ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

        fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GALERIE - ZDJĘCIA

 

  

 

OGŁOSZENIE!!!

Wpłaty za korzystanie z obiadów

będą przyjmowane:

.

Styczeń      08 i 09.01.2019r.

Luty        04 i 05.02.2019r.

Marzec      06 i 07.03.2019r.

Kwiecień    08 i 09.04.2019r.

Maj         09 i 10.05.2019r.

Czerwiec    05 i 06.06.2019r.

             

     w godz. 10.30 – 14.00

  kasa szkoły A201 (poddasze).

      Proszę o terminowe

      dokonywanie wpłat.

 

O SZKOLE

- patron

- historia

- dyrekcja

- innowacje

- opracowania naucz....

- Podstawowa Stacja   

  Kontroli Pojazdów

- podział godzin

- ELEMENCIK

 

 

 

ARCHIWUM

2018-19

1-semestr ~2-semestr

----------------------

2017-18

1- semestr ~2-semestr

----------------------

2016-17:

1- semestr~2-semestr

----------------------

2015/16

1-semestr ; 2-semestr

 

KONKURSY 2018/19

 

-  LEŚNE DYKTANDO

 - POTYCZKI LOGICZNE

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 35 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Urszula Domaradzka

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

 

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

 

_______________________

 

 

 

_______________________

 

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
 

_______________________

 

_______________________

 

_______________________

 

 

 

     

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

                

 

STYCZEŃ 2019 r.

 

22.01.2019r.wtorek          - spotkanie z rodzicami wszystkich klas – wg harmonogramu

23.01.2019r.środa             - posiedzenie RP  poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr 2018/2019

26.01.2019r.sobota           - zabawa studniówkowa

29.01.2019r.wtorek          - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna     - 3TI , 3TPS, 3THL

30.01.2019r.środa             - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna – 3THL

31.01.2019r.czwartek       - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  - 3TI , 3TPS,

01.02.2019r.piątek           - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  - 3TI , 3TPS

           

 

  PODZIAŁ GODZIN  >> 03.09.2018r

  JADŁOSPIS           >> 14 - 18.01.2019 ..>>pdf   >>21 - 25.01.2019 ..>>pdf

             

Spotkanie  rodziców z wychowawcami w dniu  22.01.2019r.(wtorek)  godz. 14.15 w auli szkolnej

Program "FERIE NA SPORTOWO"  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                         

 

 

17.01.2018r.

                Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców.

 

W dniu 17 stycznia 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Błażowej było gospodarzem Powiatowej Licealiady w piłce koszykowej chłopców.  Drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Ilkin Kulijew – kl. 1THL, Eryk Karnas – kl. 2TPS, Jakub Kopacki – kl. 2TPS, Bartosz Chrapek – kl. 3TPS, Patryk Kudła – kl. 3TPS, Mateusz Karnas – kl. 3TI, Jakub Cyran – kl. 3THL, Karol Barański – kl. 4TI, Ireneusz Siry – kl. 4TI, Bartłomiej Karaś – kl. 4TL, Kacper Kowalczyk – kl. 4TL, Arkadiusz Malik– kl. 4TL, Kacper Popek – kl. 4TL, Sylwester Paszko – kl. 4TPS, po zaciętej i emocjonującej rywalizacji wywalczyła III miejsce. Chłopcom dziękujemy za sportową postawę i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Opiekunem naszej ekipy był Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego.   

 

 

 

17.01.2018r.

              ZAPROSZENIE do udziału w XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „BEZPIECZNE PODKARPACIE”.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego  w Dynowie zaprasza, do udziału w XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „BEZPIECZNE PODKARPACIE”,  uczniów wszystkich szkół  średnich, gimnazjów (klasy III) i szkół podstawowych (klasy VI, VII, VIII) województwa  podkarpackiego, w trzech kategoriach bez podziału na grupy wiekowe; kategoria multimedialna, kategoria plastyczna, kategoria fotograficzna.

 Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne należy przesłać  lub podać organizatorom do  15.03.2019r. (piątek) - liczy się data stempla pocztowego, a gala konkursowa odbędzie się 04.04.2019r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół   Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz.10.00.

 

REGULAMIN   - >> pdf

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  -  >> doc,  >> pdf

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA   - >> doc,  >> pdf

 

 

 

 

16.01.2018r.

               ZAJĘCIA W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

 

Dnia 15 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach profilaktyki raka piersi odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Wielgos – higienistką szkolną. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1THL  (zawód technik handlowiec/logistyk), a koordynatorem spotkania była Pani Honorata Mikoś – nauczycielka biologii.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu raka piersi, który należy do najczęściej występujących u kobiet nowotworów złośliwych i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. W czasie zajęć szczegółowo omówiono czynniki ryzyka oraz objawy wystąpienia raka tj. zmieniony kształt piersi, wyczuwalny guzek lub stwardnienie, zmiana koloru itp. Szczególną uwagę na zajęciach zwrócono na samobadanie piersi. Uczniowie mieli możliwość poznania sposobu samobadania na specjalnym modelu do badania piersi, co pozwoliło na udzielenie praktycznych wskazówek i nabycie umiejętności wykonania tego badania. W czasie spotkania przedstawiona została prezentacja pt. „Rak piersi – możliwości profilaktyki” oraz rozdano ulotki z instruktażem jak się należy badać i najistotniejszymi informacjami o problemie raka piersi. Dzięki czemu zajęcia te miały szerszy wymiar, gdyż uczestnicy będą mieć możliwość przekazania tych informacji w domach, wśród członków rodziny i zachęcić ich do profilaktyki. Spotkanie z panią higienistką cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, pozwoliło na przybliżenie młodzieży problemu raka piersi oraz zachęciło do samobadania, które jest bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi i zwiększa szanse na wyleczenie.

 

 

 

15.01.2018r.

                POWIATOWA LICEALIADA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT.

 

 

 

W dniu 15 stycznia 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt.  Drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w składzie: Ewelina Bołoz – kl. 1THL, Julia Telega – kl. 1THL, Małgorzata Bołoz – kl. 2TL, Kinga Baran – kl. 2TL, Wiktoria Pakosz – kl. 2TL,   Magdalena Boroń – kl. 3THL, Natalia Skiba – kl. 3THL, Teresa Bołoz – 4THPS, Karolina Kwasiżur – kl.4THPS po bardzo zaciętej, emocjonującej i wyrównanej rywalizacji (o kolejności po między II, III i IV miejscem zadecydował 1!!! mały punkt) zajęła IV miejsce. Dziewczętom dziękujemy za sportową postawę i życzymy sukcesów w kolejnych rozgrywkach. Opiekunem naszego zespołu był Pan Piotr Marcinek – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 

 

 

 

 

14.01.2018r.

                 XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ.

 

 W dniu 10.01.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbył się etap podstawowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tegorocznej olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele klas: 1TI, 2TI, 2TL, 3TI, 3THL. Tematyka OWE obejmowała szeroki wachlarz zagadnień dotyczących ochrony przyrody, gleby, wody, powietrza, gospodarki leśnej, rolnej, promieniowania, gospodarowania odpadami itp. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. I miejsce zdobył uczeń kl. 1TI  – Szymon Ciurkiewicz, II miejsce – Julia Gierula z kl. 2TL i III miejsce zajął Kamil Ostafiński z kl. 2TI. Organizatorami etapu podstawowego i opiekunami uczniów byli Pani Honorata Mikoś i Pan Ryszard Dymczak.  Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań ekologią!

 

 

 

10.01.2018r.

                XI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta”.

 

 

           W dniu 10 stycznia 2019r. w Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zorganizowało XI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta” w kategorii plastycznej i recytatorskiej.  

Nasi uczniowie wzięli udział w obu kategoriach konkursowych: w kategorii  plastycznej II miejsce zdobyła Dominika Kroczek z kl. 1THL – opiekun Pani Katarzyna Stpiczyńska, natomiast w kategorii recytatorskiej  III miejsce zdobyła  Kamila Bułdak z kl. 4TI – opiekun Pani Beata Irzyk.  

                                    Uczniom i opiekunom gratulujemy!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018r.

                 XIX edycja Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.

 

 

 

 Cała społeczność szkolna od 26 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. brała udział w XIX Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”, której celem była zbiórka funduszy na tworzenie rodzinnych domów dziecka. Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Katarzyny Marcinek i Pani Honoraty Mikoś zbierał symboliczne grosiki do puszki. Zebrane datki przekazane zostaną na konto Towarzystwa Nasz Dom – organizatora akcji.              

