ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      Dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

ARCHIWUM 2019-20

1-semestr ~2-semestr

 

 Terminy wpłat za wyżywienie

 

Kwiecień

01.04. – 02.04.2020r

Maj

07.05. - 08.05.2020r

Czerwiec

08.06. – 09.06.2020r

Kasa szkoły A201 (poddasze)

w godz 10.30 – 14.00

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat

 

 

Lekcje pełne

Lekcje skrócone

1.

8.00

 8.45/5

 8.00

  8.45/5

2.

 8.50

 9.35/5

 8.50

  9.35/5

3.

 9.40

10.25/5

 9.40

10.25/5

4.

10.30

11.15/15

10.30

11.15/15

Przerwa śniadaniowo – obiadowa –

15 minut

5.

11.30

12.15/20

11.20

12.05/20

Przerwa obiadowa – 20 minut

6.

12.35

13.20/15

 

12.25

 

12.55/5

 Przerwa obiadowa             15 minut

7.

13.35

14.20/5

13.00

13.30/5

8.

14.25

15.10/5

13.35

14.05/5

9.

15.15

    16.00

14.10

14.55


 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

- film ..>>mp4

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 40 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002,

BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Ewa Trzyna

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

____________________

 

____________________

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
_____________________

 

_____________________

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE

 

 

W związku z realnym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, od dnia 16 marca 2020r. ZSzZ w Dynowie

 będzie zamknięty dla interesantów!

 

 Wszystkie pilne i ważne sprawy,  prosimy załatwiać:

 telefonicznie      16  65 21 045,

 pisemnie-adres:   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Polna 3,  36-065 Dynów

 lub  e-mailowo:   dynowzsz@poczta.onet.pl

 

12.03 - 10.04 - zawieszenie zajęć w szkołach

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „25 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „10 kwietnia 2020 r.”;

 

Stacja Kontroli Pojazdów

będzie zamknięta od 16 marca 2020r.  do odwołania

 

                                                                                                             OFERTA EDUKCYJNA NA 2020/2021

 

 

 Terminy dla klas maturalnych w 2019/20r. ..>> pdf

 

 

 

 

 

.


 

 

 

 

 

ZDALNE NAUCZANIE ...

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/kulturalna-szkola

 

 

                    https://eszkola.tvp.pl

https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909

https://vod.tvp.pl/

                       https://eszkola.tvp.pl

https://vod.tvp.pl/sub-category/kultura,4934965

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669

https://vod.tvp.pl/sub-category/natura-i-podroze,27366174

                 https://eszkola.pl/

https://eszkola.pl/jezyk-polski

https://eszkola.pl/biologia

https://eszkola.pl/wos

https://eszkola.pl/religia

https://eszkola.pl/fizyka

 

                         https://eszkola.pl/

https://eszkola.pl/matematyka

https://eszkola.pl/jezyk-angielski

https://eszkola.pl/geografia

https://eszkola.pl/chemia

https://eszkola.pl/historia

 

                 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#edukacja

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-1-nowy-system                  

 

UWAGA: Jeśli link się nie otwiera to >>otwórz w nowej karcie lub skopiuj do przeglądarki.

29.03.2020r.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 

„WPROWADZAMY ZMIANY”   

filmowy fragment programu TVP 3  (2018r.)..>> mp4

 

 

 

 

 

26.03.2020r.

KULTURALNA SZKOŁA

W związku z decyzją o zamknięciu szkół spowodowaną wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa, TVP Kultura przygotowała specjalne pasmo edukacyjne “Kulturalna szkoła”. W dni powszednie od godz. 13:00 antena zaprasza na filmy, spektakle i programy kierowane do młodzieży szkolnej.

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/kulturalna-szkola

 

20.03.2020r.                 

WYNIKI

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń / luty 2020 (kl. 4TI, 4THL, 4TPS i poprawkowe) są umieszczone dla każdego ucznia w dzienniku elektronicznym w wiadomościach na koncie rodzica lub ucznia.

Osoby które chcą poprawiać egzamin w sesji czerwiec/lipiec 2020 muszą wypełnić deklarację przystąpienia do egzaminu i przesłać e-mailem skan lub zdjęcie na adres: dynowzsz@poczta.onet.pl do dnia 31.03.2020r.  

 

 deklaracja ..>> docx ...>> pdf

 

 

 

 

INFORMACJA

dotycząca zdalnego nauczania w ZSzZ w Dynowie

 

 

 Prosimy  logować się na nasz szkolny e-dziennik https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatrzeszowski/001405/   gdzie są i będą zadania lub ćwiczenia do wykonania.

Polecamy  również skorzystać  z naszej platformy https://egz.zsz-dynow.net , na której już pojawiły się przedmioty; j.angielski, j.niemiecki, geografia, j.polski, matematyka, bhp, lab.magazynowe ….. oraz ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje .

 

Zanim prawnie będzie uregulowana forma zajęć, nic nie stoi na przeszkodzie aby za wykonane prace samodzielnie lub w grupach była wystawiana ocena.  

 

 

INFORMACJA

 

   W związku z realnym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, od dnia 16 marca 2020r. ZSzZ w Dynowie

 będzie zamknięty dla interesantów!

 

Wszystkie pilne i ważne sprawy,  prosimy załatwiać:

 

* pisemnie – adres pocztowy:     Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Polna 3,  36-065 Dynów

 

         lub

* e-mailowo:     dynowzsz@poczta.onet.pl

       albo

* telefonicznie:  16  65 21 045

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. i od 26.03 - 10.04.2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

 

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)...>>pdf

 

 

 

 

 

 

Terminy dla klas maturalnych w 2019/20r. ..>> pdf

.

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          

więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

2019-20:I-semestr~II-semestr~~2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr ~~ 2014-15: I semestr~II semestr -- 2013-14: I semestr~II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

Podział godzin 2019/20    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2019/20   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2019/20  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

 KWIECIEŃ 2020R.

 03.04.2020r.piątek - wszystkie klasy

 

 MAJ 2020 R.

 04.05.2020r. - 06.05.2020r. -  – poniedziałek – wtorek  -środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2020R.

 12.06.2020r. piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2020R. - CZERWIEC  2020R.

 3 dni na egzaminy zawodowe (dotyczy klas 4 technikum)

 2 dni  (dotyczy  klas technikum do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby)

 3 dni na egzaminy zawodowe

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara

01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy       słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3        Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor..mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

  Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej

 "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3         nagranie cz.2 ..>> mp3

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  - o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl