ZSZ w Dynowie

 

Powrót na

STRONA GŁÓWNA >>

__________________

 

__________________

 

 

 

 __________________

 

Podstawowa Stacja Kontroli  Pojazdów

czynna:

  7.00 - 18.00 (pn - pt)

  7.00 - 15.00 (sob)

 Badania techniczne pojazd. kat.: ABT/cdef

__________________

 

 

 

 


 

 

 

 

__________________

 

Telefony Alarmowe

 w Polsce       

 

 999: Pogotowie
 998: Straż Pożarna
 997: Policja

 Ogólny numer alarmowy

112

__________________

 

 

__________________


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im.kard.Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

  36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 16 652-10-45, fax 16 652-10-43

 www.zsz-dynow.net  ~~ zsz1dynow@poczta.onet.pl ~~ dynowzsz@poczta.onet.pl

    DZIEŃ DOBRY ,  dzisiaj jest:  

 

Projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

Od 1 października 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie będzie realizował projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

 

Całkowita wartość projektu: 1 029 778, 80zł.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego przez;

*  podniesienie poziomu umiejętności zawodowych  nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym instruktorów    

   praktycznej nauki zawodu, dostosowanych do  potrzeb rynku pracy, poprzez ukończeniu studiów

   podyplomowych i doskonalących kursów zawodowych,

*  uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów przez udział w stażach i praktykach w

   zakładach pracy, dzięki którym uczniowie będą

   bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły,

* doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne co przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i

   wyników egzaminów zawodowych.

Uczestniczący w projekcie uczniowie, uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe,  dzięki którym będą mogli pracować nie tylko w wyuczonym zawodzie, ale także w zawodach pokrewnych co sprawi, że łatwiej będzie im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły.

 Główne zadania jakie będą realizowane w projekcie to kursy zawodowe dla uczniów: kurs obsługi wózków widłowych, kurs spawania metodą TIG, kurs kas fiskalnych, kurs programowania obrabiarek CNC, kurs; obsługa ruchu turystycznego - agroturystyki, wyjazdy studyjne i staże.

 

  

3 marca 2017 - Wywiad w Radiu VIA o projekcie.....WMA

 

.

 

 

05.12.2018r.

 

Zapytanie  ofertowe nr 4_spawanie  ..>> pdf

Zał. 1- formularz ofertowy  ..>>.docx

zał. 2- oświadczenie o braku powiązań  ..>>.docx
zał. 3- projekt umowy   ..>>.docx

 

26.11.2018r.

                „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               W dniu 26 listopada 2018r.   grupa 10 uczniów z klasy 4 TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz    klasy 3a (3 - letnia Zasadnicza Szkoła zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zakończyła 120 godzinny „Kurs z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Podczas kursu uczniowie zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

26.11.2018r.

 

Zapytanie  ofertowe nr 3_tester ..>> pdf

Zał. 1- formularz ofertowy  ..>>.docx

zał. 2- oświadczenie o braku powiązań  ..>>.docx
zał. 3- projekt umowy   ..>>.docx

 

 

14.11.2018r.

                Wyjazd studyjny do Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Rzeszowie w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

 W dniu 13 listopada 2018r. uczniowie klasy 1TI (4-letnie technikum w zawodzie technik informatyk) pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Haliny Ryby udali się do Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Rzeszowie z wizytą studyjną zorganizowaną w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../ czytaj więcej ..>> pdf

 

 

07.11.2018r.

                DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW –SZKOLENIE „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO -AGROTURYSTYKA"dla uczniów 4-letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”.

 

Od dnia 5 listopada do 30 listopada 2018r. grupa15 uczniów z klasy 3THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 64 godzinnym szkolenie „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO -AGROTURYSTYKA" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.Kurs jest adresowany do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje./..../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

31.10.2018r.

                „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 29 października do 22 listopada 2018r. grupa 10 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz klasy 3a (3 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../     czytaj wiecej ..>> pdf

 

31.10.2018r.

                Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu  „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

       Od dnia 04 września 2018r.  grupa 30 uczniów z 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

  18.10.2018r.

               Wyjazd studyjny do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

           W dniu 19 października 2018r. uczniowie z klasy 2TL (4-letnie technikum w zawodzie technik logistyk) oraz z klasy 1TPS (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) pod opieką Pani Renaty Łybackiej, Pani Anny Kałamuckiej oraz Pani Elżbiety Kiszka i Pani Anny Fary udali się z wizytą studyjną do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na zorganizowany przez uczelnię „Dzień Szkół Partnerskich” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../                     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

29.09.2018r.

                 Wyjazd studyjny do Pratt & Whitney  Rzeszów S.A.w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

         W dniu 28 września 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z klasy 2TPS (4-letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) pod opieką Pani Anny Fary i Pana Jana Małachowskiego w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” udali się z wizytą do Firmy Pratt &Whitney Rzeszów S.A. Tam podczas trzygodzinnej wizyty mieli okazję zwiedzić trzy wydziały tej ogromnej firmy. Na  początku uczestniczyli w krótkiej prelekcji prowadzonej przez Panią Ilonę Klocek oraz obejrzeli film o działalności Pratt & Whitney Rzeszów S.A. Następnie Pan Stanisław Dudek, Pan Robert Fularski oraz Pan Krzysztof Praisner oprowadzili uczestników po wydziałach gdzie min. montuje się nowe silniki do amerykańskiego myśliwca F-16 oraz boeinga, wykonuje się gotowe elementy do tychże silników oraz prowadzi regularny serwis naprawczy. Uczniowie dowiedzieli się że, Firma Pratt & Whitney Rzeszów S.A. prowadzi działalność: produkcyjną, remontowo-serwisową, usługową oraz projektowo-badawczą. Oprócz tego prowadzi produkcję militarną. Ta część wyposażenia i produkcji Firmy oczywiście okryta jest tajemnicą. Pratt & Whitney Rzeszów S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. Młodzież mogła zadawać pytania, na które udzielano szerokich odpowiedzi. Wyjazd do tak dużej firmy przyniósł wiele korzyści. Młodzież zobaczyła jak działają duże firmy, jak wygląda praca, czym jest lojalność i pracowitość, a przede wszystkim dyscyplina pracy. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców.

 

 

15.05.2018r.

 

 


 

  >> zapytanie ofertowe >>.pdf

  >> wzór umowy >>.pdf

 

 

08.05.2018r.

                 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                                  handlowiec i technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

 

             9 maja 2018r.  grupa 12 uczniów z klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec – 2 osoby i technik logistyk- 10 osób) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Cel kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych./.../     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

 

 

3.02.2018r.

                „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – szkolenie „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA"

 dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

   

           Od dnia 18 grudnia 2017r. do 23 stycznia 2018r.  grupa 15 uczniów z klasy 3THPS i 4THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 64 godzinnym szkolenie „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../

                                                czytaj więcej ..>> pdf

 

 

24.01.2018r.

„Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, oraz 3 - letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od dnia 24 stycznia do 13 lutego 2018r.   grupa 10 uczniów z klasy 4 TPS  (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz    klasy 3a (3 - letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-/.../     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

15.01.2018r.

                  WYJAZD STUDYJNY DO WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.

 

15 stycznia 2018 r. uczniowie klasy 3TI(4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk z innowacją pedagogiczną: „Edukacja transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne”)  wraz z opiekunami Panią Beatą Irzyk i Panią Haliną Rybą w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” udali się do Rzeszowa do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej - Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.

Tutaj podczas dwugodzinnej prelekcji prowadzonej przez Pana Arkadiusza Szajnę młodzież zapoznała się z pracą technika kryminalistyki. Prowadzący przekazał im wiedzę teoretyczną na temat zabezpieczania śladów kryminalistycznych, prowadzenia czynności dowodowych na miejscu zdarzenia. Oprócz tego uczniowie poznali  praktyczne metody analizy śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa.

