ZSzZ w Dynowie

   ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

   im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

      DZIEŃ DOBRY, dzisiaj jest:  

                www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Starostwo Powiatowe

Wojewódzki Urząd Pracy

 

  SAMORZĄD UCZNIOWSKI

w roku szkolnym 2021/22

  << STRONA GŁÓWNA

 

         

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSzZ W DYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

                Przewodniczący Szkoły:        Natalia Wandas       Kl. 3THLb

Zastępca:             

Skarbnik:            

Skarbnik:            

Sekretarz:

Patryk           Trzyna               

Weronika       Zielińska    

Dominik         Żółty   

Aleksandra     Gierula         

                     

Kl. 3THLa

Kl. 2THL

Kl. 3TIa

Kl. 2THL

Sekcja Artystyczna:

                                 Przewodniczący:  Natalia       Kowal  Kl. 3THLb

Członkowie:     

 

Anna   Kiełbasa          

Zuzanna Kopacka      

Kl.3THLb                      

Kl. 3THLb

Sekcja Sportowa:

                                        Przewodniczący:    Rafał Karaś  Kl. 3THLb

Członkowie:                          

           

 Damian Mazur        

 Kacper  Chrapek

Kl.3TPSa

Kl. 1TI

Sekcja Porządkowa:

                                       Przewodniczący: Damian Szybiak   Kl. 3TIb

Członkowie:                          

                      

Weronika Tworzydlak

Piotr        Sieńko              

Kl. 3TIb

Kl. 3TIb         

SZTANDAR SZKOŁY:  

Chorąży:  

Asysta:                                                                  

Oliwier  Krupa

Martyna Szeremeta   

Gabriela Bielec                     

Kl. 1TI

Kl. 2THL

Kl. 1THL

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE STAŁE

 

 

 Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 202o/2021 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji roku szkolnego    z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

  

Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

 

Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 

RODO - INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO - pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY - pdf

 

AUDYCJE - WYWIADY

 

Dyktando o życiu lasu -

Radio Rz-ów  słuchaj>>

Wywiad  w Radiu Via-

sierpień 2016  słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-                słuchaj>>

Wywiad w Radiu Via-   marzec 2017 słuchaj>>

XVI Podkarpacka Tęcza  

Radio Rzeszów   słuchaj>>

  Kierunki kształcenia  dla

 Gimnazjalistów  Film >>

Wywiady  w Radiu Fara - 01.03.2017 - Konkurs

Dyrektor ZSzZ   słuchaj>>  Prezes SP ZSzZ słuchaj >>

Nadl.Dynów      słuchaj>>  Uczestnicy      słuchaj >>

 

RADIO FARA - kwiecień 2018

- Nagrania z XVIII edycji ..Podkarpackiej Tęczy ~

Powitanie .>> mp3       Ogłoszenie wyników .>> mp3   

Cześć artystyczna.>> mp3     Zakończenie ..>> mp3

25-lecie ELEMENCIKA~~ wywiad ..>> wmv

Radio Fara: XIX tęcza ..wywiad..>>Dyrektor

Radio Fara: wystąpienie w imieniu odznaczonych..>>Dyrektor....mp3

 

KIEDY NADCHODZI JESIEŃ

 Rozmowy były wyemitowane w Polskim Radiu Rzeszów w dniu 09.04.2017r. w programie Anny Leśniewskiej                            "Kiedy nadchodzi jesień..."

nagranie cz.1 ..>> mp3     nagranie cz.2 ..>> mp3

  

  Audycja  Radia Rzeszów..>> mp3 

25-lat..Elemencik_Wywiad Radia Rzeszów...mp3 

  Stypendyści w Radiu Via. 22.09.2017- słuchaj>>

 Konkursy .. w Radiu Via.  16.02.2018 - słuchaj>>

 

 

WPROWADZAMY ZMIANY 

- fragment filmu TVP3  - 

o  ZSzZ w Dynowie  ..>> mp4 

 

 

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie lub wymienionych autorów, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora lub właściciela.

copyright ©  ZSzZ Dynów - www.zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl