ZSZ w Dynowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

                              im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

                                 DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

 www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

      

 

 

 

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców 40 zł od osoby przyjmowane są w kasie szkoły A201 (poddasze) lub wpłata na

konto nr:  31 9093 0007 2001 0000 0462 0002, BS w Dynowie,

 

w tytule przelewu wpisać:„Imię i nazwisko ucznia – klasa”.            Uprzejmie prosimy  o dokonywanie wpłat

                                                           Przewodnicząca  Rady Rodziców

                                                                                      Ewa Trzyna

SKŁAD RADY RODZICÓW

   w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

w roku szkolnym 2019/2020

 

Zarząd Rady Rodziców

 

                                1. Przewodnicząca:                             Ewa Trzyna

                                2. Zastępca przewodniczącego:      Ewa Wandas

                                3. Sekretarz:                                         Stanisława Bazanowska

                                 4. Członkowie:                                   Piotr Krupa

                                                                                                 Ewa Mól

                                                                         Komisja Rewizyjna:

 

                                                                  Członkowie:     Bożena   Pyś  

                                                                                               Agata     Śliwa     

                                                                                               Albina  Barnuś

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje program

    "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"          więcej o projekcie ..>>

         

 

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl

  •