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!!

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2018r.

                Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum

        

W  dniu 9 stycznia 2019r. uczniowie 4 – letniego Technikum w zawodzie: technik informatyk, technik handlowiec/logistyk i technik pojazdów samochodowych przystąpili do pierwszej, drugiej, bądź do trzeciej kwalifikacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny i praktyczny). Egzaminy potrwają do 14 stycznia 2019r.

 

 

08.01.2018r.

       Występ Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej "Antrakt" z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w Przedszkolu Miejskim w Dynowie.

 

            W dniu 8 stycznia 2019 r. Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna Grupa „Antrakt” na zaproszenie Pani Dyrektor Marii Biernasz zawitała do Przedszkola Miejskiego w Dynowie. Przedszkolaki żywiołowo reagowały w trakcie występu jasełkowego zatytułowanego „Dając dobro drugiemu, czynisz je sobie samemu”, stanowiąc bardzo wymagającą publiczność, której nie umknie żaden szczegół. Razem z aktorami chętnie śpiewały kolędy, zwłaszcza "Świeć gwiazdeczko mała świeć". Szczególnym zainteresowaniem obdarzyły diabły, które chętnie użyczały elementów swojego stroju do przymierzenia podczas grupowych zdjęć. Po występie przedszkolaki tradycyjnie otrzymały przygotowane słodkości, które większość z nich natychmiast wypróbowała. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor Halinie Cygan za pomoc w organizacji występu.

Opiekunki grupy "Antrakt"

Kinga Oleksa – Skubisz i Katarzyna Stpiczyńska

 

 

 

 

06.01.2018r.

             Kolejny udany występ Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej "Antrakt"z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

           W dniu 6 stycznia 2019 r. Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna Grupa „Antrakt” Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w koncercie "W Betlejem przy drodze" oraz kolędowaniu przy szopce na dynowskim rynku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie na czele z Panią Dyrektor Grażyną Malawską oraz Dynowski Chór "Akord" pod Dyrekcją Pana Andrzeja Kędzierskiego. Grupa "Antrakt" otworzyła koncert Misterium Bożonarodzeniowym zatytułowanym „Dając dobro drugiemu, czynisz je sobie samemu” w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie. Występ zgromadził sporą publiczność, a po jego zakończeniu ks. prał. dr Stanisław JanuszDziekan Dekanatu Dynów podziękował młodzieży, szczególnie za ich wielką wrażliwość, a przy okazji dodał, że Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie kształci uczniów nie tylko technicznie, ale i artystycznie. Następnie, wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami Dynowa i okolic, młodzież kolędowała przy Szopce na rynku dynowskim. Nie zabrakło również tradycyjnych słodkości, które grupa "Antrakt" rozdawała zgromadzonym. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor Halinie Cygan za pomoc w organizacji występu.

Opiekunki grupy "Antrakt"

Kinga Oleksa – Skubisz i Katarzyna Stpiczyńska

 

.

 

 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

2018-19: I-semestr~II-semestr~~2017-18: I-semestr~II-semestr -- 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~ 2015-16: I-semestr~ II-semestr

2014-15: I semestr~ II semestr -- 2013-14: I semestr~ II semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

*  Harmonogram egzaminów ( matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)   

Podział godzin 2018/19    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2018/19   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2018/19  zobacz ..>>  pdf

 

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie    organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603).

 

LISTOPAD 2018 r.

02.11.2018 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

KWIECIEŃ - MAJ 2019 r.

29 i 30.04.2019 r. – poniedziałek i wtorek - wszystkie klasy

02.05.2019 r.       – czwartek – wszystkie klasy

06 - 08.05.2019 r. – poniedziałek, wtorek i środa  - wszystkie klasy

 

CZERWIEC  2019 r.

21.06.2019 r. -  piątek - wszystkie klasy

 

STYCZEŃ  2019 r. - CZERWIEC  2019 r.

2 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (dotyczy klas 4 technikum)

2 dni  (dotyczy wszystkich klas do dyspozycji dyrektora w razie potrzeby).

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

.

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                         słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara

01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy       słuchaj >>

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3        Zakończenie ..>> mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

  Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej

 "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3         nagranie cz.2 ..>> mp3

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  - o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl