką młodzieżą, udział w wymianie uczniowskiej online, udział w bezpłatnej lekcji na Skype, zniżka na opłaty za egzaminy z języka niemieckiego w Goethe Institut, z możliwością zdawania ich w szkole.

Nowy rok szkolny zaczynamy z nowym atrakcyjnym projektem, zapraszamy wszystkich uczniów technikum do udziału! Do zobaczenia we wrześniu!

Szczegółowe informacje: https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dep.html?wt_sc=polen_deutschplus

 

Agata Krupa

Koordynator projektu

 

 

 

13.07.2019r.

                Przebudowa boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

            Okres wakacyjny jest czasem intensywnych prac inwestycyjnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Organ prowadzący szkołę Powiat Rzeszowski we współpracy z dyrekcją szkoły prowadzi inwestycję pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  W ramach inwestycji zostaną wykonane:

-       boisko do piłki ręcznej i piłki siatkowej

-       boisko do piłki nożnej

-       bieżnia z piaskownicą do skoku w dal

-       elementy „zielonej siłowni”

-       koło do pchnięcia kulą

Każde przebudowane boisko sportowe zostanie oddzielnie ogrodzone, a także cały  teren obiektów sportowych. W ramach inwestycji zostanie także wykonane oświetlenie terenu boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego.

Wartość inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Rzeszowskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019r.

 

 

19.06.2019r.

               Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

 W dniu 19 czerwca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem. /..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

Dzień dobry.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

 

 

Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 

 Zakończenie roku szkolnego to moment podsumowania całorocznej pracy  i  zarazem czas refleksji, na ile udało się zrealizować wcześniejsze plany  i zamierzenia. Już za chwilę odbierzecie świadectwa promocyjne, które będą przepustką do dalszego kształcenia. Wyniki, jakie osiągnęliście zawdzięczacie przede wszystkim swojej wytrwałości i systematycznej pracy, ale również wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Spędziliście w szkole przez cały rok szkolny dużo czasu i mam nadzieję, że wynieśliście z niej nie tylko wiedzę, ale także wiele doświadczeń, wspomnień i wspaniałych chwil, które będą procentować w dalszej edukacji  i w dalszym życiu.

Nauczyciele i wychowawcy starali się wpajać zasady oraz prawdy, które niewątpliwie pomogą wam osiągnąć kolejne sukcesy w następnych klasach – na egzaminach końcowych (maturalnym, zawodowych).  To nauczyciele – jako pierwsi – wprowadzają Was w szkolne zwyczaje i obowiązki, a tym samym otwierają drogę do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej. Właśnie te pierwsze kroki są niezwykle ważne. Od nich bowiem w ogromnym stopniu zależy poziom przygotowania do zadań stojących przed Wami. Wyrazem największej wdzięczności za całoroczną pracę z młodzieżą i dla młodzieży dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi niech będzie najprostsze słowo „dziękuję”.

Miłych i spokojnych wakacji, dużo odpoczynku, zwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Do zobaczenia we wrześniu.

                                                                                           Halina Cygan

                                                                                       Dyrektor

                                                                                      ZSzZ w Dynowie

 

 

 

 

 

Terminy dla klas maturalnych w 2018/19r.  ..>> pdf

.

 

 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

2019-20:I-semestr~II-semestr~~2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr ~~ 2014-15: I semestr~II semestr -- 2013-14: I semestr~II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

Podział godzin 2018/19    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2018/19   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

 

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie    organizacji   roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603).

 

LISTOPAD 2018 r.

02.11.2018 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

KWIECIEŃ - MAJ 2019 r.

29 i 30.04.2019 r. – poniedziałek i wtorek - wszystkie klasy

02.05.2019 r.       – czwartek – wszystkie klasy

06 - 08.05.2019 r. – poniedziałek, wtorek i środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2019 r.

21.06.2019 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2019 r. - CZERWIEC  2019 r.

2 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas 4 technikum)

2 dni  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby).

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

.

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara

01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy       słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3        Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor..mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

  Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej

 "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3         nagranie cz.2 ..>> mp3

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  - o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl