ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

STRONA GŁÓWNA

 

DANE ADRESOWE

 

36-065 DYNÓW

ul. Polna 3

tel. 16 65-21-045

fax 16 65-21-043

 

SEKRETARIAT SZKOŁY  CZYNNY

poniedziałek <-> piątek

7.3o - 15.3o

   

 

 

 

 

 

ARCHIWUM 2019-20

1-semestr ~2-semestr

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

2020/2021

 

- kierunki

- dokumenty

- wnioski doc ~ pdf

- informator

- film ..>>mp4

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY

RODZICÓW

 

 Wpłaty na Radę Rodziców 40 zł od osoby

 przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze)

lub

wpłata na konto nr: 

31 9093 0007 2001 0000 0462 0002,

BS w Dynowie,

w tytule przelewu wpisać:

 „Imię i nazwisko ucznia – klasa”.           

 

Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat.

      

Przewodnicząca  RR

           Ewa Trzyna

 

 

Przekaż 1% podatku

na

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie

NR KRS: 0000270261 -

 Cel szczegółowy:

SPZSZ W DYNOWIE 6248

..>>e-PIT

Fundacja Studencka Młodzi Młodym

 

 

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

 7.00 - 18.00 (pn - pt)

 7.00 - 15.00 (sob)

  Badania techniczne pojazd. kat.: ABT

 

____________________

 

____________________

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
_____________________

 

_____________________

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

         

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020

 

 

27.06.2020r.  -  31.08.2020r. - ferie letnie.

od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

do  4 sierpnia 2020 r.  - termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu (może być także wersja elektroniczna)

    12 sierpnia 2020 r. - termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    19 sierpnia 2020 r. - termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

PODRĘCZNIKI do poszczególnych klas wg rodzaju szkoły, zawodu i podbudowie na rok szkolny 2020/21

BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA

TECHNIKUM

Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej Po Szkole Podstawowej

         mechanik pojazdów       

         samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

1a , 2a 1TH , 2TH 1TL , 2TL 1TPS , 2TPS 1TI , 2TI
Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum Po Gimnazjum

mechanik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

technik logistyk

technik pojazdów samochodowych

technik informatyk

2b , 3a 2THb , 3TH 2TLb , 3TL, 4TL 2TPSb , 3TPSb, 4TPSb 2TIb , 3TI, 4TI

 

.


OFERTA EDUKACYJNA NA 2020/2021

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie – zaprasza

„Wybierz nas !!! Wybierz zawód - wybierz karierę” ..>> mp4

 

 

17.07.2020r.

Kolejna edycja programu "Młodzi głosują" w naszej szkole.

 

           Od marca do czerwca br. grupa uczniów z klasy 1THLb z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie brała udział w kolejnej edycji programu "Młodzi głosują". Program "Młodzi głosują", którego organizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, zakłada nie tylko mobilizowanie do świadomego udziału wyborach. Jego ważnymi celami są również zachęcenie młodych ludzi do interesowania się bieżącymi sprawami społeczno-politycznymi oraz danie narzędzi do bycia odpowiedzialnym i dobrze poinformowanym młodym obywatelem i młodą obywatelką. Ponieważ w związku z epidemią koronawirusa nie mogły odbyć się tradycyjne szkolne prawybory prezydenckie, w zamian młodzież wykonywała zadania zdalnie. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in. zalet i wad demokracji w czasie kryzysu, możliwości przeprowadzenia demokratycznych wyborów online czy rozwiązywania trudnych sytuacji w dyskusji. Zachęcamy do zapoznania się z ich rezultatem pod adresem https://mlodziglosuja.ceo.org.pl/relacje/1268-indywidualne-zadania-10-czlonkow-grupy/

Koordynatorem programu była Pani Kinga Oleksa- Skubisz.

 

 

 

09.07.2020r.

WOJEWÓDZKI KONKURS NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM – NAGRODA DLA UCZNIA ZSzZ W DYNOWIE

 

 

 

W styczniu 2020r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłosiła Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym. Zadaniem konkursowym było przygotowanie plakatu promującego zdrowy styl życia wolny od uzależnień - w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie plakat z hasłem „Palenie to zła wróżba” przygotował Paweł Bielec z kl.1TIb, którego praca została doceniona i uczeń znalazł się gronie nagrodzonych. Warto dodać, że to nie lada wyczyn, gdyż na konkurs wpłynęło 112 prac – tym bardziej gratulujemy Pawłowi. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.

Gratulujemy talentu, życzymy dalszego rozwijania uzdolnień i kolejnych sukcesów!

 

 

 

01.07.2020r.

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ. HISTORIA, KTÓRA INSPIRUJE”

 

 Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej zorganizowało w tym roku III edycję konkursu plastycznego „Rodzina Ulmów z Markowej. Historia, która inspiruje”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć plakat poświęcony Narodowemu Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, inspirowanego historią Rodziny Ulmów z Markowej. Wyzwanie to podjął uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Paweł Bielec z kl.1TIb, który za plakat z hasłem „Oni mieli odwagę pomagać innym” zdobył wyróżnienie. Opiekunem ucznia była Pani Honorata Mikoś.  Pawłowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

30.06.2020r.

Wojewódzki Konkurs "PODKARPACKA TĘCZA"  zmiana terminu.

 

26.06.2020r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

         

 

W dniu 26 czerwca 2020r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskim, a wcześniej wychowawcy poszczególnych klas wręczyli na zewnątrz budynku świadectwa promocyjne oraz nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. /..../   czytaj więcej ..>>pdf

 

25.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły.

Warto służyć każdemu człowiekowi

 i dla każdego warto się poświęcić”.

Kard. Stefan Wyszyński

 

  

07.06.2020r.

                          HARMONOGRAM MATUR     (aktualizacja)...pełny tekst ..>>pdf

 

08.06.2020r. (poniedziałek) - część pisemna egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów

UWAGA!!!. Zdający przychodzą na godz. 8.00

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:  ..>> pdf

 -  maturalnego (EM)

 - Procedura bezpieczeństwa ..>> pdf

 - Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem ..>> pdf

 

Aktualizacja

06.06.2020r.

             Wydanie specjalne Dynowinki, przygotowane i opracowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

                                              jest już do nabycia w sklepach i kiosku. Zapraszamy do lektury.

 

 

04.06.2020r.

Radio Fara - rozmowa dnia: Kard. Stefan Wyszyński Drogowskazem dla młodych

 

 

czw, 4 Cze 2020       ks. Robert Ryba      Radio FARA

 

04.06.2020r.(czwartek) w programie Rozmowa dnia wzięła udział Pani Halina Cygan, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Tematem rozmowy był wpływ patrona szkoły, kard. Stefana Wyszyńskiego na współczesną młodzież.     posłuchaj ..>> mp3

 

 

https://przemyska.pl/2020/06/04/rozmowa-dnia-kard-stefan-wyszynski-drogowskazem-dla-mlodych/

 

 

 

    

JAK ZŁOŻYĆ PODANIE -WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM  lub SZKOŁY BRANŻOWEJ. 

 

1. Pobrać ze strony internetowej PODANIE-WNIOSEK druk w wygodnej  wersji ..>>doc  lub pdf

2. Wydrukować wniosek (doc lub pdf) wypisać ręcznie lub wypełnić komputerowo (tylko wersja doc)

3. Wypełniony wniosek na komputerze można zapisać (doc) i wysłać na adres: zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

4. Jeśli wypisujemy ręcznie WNIOSEK-PODANIE to po jego wypełnieniu i podpisaniu można:

     a)  wysłać w kopercie pocztą na adres: Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie , 36-065 DYNÓW, ul Polna 3

     b)  zrobić skan WNIOSKU-PODANIA w PDF wysłać emailem (jako załącznik lub wkleić w treść e-maila))na adres: zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~

           dynowzsz@poczta.onet.pl

     c)  można też wypełniony WNIOSEK-PODANIE do wybranego Technikum lub Szkoły Branżowej wrzucić do skrzynki w Zespole Szkół Zawodowych

          w Dynowie, która znajduje się na stoliku przy wejściu głównym do szkoły.

5. W sytuacjach szczególnych można zapytać telefonicznie o szczegóły 16 6521045 , a także na FACEBOOKU  

6.  Po złożeniu WNIOSKU-PODANIA, będą podane kolejne informacje na stronie internetowej i na FACEBOOKU

 

ZAPRASZAMY !!!

11.05.2020r. - 23.06.2020r.     - składanie podań do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

.

  

 

 

29.03.2020r.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 

 

„WPROWADZAMY ZMIANY”   

filmowy fragment programu TVP 3  (2018r.)..>> mp4

 

 

 

 

 

 

Terminy dla klas maturalnych w 2019/20r. ..>> pdf

.

 

 

 

Od 1 pażdziernika 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,     

Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

     podstrona projektu..>>

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          

więcej o projekcie ..>>

 

 ARCHIWUM:

~~ 2020-21: I-semestr~II-semestr ~~2019-20: I-semestr~II-semestr ~~2018-19: I-semestr~II-semestr ~~2017-18: I-semestr~II-semestr

~~ 2016-17: I-semestr~II-semestr ~~2015-16: I-semestr~II-semestr ~~2014-15: I-semestr~II-semestr ~~2013-14: I-semestr~II-semestr 

 

INFORMACJE STAŁE

 

Podział godzin 2020/21    zobacz ..>>  xls     

Dane organizacyjne 2020/21   zobacz ..>>  pdf

*  Kalendarz roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez I semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

Kalendarz imprez II semestr roku szkolnego  2020/21  zobacz ..>>  pdf

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 202o/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

 

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

 

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3    Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor..mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej        "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via.

  22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.

  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY  - fragment filmu TVP3  -

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl