ZSzZ w Dynowie

  

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

    

  DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

> STRONA GŁÓWNA <

 

DANE ADRESOWE

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

 

 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

 

 7.3o - 15.3o

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

-----------------------------

 

 

 

GALERIE - ZDJĘCIA

 

 

SZKOLNE KONKURSY

 

 -Potyczki logiczne 06.12.22r.

 

 

ARCHIWUM

2022-23

I-semestr~ II-semestr

-----------------------------

2021-22

I-semestr~ II-semestr

 

 

 

Lekcje

pełne

Lekcje

skrócone

1.

 8.00

8.45/5

8.00

 8.45/5

2.

8.50

 9.35/5

 8.50

 9.35/5

3.

 9.40

10.25/5

9.40

10.25/5

4.

10.30

11.15/15

10.30

11.15/15

Przerwa śniadaniowo- obiadowa

– 15 minut

5.

11.30

12.15/15

11.30

12.00/15

Przerwa obiadowa – 15 minut

6.

12.30

13.15/15

 12.15

12.45/5

Przerwa obiadowa – 15 minut

7.

13.30

14.15/5

12.50

13.20/5

8.

14.20

15.05/5

13.25

13.55/5

 

 

 

JADŁOSPIS

----------------------

05-09.12.2022r.

28.11-2.12.2022

WPŁATY

za korzystanie z obiadów

 

 

 

 GRUDZIEŃ

 

 

  06-07.12.2022r.

 

PRZYJMOWANE

są w godz. 10:30 -14:00

w KASIE SZKOŁY A201 (poddasze)

 

 

 

 

REKRUTACJA

2022/2023

 - informator

 - wnioski: doc ~ pdf

 - szkolny regulamin  pdf

 - film ..>>mp4

 

 

 

 

O SZKOLE

 - dyrekcja

 - historia

 - patron

 - dla szkoły

 - innowacje

 - ELEMENCIK

 

 

 

 

Wpłaty na

 

RADĘ RODZICÓW

50 zł od osoby

przyjmowane są w kasie

szkoły A201 (poddasze)

Przewodnicząca  RR

Ewa Trzyna

 

 

 

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

czynna:

  7.00 - 18.00  (pn - pt)

  7.00 - 15.00   (sob)

 

  Badania techniczne pojazdów kat.: ABTE

Wg kolejki, bez wcześniejszej rejestracji

 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 

Zespołu Szkół Zawodowych
 w Dynowie

 

 

Poradnia Psychologiczna

Dla Dzieci Młodzieży ,,EZRA”

Ul. Malczewskiego 12

rejestracja oddział Rzeszów +48 576 540 777, adres email:  rejestracja.rzeszo@ezrauksw.pl

 

 
   Cetrum Psychologii i Psychiatrii EURO-MEDICA

 

Ul. Lwowska 64   -

Rejestracja oddział Rzeszów

+48 519 059 242

więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

 

 

l

  i                                                                                 

                                                                                                      GRUDZIEŃ - 2022

 

05.12.2022r.poniedziałek - propozycja ocen za I semestr roku szkolnego  2022/2023

06.12.2022r.wtorek         - XII edycja Powiatowego Konkursu „Potyczki Logiczne” - godz. 9.00

06.12.2022r.wtorek         - Mikołajki

06.12.2022r.wtorek         - informacja do rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolnego  2022/2023

21.12.2022r.środa            - Misterium Bożonarodzeniowe

                                               23.12.2022r. – 31.12. 2022r.    -     zimowa przerwa świąteczna.

               

.

 

 

01 grudnia 2022r.

Etap szkolny XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Biznes i zarządzanie”.

  

1 grudnia 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbył się szkolny etap XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tegorocznej edycji olimpiady brzmiało „Biznes i zarządzanie”.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. 

Głównym celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych; doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klasy 2THL, 3THL, 4THLa oraz 4THLb. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Wyniki rywalizacji poznamy w późniejszym terminie.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały Pani Renata Łybacka, Pani Anna Kałamucka oraz Pani Agnieszka Smaroń.

 

01 grudnia 2022r.

Akcja edukacyjna “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

 

Dnia 01 grudnia 2022r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie dla uczniów klas: 4TIa, 4THLa oraz klasy 4TPSa z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Przemyślu ( Służba Celno w ramach akcji edukacyjnej “Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Spotkanie prowadzili: Pani Aneta Czernecka i Pan Krzysztof Tęcza. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Prowadzący szczegółowo wyjaśnili na czym polega problem uzależniania się. Poinformowali również młodzież o tym  jakie  konsekwencje zdrowotne oraz prawne wiążą się z  uprawianiem hazardu.

 

 

30 listopada 2022r.

"Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 5- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, w ramach projektu

 „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy.

 

    W dniach od 21 do 24 listopada 2022 r. grupa 12 uczniów z klasy 4THLa i 3THL (5 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy w konkursie nr RPPK.09.04.00.IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/20.

Cel kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskanych.

Uzyskane rezultaty:Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu umie:- przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie,   handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,- inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w  wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,- przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę, - dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,- rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,- zaprogramować kasę,- sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary.

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji:

           Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

30 listopada 2022r.

Wyniki Szkolnego Konkursu Językowego

 

Znane są już wyniki Szkolnego Konkursu Językowego, który odbył się 25 listopada 2022 roku. Najlepsze wyniki w teście z języka niemieckiego zdobyli: I miejsce - William van der Hilst z klasy 1TI, II miejsce - Konrad Kurdybacha z klasy 2TI oraz III miejsce  - Eliza Tyka z klasy 1TL. Dodatkowo wyróżnieni zostali Mateusz Hadam (kl. 4TIa), Aleksandra Gierula (kl. 3THL) oraz Michał Rachwał (kl. 3TI).

Test z języka angielskiego najlepiej napisali: I miejsce -  Eliza Tyka z klasy 1TL, II miejsce - Paweł Bielec z klasy 4TIb, oraz III miejsce - Karol Kubieniec z klasy 4TIb.

Wyróżnieni zostali Mateusz Hadam (kl. 4TIa), Maciej Motowidło (kl. 1TL) oraz Alan Kwiatkowski (kl. 4TIa). Wręczenie nagród nastąpi tradycyjnie w ostatnim tygodniu nauki przed przerwą świąteczną.Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

29 listopada 2022r.

I miejsce drużyny chłopców w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej.

 

 W dniu 29 listopada 2022r. w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Dominik Kurdziel, Karol SarnickiMichał SkałubaMichał BazanowskiJakub SarnickiMichał Undziakiewicz, Jakub Baran, Kacper ChrapekWiktor Paździorny, Filip Goleś, Radosław Dziura, Robert Jandziś, Bartłomiej Duda, Łukasz Bachurski, Korneliusz Potoczny po zaciętej walce pierwszy raz w historii szkoły zdobyła I miejsceOpiekunem uczniów był  Pan Marek Paściak  nauczyciel wychowania  fizycznego. Uczniom i opiekunowi gratulujemy!!!

28 listopada 2022r.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”.

 

W dniu 28.11.2022r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”. W etapie szkolnym więzły udział 4 osoby, uczniowie naszej szkoły: Weronika Kurdziel, Anna Gierula z klasy 1TL oraz Weronika Zielińska, Aleksandra Gierula z klasy 3THL.

Ideą Konkursu jest:

·        poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;

·        aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;

·        rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pan Ryszard Dymczak.

Cieszymy się z zainteresowań i woli pogłębiania wiedzy geograficznej na poziomie konkursowym przez naszych uczniów.

28 listopada 2022r.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Krąg’’

 

            Dnia 25 listopada 2022r. odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Krąg’’, polegającego na sprawdzeniu wiedzy uczniów z zakresu najważniejszych wydarzeń z historii powszechnej i Polski za pomocą testu wyboru oraz pytania otwartego, sprawdzającego znajomość historii własnego regionu. Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do zapoznania się z historią swojej małej Ojczyzny oraz upowszechnianie wiedzy historycznej.

            Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowali: Sebastian Świst (kl. 1TPS), Bartłomiej Szurlej (kl. 1TPS), Damian Sochacki (kl. 1TPS), Weronika Zielińska (kl. 3THL), Aleksandra Gierula (kl. 3THL), Krzysztof Krzywiński (kl. 4TPSa), Mateusz Ciećko (kl. 4TIa), Martyna Potoczna (kl. 4TIa), Paweł Bielec (kl. 4TIb) oraz Przemysław Potoczny (kl. 4TIb). Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie. Wyniki zmagań poznamy w marcu 2023r. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Izabela Jach.

 

26 listopada 2022r.

Kolejna edycja Szkolnego Konkursu Językowego

 

Cieszący się niesłabnącą popularnością Szkolny Konkurs Językowy odbył się 25 listopada 2022 roku.  Konkurs ten, będący jednocześnie szkolnymi eliminacjami do powiatowego konkursu językowego, został podzielony na dwie części. Część pierwsza, przygotowana przez nauczycieli języka niemieckiego, rozpoczęła się o godzinie 9:00. Część druga była poświęcona językowi angielskiemu i rozpoczęła się o godzinie 10:45. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Halina Cygan, która nie tylko powitała obecnych tam uczniów i tym samym dokonała uroczystego otwarcia konkursu, ale również pogratulowała uczestnikom wiedzy oraz życzyła sukcesu w nadchodzących zmaganiach. Następnie, obecni na sali nauczyciele języków obcych objaśnili zasady obowiązujące w czasie trwania konkursu i w trakcie rozwiązywania zadań czuwali nad jego poprawnością. Organizatorami konkursu były:  Pani Magdalena WolańskaPani Karolina ProkopPani Kinga Oleksa-Skubisz, Pani Kinga Ziaja, Pani Agata Krupa oraz Pani Jolanta Jucha. Nazwiska zwycięzców i wyróżnionych poznamy w późniejszym terminie. Nagrody, ufundowane przez Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli języków obcych, zostaną wręczone tradycyjnie w ostatnich dniach nauki przed przerwą świąteczną.  

Uczniom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie i życzymy sukcesów.     j.angielski - galeria zdjęć ..>>

                       j.niemiecki - galeria zdjęć ..>>

 

Podręczniki na rok szkolny 2022/23 >>

 

 

INFORMACJE STAŁE

w roku 2022/23

 

  ARCHIWUM  2022-23

 

„DROGA DO SUKCESU. SZKOŁY POWIATU RZESZOWSKIEGO BLIŻEJ RYNKU PRACY”

.. podstrona projektu >>

 

 

 

 

Dane organizacyjne   

Kalendarz r. szkolnego 

Kalendarz imprez I sem.

Kalendarz imprez II sem.

 

 

I-semestr >>

II-semestr

 

 

 

.

 

Realizowane projekty

 i programy

 

 

 

Zdobyte Certyfikaty

 

 

.

 

 ARCHIWUM: 

 

 2022-23:I-semestr ~ II-semestr

2020-21: I-semestr~~II-semestr ~ 2019-20: I-semestr~II-semestr ~ 2018-19: I-semestr~~II-semestr ~2017-18: I-semestr~II-semestr

2016-17: I-semestr~~II-semestr ~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~ 2015-16: I-semestr~II-semestr ~ 2014-15: I-semestr~II-semestr 

2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl