ZSZ w Dynowie

 

  <<do głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe:

36-065 DYNÓW

ul.Polna 3

 

tel. 16 652-10-45

fax 16 652-10-43

www.zsz-dynow.net

zsz1dynow@poczta.onet.pl

dynowzsz@poczta.onet.pl

 

 

Elektroniczny

Dziennik lekcyjny

 

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ

 

ARCHIWUM 2015/16:

1-semestr ; 2-semestr 

 

     

godziny i przerwy lekcyjne 


 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

           INFORMATOR   SZKOLNY  2018/2019

                           Szkoły średnie | Szkoły Branżowe  
Charakterystyka szkół | Potrzebne dokumenty | Warunki przyjęć I Terminarz I Mapka

      

 

Kierunki kształcenia


 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SZKOŁY ŚREDNIE

 

4 - letnie    TECHNIKUM

 

zawód :

- technik  pojazdów samochodowych z innowacją  pedagogiczną; 

                                                        (nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem)  

- technik handlowiec  z innowacją  pedagogiczną;  ( obsługa ruchu  turystycznego)

- technik informatyk  z innowacją  pedagogiczną; (edukacja transgraniczna-

                                            administracja  celna  i bezpieczeństwo wewnętrzne)

- technik logistyk  z innowacją  pedagogiczną;   edukacja transgraniczna-

                                          administracja  celna  i bezpieczeństwo wewnętrzne)

 

SZKOŁY BRANŻOWE

 

3 - letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

zawód:    

- mechanik pojazdów samochodowych

 

 

po gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

 1 oddział

 

 

 

 

 

 

 

  1 oddział

 

 

 

 

4- letnie Technikum  po gimnazjum

 druk wniosku do technikum ..pobierz..>> doc     pdf

 

  • - zawód: technik handlowiec z innowacją pedagogiczną (obsługa ruchu  turystycznego).

absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i przedsiębiorstwach handlowych, oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Program obejmuje  języki obce, edukację z zakresu obsługi ruchu turystycznego i przedmioty w zakresie rozszerzonym. Innowacja realizowana będzie we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przyszły absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie marketingu, technik komputerowych, różnych form komunikowania się, nowoczesnej rachunkowości,

zasad prawa i współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Absolwenci mogą kontynuować dalszy proces kształcenia specjalistyczno - zawodowego w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych oraz w szkołach pomaturalnych wszystkich typów.

  • - zawód: technik pojazdów samochodowych z innowacją  pedagogiczną;  (nowoczesne technologie w obróbce 

  •                  skrawaniem).

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie nowoczesnych technik napraw i obsługi pojazdów samochodowych, technik komputerowych oraz obsługi urządzeń diagnostycznych. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach i firmach motoryzacyjnych, placówkach handlowych, salonach motoryzacyjnych i na innych stanowiskach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także kontynuować dalsze kształcenie w trybie dziennym jak i zaocznym na uczelniach wyższych i szkołach policealnych -pomaturalnych wszystkich typów.

  • - zawód: technik informatyk z innowacją pedagogiczną (edukacja transgraniczna)

  • - zawód: technik logistyk       z innowacją pedagogiczną (edukacja transgraniczna)

 

TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną jest szkołą , która daje  możliwość uzyskania   świadectwa   maturalnego   po  czterech, przygotowanie zawodowe w zakresie informatycznym i ukierunkowanie na studia wyższe w zakresie edukacji transgranicznej ze specjalizacją; administracja celna lub bezpieczeństwo wewnętrzne.   Program obejmuje  języki obce, edukację transgraniczną i przedmioty w zakresie rozszerzonym. Innowacja realizowana będzie we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji  w Przemyślu Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie. Po TECHNIKUM z innowacją pedagogiczną i bez innowacji można kontynuować także naukę na dowolnym kierunku i typie studiów, w szkole policealnej lub podjąć pracę zawodową. Absolwenci tej szkoły są przygotowani do kontynuowania dalszego kształcenia się na studiach lub szkołach policealnych ale także mogą, z uwagi na ukierunkowanie zawodowe, podjąć pracę w swojej lub zbliżonej branży.

 

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka

 

 

 

 

 

 

3 - letnia Szkoła Branżowa I Stopnia po gimnazjum

 druk wniosku do szkoły ..pobierz..>> doc     pdf

  • - zawód: mechanik pojazdów samochodowych              

Absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uzyskane wykształcenie daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Liceum Uzupełniającego lub o zatrudnienie zakładach branży mechanicznej  lub w firmach o zbliżonych profilach i działalności.

 


 

* Do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

* Wniosek do wybranej szkoły na druku pobranym w sekretariacie ZSzZ lub ze strony internetowej

    - druk do technikum lub SzB     ..pobierz..>> doc     pdf

* 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (wymiary 30x42 mm).

* Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wg informacji podanej przy składaniu podania).

* Świadectwo ukończenia GIMNAZJUM:  

* Zaświadczenie o wynikach EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

* Dokumentacja medyczna ucznia (po przyjęciu do szkoły - dostarcza ją rodzic lub prawny opiekun).

 

 

1. Do TECHNIKUM  - przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej po spełnieniu wstępnego warunku:

      - ocena zachowania  wyższa od poprawnej,

      - liczba punktów z EGZAMINU i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy,  informatyka) oraz

          za osiągnięcia w konkursach, do wyczerpania limitu miejsc.

2.
Do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ przyjęcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po spełnieniu wstępnego warunku :

      - ocena zachowania  wyższa od nieodpowiedniej,

      - liczba punktów z EGZAMINU  i za oceny na świadectwie (z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, informatyka) oraz

           za  osiągnięcia w konkursach, do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyńskiego

36-065 DYNÓW

ul Polna 3

tel. (16) 652-10-45

sekretariat  czynny od 7.3o - 15.3o
email:zsz1dynow@poczta.onet.pl

 

 

 

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje program   

"PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW" 

 

        więcej o projekcie ..>>

         

ARCHIWUM:

2018-19: I semestr~~ II semestr /2017-18: I semestr~~ II semestr /2016-17: I semestr~~ II semestr /

2015-16: I semestr~~ II semestr /  2014-15: I semestr~~ II semestr / 2013-14: I semestr~~ II semestr 

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl