Powrót do strony głównej.  

RADA RODZICÓW

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

  **************************************************************************

 

Skład Rady Rodziców

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Zarząd Rady Rodziców

 

1. Przewodniczący:                          Tadeusz Paździorny

 

2. Zastępca przewodniczącego:        Maria Siekaniec

 

3. Sekretarz:                                    Maria Bajda

 

4. Członkowie:                                 Marzena Błażejowska

                                                        Anna Niedzielska

                                                        Kazimiera Siry

                                                        Renata Wojdyło