Młodzież miała też okazję przetestować działanie wariografu, urządzenia służącego do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka, które są wykładnią emocji i jego reakcją na otoczenie zewnętrzne.

Udział w tych zajęciach dostarczył uczniom nowej wiedzy i uświadomił, jak ważne jest przestrzeganie prawa i dbanie o swoje zdrowie.

 

 

  03.01.2018r.

  

  >> zapytanie ofertowe nr - 7B >>.pdf

  >> załącznik nr 1 formularz ofertowy - 7B.PR.2017 >>.pdf

  >> załącznik nr 2 oświadczenie - 7B.PR.2017 >>.pdf

  >> załącznik nr 3 wzór umowy  - 7B.PR.2017 >>.pdf

 

 

18.12.2017r.

              „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – szkolenie „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA " – dla uczniów 4- letniego

                  Technikum w zawodzie technik handlowiec w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 18 grudnia 2017r  grupa 15 uczniów z klasy 3 i 4 THPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 64 godzinnym szkolenie „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO-AGROTURYSTYKA "  w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../    czytaj więcej ..>>

 

 

08.12.2017r.

                DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW Kurs " PROWADZENIA E-SKLEPU " – dla uczniów 4-letniego Technikum w zawodzie technik informatyk w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”.

 Grupa 15 uczniów w terminie od 3.10.2017r. do 08.12.2017r. z klasy 3ti (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk  – w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła 60 godzinny kurs „Prowadzenia e-sklepu” w domenie e-estore.pl w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia/…/    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

07.12.2017r.

             „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                 pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

 

 

               Od dnia 2 listopada do 7 grudnia 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 4 TPS  (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowy ch), oraz    klasy 3a ( 3 - letnia Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./…/      

                czytaj więcej ..>>

 

 

 

 

 

22.11.2017r.

               „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych"  dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                   handlowiec, technik informatyk i technik  logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

               Od dnia 22 listopada 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk)  i kl. 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./ .../     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

22.11.2017r.

               „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych"  dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                   handlowiec, technik informatyk i technik  logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

              Od dnia 15 listopada 2017r  do 21 listopada 2017r. grupa 12 uczniów z klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk)  i kl. 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

22.11.2017r.

 >> zapytanie ofertowe nr - 7A >>.pdf

  >> załącznik nr 1 formularz ofertowy - 7A.PR.2017 >>.pdf

  >> załącznik nr 2 oświadczenie - 7A.PR.2017 >>.pdf

  >> załącznik nr 3 wzór umowy - 7A.PR.2017 >>.pdf

 

 

 

 

 

16.11.2017r.

               „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych"  dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                               handlowiec, technik informatyk i technik  logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

               

Od dnia 15 listopada 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk)  i kl. 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje.

Cel kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Cele ogólne kursu: Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:Ø  przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w obiekcie handlowym,Ø  przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży,Ø  sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,Ø  wystawiania faktur i rachunków za zakupione towary

            Oczekiwane rezultaty:

Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:

Ø  przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,Ø  inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,Ø  przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę

Ø  dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,Ø  rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,Ø  zaprogramować kasę,Ø  sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary

             Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

09.11.2017r.

               Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

      Od dnia 2 listopada do 6 grudnia 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 4 TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych), oraz    klasy 3a
( 3 - letnia Zasadnicza Szkoła zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Podczas kursu uczniowie będą zdobywali umiejętności i wiedzę na temat: spawania metodą TIG–141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym  zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

06.11.2017r.

                Wyjazd studyjny klasy 2TPS – technik pojazdów samochodowych do Zagórza.

 

W dniu 06.11.2017r. uczniowie klasy 2TPS (4 – letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) pod opieką Pana Piotra Cygana i Pana Marka Rzeszutko uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Firmy ADR Polska S.A w Zagórzu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Po przyjeździe do Zagórza uczniowie wraz z opiekunami zostali bardzo miło przyjęci przez pracowników firmy ADR Polska S.A., następnie zapoznali się z historią firmy, rozwojem oraz jej ofertą produktów. Oferta ta obejmuje gamę wyrobów technologicznie bardzo zaawansowanych, które spełniają wszystkie wymogi rynku; od małych osi o dopuszczalnej nośności do 200 kg aż do osi o nośności do 40 ton, z hamulcami homologowanymi w całej Europie od 30 km/h do 105 km/h. Poza osiami, z hamulcem lub bez, firma oferuje również osie skrętne najnowocześniejsze w Europie, które posiadają rozwiązania opatentowane i uznawane na całym świecie. Oprócz osi, ADR ma w swojej ofercie całą serię zawieszeń jednoosiowych, dwuosiowych czy nawet trzyosiowych – resorowych i pneumatycznych. Po zapoznaniu się z historią i ofertą firmy uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po halach fabryki i zapoznali się z poszczególnymi etapami produkcji osi i zawieszeń pojazdów.

            Podczas prezentacji młodzież mogła zadawać pytania związane z produkcją. Interesujące były informacje dotyczące systemu rekrutacji pracowników – bo chociaż uczniowie są dopiero w drugiej klasie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, to w przyszłości mogą być przecież pracownikami ADR Polska S.A. Na koniec wszyscy uczestnicy wycieczki dostali  upominki z logo firmy ADR Polska S.A. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Polskiej Grupy Energetycznej.             Wszyscy wrócili z wyjazdu bardzo zadowoleni.

 

  24.10.2017r.

                Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych

                                        z bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

          Od 08 września 2017r.  grupa 30 uczniów 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../      

                                       czytaj więcej ..>> pdf

 

 

12.10.2017r.

                  Wyjazd studyjny klasy 2THL – technik handlowiec/technik logistyk do Rzeszowa.

             

             W dniu 11 października 2017r. uczniowie klasy 2THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/logistyk) pod opieką Pani Marii Szmul i Pani Renaty Łybackiej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do „Galerii Rzeszów” w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

W trakcie wyjazdu uczestniczyli w spotkaniu z Panem Sebastianem Kieleckim, Dyrektorem ds. Komercjalizacji w „Galerii Rzeszów”. Uczniowie poznali strukturę organizacyjną Galerii, charakter pracy ważnych Działów: Komercjalizacji, Marketingu, Infrastruktury, Technicznego, Ochrony Galerii. Pan Dyrektor bardzo ciekawie prowadził spotkanie, zaktywizował uczniów do udziału w dyskusji co prowokowało do zadawania pytań. Galerię Rzeszów odwiedza codziennie średnio 25 000 osób. Informacje  przekazane w czasie  spotkania wzbogaciły kompetencje zawodowe uczniów.

08.09.2017r.

          Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 Od dnia 8 września 2017r do 24 listopad 2017r.  grupa 30 uczniów 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, oraz 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./..../     czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

12.08.2017r.

          Staże wakacyjne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywają staże zawodowe w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

W stażach uczestniczy 62 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali, bądź odbywają czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia./.../    czytaj więcej ..>>.pdf

 

 

10.08.2017r.

                                                                                                       Informacja.

 

Stypendium stażowe i zwrot kosztów przejazdów dla uczniów odbywających staż w miesiącu lipcu 2017r. w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” będzie wypłacane w księgowości szkoły w dniu 16.08.2017r. (środa) od godz. 12.00.


 

01.07.2017r.

         Zespół  Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę

                        - Powiatem Rzeszowskim  realizuje projekt: „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”.

 

               Kształcenie zawodowe – służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych, koniecznych do wykonywania działalności zawodowej. Zdobywanie wiedzy z określonego zawodu i poszerzanie kompetencji zawodowych odbywa się podczas lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych, poprzez udział w różnego rodzaju kursach dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, przez naukę i  pracę na nowoczesnym sprzęcie i pomocach dydaktycznych. Aby zrealizować powyższe cele szkoła kształci zawodowo, jak również bierze udział w różnych możliwych formach wspomagania szkolnictwa zawodowego poprzez programy współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej.

Od 1 października  2016 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę Powiatem Rzeszowskim realizuje projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

25.06.2017r.

          Sprawozdanie z dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów "Kurs programowania obrabiarek CNC" w klasach technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych zgodnie z innowacją pedagogiczną, technik informatyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

 

W dniach od 22 kwietnia 2017r. do 24 czerwca 2017r. uczniowie (10 osób) z klasy 4 TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”) w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” ukończyło 60 godzinny "Kurs programowania obrabiarek CNC" z wykorzystaniem oprogramowania ZERO-OSN oraz Sinumerik./..../          czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

14.06.2017r.

         Wyjazd studyjny klasy 2TL – technik logistyk  do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W dniu 14 czerwca 2017r. uczniowie klasy 2TL (4 – letnie technikum w zawodzie technik logistyk) pod opieką Pani Anny Kałamuckiej i Pani Renaty Łybackiej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

 

08.06.2017r.

         Wyjazd studyjny do Firmy „FC POWERTRAIN POLAND Sp. z.o.o.” w Tychach.

 

 W 06.06.2017r. odbył się wyjazd studyjny do Firmy „FC POWERTRAIN POLAND Sp. Z.o.o.” w Tychach w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.  W wyjeździe wzięli udział uczniowie klas: 3a - zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 2TPS, 2THPS, 3TPS - technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

 

03.06.2017r.

        „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu

           „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od 16 maja 2017r.  do 3 czerwca 2017r. grupa 10 uczniów z klasy 3TPS (4 osoby)  -  4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  i klasy 3a (6 osób ) – 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../        czytaj wiecej ..>> pdf

 

 

18.05.2017r.

         WYJAZD STUDYJNY DO WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.

 W dniu 17 maja 2017r. uczniowie klasy 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk z innowacją pedagogiczną: „Edukacja transgraniczna – administracja celna  i bezpieczeństwo wewnętrzne”) pod opieką pani Anny Fary i pana Piotra Marcinka uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.  Uczniowie uczestniczyli w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. /.../   czytaj więcej ..>> pdf

 

 

18.05.2017r.

         Doposażenie pracowni języków obcych zawodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

W ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji Operacyjnego zawodowych” konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” doposażona została pracownia języków obcych zawodowych. Zostały zakupione ergonomiczne meble uczniowskie:

 

*   stoliki ułożone w kształcie piły – uczeń nie siedzi bokiem do tablicy interaktywnej oraz nauczyciela, jego pozycja jest komfortowa, nie cierpi kręgosłup, szyja

                  * ergonomiczne krzesła – zapewniające prawidłowa postawę ucznia. /.../     czytaj więcej ..>>

 

17.05.2017r.

          „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od 16 maja 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 3TPS (4 osoby)  -  4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  i klasy 3a (6 osób ) – 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./…/  czytaj więcej ..>> pdf

 

 

16.05.2017r.

        Zakup nowych komputerów do pracowni informatycznych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

    Wychodząc naprzeciw nowym standardom w informatyce końcem kwietnia 2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dzięki projektowi „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” wzbogacił się o nowe komputery (47 szt.) w  dwóch pracowniach A207 - Pracownia sieci komputerowych, A206 - Pracownia aplikacji internetowych./.../                         czytaj więcej ..>> pdf

 

 

15.05.2017r.

         „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

    

           Od dnia 09 maja 2017r. do 15 maja 2017r . grupa 12 uczniów klasy 2THPS (3 osoby), 4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i klasy 3TI (9 osób), 4 - letnie Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Celem kursu było: zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.Uzyskane rezultaty: Szkolenie przyczyniło się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu umie: Øprzestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy, Ø  inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,Ø  przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztę, Ø  dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji, Ø  rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary, Ø  zaprogramować kasę, Ø  sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary.

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji. Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

15.05.2017r.

          Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego - kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych

                               z  bezpieczną wymianą butli gazowej" –  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Od dnia 11 lutego do 18 kwietnia 2017r  grupa 30 uczniów 4 - letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 66 godzinnym "Kursie obsługi urządzeń transportu bliskiego – kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych (44 godz.) i praktycznych (22 godziny na kursanta). Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu. Wszyscy uczestnicy kursu przystąpili do państwowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II WJO, zakres uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie – absolwenci szkoły zwiększą własne szanse na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start w dorosłe życie. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców !!!!!

 

 

15.05.2017r.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs programowania obrabiarek CNC” w klasach Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych zgodnie z innowacją pedagogiczną, technik informatyk w ramach projektu

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa, jakości kształcenia zawodowego”.

 

W dniach od 4 lutego 2017r. do 8 kwietnia 2017r. uczniowie (10 osób) z klasy 3TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”) w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” ukończyło 60 godzinny "Kurs programowania obrabiarek CNC" z wykorzystaniem oprogramowania ZERO-OSN oraz Numerki.

Kurs obejmował treści nauczania związane z zawodem operatora obrabiarek sterowanym numerycznie, jak również samodzielnego pisania programów dla obrabiarek CNC. Kurs był prowadzony w oparciu o oprogramowanie dostępne w szkole, m.in. ZERO-OSN oraz Siemens Sinatrami. Uczniowie po zdobyciu niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu geometrii, pomiarów, instrukcji maszynowych tworzyli programy CNC przy pomocy oprogramowania Sinatrami z wykorzystaniem narzędzi Shop urn i Shop Mill. Dzięki instrukcjom i ćwiczeniom byli w stanie samodzielnie przenieść do programu CNC kształty detali przedstawione na rysunku technicznym. Zwieńczeniem kursu było przeniesienie utworzonych programów na fizyczną obrabiarkę sterowaną numerycznie i wytworzenie (wytoczenie) zaprogramowanych detali.

Uczestnicy kursu otrzymali stosowne zaświadczenia zgodne z wymogami MEN w języku polskim i angielskim.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie oraz będą mieć zdecydowanie lepszy start na studiach wyższych na kierunkach technicznych i nie tylko.

 

10.05.2017r.

         „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik  

             handlowiec w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

Od dnia 09 maja 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2THPS (3 osoby), 4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i klasy 3TI (9 osób), 4 - letnie Technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych.

Cele ogólne kursu:Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:Ø  przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w obiekcie handlowym,Ø  przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży,Ø  sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,Ø  wystawiania faktur i rachunków za zakupione towary

Oczekiwane rezultaty:

Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi kas fiskalnych, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:Ø  przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,Ø  inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,Ø  przyjąć zapłatę w różnych formach, jak gotówka, bon, karta kredytowa, a także wydać resztęØ  dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,Ø  rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze, jak i inne formy płatności za sprzedane towary,

Ø  zaprogramować kasę,Ø  sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty, wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

            Absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

04.05.2017r.

         „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk

            w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia od 24 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r . grupa 12 uczniów z klasy 2THPS  (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./…/  Wszyscy absolwent kursu po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyskali certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych. Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!       pełny tekst  ..>> pdf

 

 

25.04.2017r.

        „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik  

             logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 24 kwietnia 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2THPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../    czytaj więcej ..>>

 

 

 

01.03.2017r.

 

           Wyjazd studyjny uczniów 4–letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych  i 3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie

           mechanik pojazdów samochodowych do Sanoka.

 

 

W dniu 31 marca 2017r. uczniowie 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 – letnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Sanoka. Pod opieką nauczycieli: Pana Piotra Cygana i Pana Marka Rzeszutki zwiedzili Fabrykę „AUTOSAN” w Sanoku. W Fabryce „AUTOSAN” uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładu, zapoznania się  z procesem i montażem autobusów właśnie marki „Autosan. Cały wyjazd studyjny był udany, a jej uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni. Dzięki zdobyciu nowych doświadczeń i umiejętności, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na  lepsze zatrudnienie.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na fachowców !!!!!

 

 

24.03.2017r.

 

           Wyjazd studyjny klasy 3THL do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

W dniu 24 marca 2017r. klasa 3THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Wizytę w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu młodzież rozpoczęła od zwiedzenia urokliwego Parku Lubomirskich, w którym usytuowana jest uczelnia./..../    czytaj więcej ..>>.pdf

 

 

17.03.2017r.

 

           Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

                                                    15 marca 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2 TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../      czytaj więcej  ..>>

 

17.03.2017r.

 

            Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik

                                         pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               W dniach od 10 lutego do 10 marca 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyła w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”./.../    czytaj więcej  ..>>

 

 

07.03.2017r.

       

Od dnia 7 marca 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2 TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje. Cel kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych./.../ czytaj więcej ..>>

 

07.03.2017r.

            „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

                             Od dnia 6 marca 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2 TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie ukończyła 22 godzinny „Kurs obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. /.../ czytaj więcej ..>>

 

 

02.03.2017r.

           Wyjazd studyjny na Politechnikę Rzeszowską.

 

W dniu 2 marca 2017r. uczniowie z klasy 4TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”) pod opieką Pana Jana Małachowskiego i Pana Stanisława Tymowicza uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Politechnikę Rzeszowską  w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

               W trakcie wyjazdu studyjnego mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem laboratoriów Katedry Silników Spalinowych i Transportu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie zwiedzili centrum naukowe zanieczyszczeń motoryzacyjnych, pracownię badań emisji spalin w komorze klimatycznej oraz laboratorium badań i kontroli pojazdów i hamownię silników spalinowych. Mieli także okazję testowania fiata przerobionego na napęd elektryczny.   Cały wyjazd był bardzo udany  a udział w zajęciach dostarczył uczniom nowej wiedzy.

 

28.02.2017r.

            „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi kas fiskalnych" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik logistyk w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

 

               Od dnia 27 lutego 2017r  grupa 12 uczniów z klasy 2TL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk) w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 22 godzinnym „Kursie obsługi kas fiskalnych" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje. Cel kursu jest zapoznanie uczestników z budową, obsługą i funkcjonowaniem kas fiskalnych./.../    czytaj więcej ..>> pdf

 

24.02.2017r.

           Wyjazd studyjny klasy 4THL do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

 W dniu 24 lutego 2017r. klasa 4THL (4 – letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/technik logistyk) uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ramach projektu „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Wizytę w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu młodzież rozpoczęła od zwiedzenia urokliwego Parku Lubomirskich, w którym usytuowana jest uczelnia. Są tam zlokalizowane wszystkie budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk  humanistyczno – społecznych tzn. dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie z Aulą Uczelnianą oraz Kolegium Techniczne z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych. W budynku Kolegium Technicznego młodzież wysłuchała wykładu „Inżynieria Transportu i Logistyki i Mechatronika” oraz zwiedziła trzy wybrane laboratoria naukowo-badawcze przeznaczone dla kierunków technicznych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznali się z ofertą kierunków kształcenia uczelni. Dziękujemy p. Marcinowi Sowińskiemu za miłe przyjęcie naszej grupy i opiekę podczas wizyty w PWSW.

                                                   Opiekę nad uczniami sprawowały Pani Renata Mazur i Pani Halina Ryba.

 

21.02.2017r.

           WYJAZD STUDYJNY DO WSPiA RZESZOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.

 

W dniu 21 lutego 2017r. uczniowie z klasy 4TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk z innowacją pedagogiczną: „Edukacja transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne”) pod opieką pani Beaty Irzyk i pana Piotra Marcinka uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Zajęcia prowadzone były przez pracownika naukowego tej uczelni pana mgr Arkadiusza Szajnę. W Laboratorium Kryminalistycznym WSPiA młodzież mogła dowiedzieć się na czym polega złożoność procesu wykrywania przestępstw oraz poznać najnowocześniejsze narzędzia wykorzystywane do zabezpieczania miejsca zbrodni, czy identyfikacji ciała./…./

                                   czytaj więcej  ..>> pdf                                                   zobacz zdjęcia   ..>>

 

 

18.02.2017r.

           Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – dla uczniów 4- letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”.

          Od dnia 16 lutego do 9 marca 2017r.   grupa 10 uczniów z klasy 4 TPS (4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczy w 120 godzinnym „Kursie z zakresu spawania metodą TIG" w ramach projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

 

    czytaj więcej  ..>> pdf

 

07.02.2017r.

               Wyniki do zapytań ofertowych poniżej, przy ogłoszeniach.

 

 

 

27.01.2017r                       .

 

Dynów, 27.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PR/2017

 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA METODĄ TIG, WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4, W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Zapytanie ofertowe-3.                                    ..>> .pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                 ..>>.docx

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy        ..>>.docx

Załącznik nr 3 Projekt umowy                        ..>>.docx

            Ogłoszenie wyników                                      ..>> .pdf

 

 

 Dynów, 16.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PR/2017

 

NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4, W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Zapytanie ofertowe-4.                                    ..>> .pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy                 ..>>.docx

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy        ..>>.docx

Załącznik nr 3 Projekt umowy                        ..>>.docx

Ogłoszenie wyników                                       ..>> .pdf

 

 

Dynów, 27.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PR/2017

 

NA ORGANIZACJĘ 22 WIZYT STUDYJNYCH I 2 WYCIECZEK W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4,

 

RR- WYJAZDY ZADANIE 8          ..>>.docx

RR- WYJAZDY ZADANIE 8          ..>>.pdf

           Ogłoszenie wyników                 ..>> .pdf

 

 

16.01.2017r.

Dynów, 16.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PR/2017

 

 NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO PRZEPROWADZENIA KURSÓW, W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4

 

 

                                       Pełny tekt   .. >>doc

                                       Pełny tekst .. >>pdf

 

 

Dynów, 16.01.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PR/2017

 

 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW, W PROJEKCIE PT. „SZKOŁA FACHOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”, W RAMACH KONKURSU NR. RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 RPO WP NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE NR. 9.4,

 

 

                             Pełny tekt   .. >>docx

                             Pełny tekst  .. >>pdf

10.11.2016r.

                

 

Zespół Szkół Zawodowych                                                                                                                                                     Dynów, 10.11.2016r.
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego                                          

ul. Polna 3

36-065 Dynów

tel. 16 6521045         

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie                  
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Administratora Projektu pn.: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

 Okres pełnienia funkcji: 1 grudnia 2016 r. – 31 października 2019 r.

 Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

                                    Pełny tekst   ..>>   doc

                                    Pełny tekst   ..>>   pdf

 

 

 

 

10.11.2016r.

                

 

Zespół Szkół Zawodowych                                                                                                                                              Dynów, 10.11.2016r.
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego                                          

ul. Polna 3

36-065 Dynów

tel. 16 6521045         


Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie                  
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Koordynatora Projektu pn.: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

 

 Okres pełnienia funkcji: 1 grudnia 2016 r. – 31 października 2019 r.

 Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

                                    Pełny tekst   ..>>   doc

                                    Pełny tekst   ..>>   pdf

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizował program   "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"  

                                                                    więcej o projekcie ..>>

     

 

ARCHIWUM 2016-17: 1-semestr~2-semestr 

 ARCHIWUM 2015-16: I semestr~~ II semestr   -   ARCHIWUM 2013-14: I semestr~~ II semestr  -  ARCHIWUM 2014-15: I semestr~~ II semestr

*  Rozporządzenie MEN i S dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji   roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) ...>>.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. nowelizujące rozporządzenie   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania [..] które    

   obowiązuje od 1 września 2009 roku. .. >>

* Zarządzenie dyrektora odnośnie telefonów komórkowych       ..>> pdf

* Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie § 50 – 52  Prawa i obowiązki uczniów  ..>> pdf

 Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

UWAGA: Prezentowane materiały są własnością  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych   bez ograniczeń jeśli nie naruszają dóbr występujących w nich osób. Powielanie dla innych celów wymaga zgody administratora.

  • copyright ©  ZSzZ Dynów - zsz-dynow.net - zsz1dynow@poczta.onet.pl

  •